YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROGRAMI

YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROGRAMI

Eğitim Açıklaması

              EĞİTİM PROGRAMININ AMACI

            Katılımcılara eğitim sonunda kazanmış olduğu eğitmenlik unvanı (Yangın Eğitmeni) ile, eğitim vereceği işletmelerdeki çalışanlara Kanun ve Yönetmelikler (Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Yerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik) göz önünde bulundurularak Temel Yangın Güvenlik Eğitimi verebilecek, çalışanlara başlangıç yangınlarına müdahale edebilecek, yangınla mücadele araç gereç ve ekipmanlarını tanıyıp kullanabilecek,  yangın önleme ve kurtarma ile tahliye tekniklerini öğretebilecek, Acil Durum Müdahale Ekipleri kurup görev ve çalışma şekillerini oluşturabilecek, işletmede eğitim programı oluşturabilecek ve eğitim verilen işyerinin yangın risklerini kapsayacak senaryolar geliştirip senaryolara uygun tatbikatlar gerçekleştirip, raporlayabilecek öğretme becerisini kazandırmaktır.  

              EĞİTİMİN  HEDEF KİTLESİ

 • En az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışanlar,
 • Üniversitelerin ön lisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar,
 • Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A, B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları,
 • Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
 • İSG Uzman adayları,
 • Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
 • Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite ön lisans Mezunları,
 • Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları.
 • Temel Yangın Güvenliği konusunda eğitim vermek isteyen en az 2 yıllık üniversite mezunları

         EĞİTİMİN KATILIMCIYA  KAZANDIRACAKLARI

 • Yanma ve yangın kimyasını bilir.
 • Isı ve dumanın yayılma hızı ve tehlikelerini bilir.
 • Yangına sebep olacak faktörleri bilir.
 • Yangın söndürme maddelerini bilir.
 • Yangın türüne göre söndürme maddelerini bilir.
 • Katı, sıvı, gaz yangınlarının nasıl oluştuğunu ve söndürme tekniklerini bilir.
 • Yangın güvenlik önlemlerini alır.
 • Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi, ilgili kişileri ve çevresini nasıl haberdar edeceğini bilir.
 • Binadan tahliye olurken neler yapılacağını bilir.
 • Kaçış yollarını bilir.
 • Nasıl yardım çağıracağını bilir.
 • Portatif Yangın Söndürme Cihazlarını kullanır.
 • Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.
 • Yangına müdahale organizasyonunun nasıl oluşturulacağını bilir.
 • İleri derecedeki yangınlara nasıl müdahale edileceğini bilir.
 • Yangın esnasında haberleşmeyi bilir.
 • Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliği bilir.
 • Acil Durum Müdahale Ekiplerinin kuruluş, görev ve sorumluluklarını bilir.
 • Taşıma tekniklerini kullanarak yangında hayat kurtarma faaliyetini gerçekleştirir.
 • Binada mahsur kalmış ise dışarıdakileri nasıl haberdar edeceğini bilir.
 • Yangın suyu rezervlerini bilir.
 • Yangın söndürmede gerekli olan araç-gereç ve malzemeleri bilir.
 • Kişisel koruyucu giysileri ve ekipmanları tanır ve nasıl kullanılması gerektiğini bilir.
 • Kişisel Koruyucu Solunum Cihazını kullanır.
 • İtfaiye hortumlarını ve lanslarını kullanır.
 • Yangın dolaplarını kullanır.
 • Tatbikat senaryosu oluşturarak yapılan tatbikatları yönetebilir.
 • Temel Yangın Bilgisi Eğitimini verebilir.
 • Eğitim programları oluşturarak çalışanların düzenli eğitim almalarını sağlar.

         EĞİTİMİN  UYGULANMASI ve ŞEKLİ

Eğitimler;

Uzaktan Eğitim,

Yüz Yüze Eğitim ve

Uygulamalı Eğitim modüllerinden oluşmaktadır.

Her eğitim modülünün sonunda sınav yapılıp; sınavda başarılı olanlar bir sonraki modüle devam ederler. (Sınavda Başarısız Olanlar Tekrarlama Eğitimine Katılırlar.)

1-Eğitim Grupları 20 Kişiyi geçmeyecektir.

2-Yüz yüze eğitimler eğitim salonumuzda gerçekleştirilecektir.

3-Uygulama eğitimleri, uygulama sahasında bulunan simülasyonlar vasıtası ile gerçekleştirilir.

4-Eğitimde kullanılacak ekipmanlar okulumuz tarafından karşılanacaktır.

  EĞİTİMİN SÜRESİ  ve TARİHLERİ

Eğitimler 5 İş günü ve 40 saat sürecektir.

1.   Gün: Uzaktan eğitim 8 Saat

2.   Gün: Uzaktan eğitim 8 Saat

3.   Gün: Uzaktan eğitim 8 Saat

4.   Gün: Yüz yüze eğitim 8 Saat

5.   Gün: Saha uygulaması 8 Saat

  EĞİTİMİNİÇERİĞİ

1.  GÜN

I.OTURUM

 • Yanma Teorisi ve Yangın Davranışı
 • Yangının Evreleri ve Isı Transferi
 • Yangın Sebepleri ve Yangın Etkenleri
 • Yangın Türleri

II.  OTURUM

 • Yangın Yerindeki Tehlikeler
 • LPG ve Doğalgazın Özellikleri, Tehlikeleri ve Güvenlik Tedbirleri
 • Yangın Söndürme Prensipleri ve Yangın Söndürme Maddeleri
 • Portatif Yangın Söndürme Cihazları
 • SINAV

2.GÜN

I.OTURUM

 • Yangın Söndürmede Kullanılan Araç, Gereç ve Malzemeler
 • Yangın Güvenlik Önlemleri
 • Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri
 • Otomatik Söndürme Sistemleri

II.  OTURUM

 • Kişisel Koruyucu Kıyafetlerin teknik özellikleri, kullanımı, bakımı ve kontrolü
 • Temiz Hava Solunum Cihazlarının teknik özellikleri
 • Temiz Hava Solunum Cihazlarının kullanımı, bakımı ve kontrolü
 • SINAV

3.  GÜN

I.OTURUM

 • Acil Durum ve Acil Durum Planı Hazırlanması
 • Acil Durum Organizasyonu

II.  OTURUM

 • Acil Durum Müdahale Ekipleri
 • Acil Durum Tahliye Organizasyonu
 • SINAV

4.  GÜN

I.OTURUM

 • Masa Başı Tatbikat Çalışması
 • Tahliye - Tatbikat senaryosu oluşturma

II. OTURUM

 • Yetişkin Eğitimi
 • Eğitmenin özellikleri
 • Öğrenme modelleri
 • Etkili iletişim
 • Beden dili
 • Etkili sunum hazırlama teknikleri
 • SINAV

5.  GÜN

I.OTURUM  (UYGULAMA)

•          Kişisel Koruyucu elbiselerin kuşanılması uygulaması

•          Temiz Hava Solunum Cihazlarının kuşanılması, kullanımı ve sökülüp takılması

•          Yangın söndürmede kullanılan araç, gereç ve malzemelerin kullanımı ve bakımının yapılması

II. OTURUM  (UYGULAMA)

•          Portatif Yangın Söndürücülerle yangın söndürme uygulaması

•          Ekip çalışmasının uygulamalı olarak yapılması

Başvuru
  Dikkat: İsim ve soyisim bilgilerinizin nüfüs cüzdanında yazan bilgilerle aynı olduğuna emin olunuz.