YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE EĞİTİMİ (B1)

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE EĞiTiMi (B1)

Eğitim Açıklaması

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • Türkçe programının tanıtılması
 • Meslekler, mesleki terimler ile ilgili bilgi verebilme / sorabilme
 • Spor dalları ve sportif etkinlikler ile ilgili sözcükleri kullanabilme
 • Dilek, hayal, umut, pişmanlık anlamı aktaran sözcükleri kullanabilme
 • Giyim-kuşam ile ilgili tercihleri hakkında bilgi verebilme
 • Eğitim –öğretim ve okul yaşamı ile ilgili düşüncelerini aktarabilme
 • Herhangi bir sanat dalıyla ilgili düşüncelerini açıklayabilme
 • Ettirgen çatı eklerini doğru kullanarak tümceler oluşturabilme
 • Popüler bilim ve buluşlar ile ilgili sözcükler ve edilgen yapı kullanabilme
 • Hayvan adları, doğa ve doğal yaşam ile ilgili sözcükleri ve ortaç eklerini tümcede kullanabilme
 • Sinema, sinema dünyası ve sinema yapıtlarıyla ilgili sözcükleri, terimleri ve deyimleri kullanarak tartışmalara katılma
 • Milli ve dini bayramlarla ilgili sözcükler, kutlama sözceleri kullanabilme
 • Kişilik özellikleri ve sıradışı karakterler ile ilgili sözcükleri kullanabilme
 • Uygun ulaçları kullanarak tümceler arasında karşıtlık ilişkisi oluşturabilme

HEDEFLENEN SONUÇ:

Öğrenci ilgi alanına giren basit bir metni anlayabilir veya aşina olduğu bir metindeki bilinmeyen sözcükleri tahmin edebilir.Kimi zaman bazı sözcük ve tümcelerin tekrarını istemek zorunda kalsa da günlük konuşmaları takip edebilir. Aşina olduğu konularda kişisel görüşünü ve bakış açısını içeren sade bir metin yazabilir. Oldukça yavaş ve anlaşılır konuşulduğunda güncel veya ilgi alanına giren konularla ilglili radyo ve televizyon yayınlarının ana fikrini anlayabilir.Düşüncelerini, planlarını veya olayları kısaca ifade edebilir. Günlük hayatta karşılaştığı mektup, resmi yazışma, broşür türü metinlerde kendisi için gerekli olan bilgileri çıkarıp anlayabilir. Başkalarının görüş ve fikirlerini yorumlayabilir; şaşırma, mutluluk, üzüntü gibi duyguları ifade edip bunlara karşılık verebilir.

Hayallerinden, umutlarından, hedeflerinden sözedebilr. Bir konuşmayı veya kısa öyküyü takip edebilir ve daha sonra neler olabileceğine ilişkin varsayımlarda bulunabilir. Günlük hayatta kullanılan aletlerin kullanım klavuzunda yer alan basit teknik bilgileri anlayabilir. Öykü anlatabilir. Özgeçmişini yazabilir.

Başvuru
  Dikkat: İsim ve soyisim bilgilerinizin nüfüs cüzdanında yazan bilgilerle aynı olduğuna emin olunuz.