YANSITICI YAKLAŞIMLA MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ

YANSITICI YAKLAŞIMLA MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ

Eğitim Açıklaması

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

  • “Yansıtıcı Yaklaşım” Nedir?
  • Nasıl uygulanır?
  • Sınıf-içi öğretimin değişik yönleri ile ilgili uygulamalar
  • Gözlem formları
  • Tartışma grupları
  • Öğretmenin güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin belirlenmesi
  • Aksiyon Planı
  • Mesleki Gelişim

HEDEFLENEN SONUÇ:

Katılımcı öğretmenlerin kurs süresince sunulacak olan “yansıtıcı” etkinlikleri yaparak öğretmen olarak güçlü ve zayıf yönlerini belirleyip, mesleki gelişimlerine yönelik olarak plan yapmalarının sağlanması. Kursun nihai amacı dil öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamaktır.

Başvuru
    Dikkat: İsim ve soyisim bilgilerinizin nüfüs cüzdanında yazan bilgilerle aynı olduğuna emin olunuz.