UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ

UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ

Eğitim Açıklaması
Uzlaştırmacı Eğitimi 


Adalet Bakanlığı 24/10/2017 tarihli "Olur"u ile Üniversitemize Türkiye genelinde 5 yıl süreyle Uzlaştırmacı Eğitimi izni verilmiştir.

EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ 

Uzlaştırma eğitiminin kapsamı, uzlaştırmacı olarak görev yapacak kişilerin sahip olmaları gereken asgarî nitelikler, bilgi düzeyi ve kişisel yeteneklerinin geliştirilmesinden oluşur. Ayrıca onarıcı adalet anlayışı, mağdur-fail uzlaştırması, ceza muhakemesi hukukunda uzlaştırmanın yasal temeli, soruşturma aşamasında uzlaştırma, kovuşturma aşamasında uzlaştırma, iletişim becerileri, müzakere teknikleri ile ilgili teorik bilgilerdir.

Uygulamalı eğitimi; adayların, bireysel ve gruplar hâlinde iletişim ve müzakere tekniklerini kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek uyuşmazlık çözüm çalışmaları ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içermektedir,
Uzlaştırmacı eğitimi alan kişilerin en az bir örnek uyuşmazlık senaryosu ortaya koymaları, uzlaştırma yöntemini kullanarak sonuçlandırmaları ve eğitmenlerle birlikte grup değerlendirmeleri yapmaları beklenmektedir.

Uzlaştırmacı eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımlarının zorunluluğu bulunmaktadır. Adayların derslere devam durumunu gösteren çizelgeler üniversitemizce düzenlenip derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiğinin kesilecektir.

Eğitimlerin ders içerikleri, ders saatlerini de gösterir ders programı Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı açıklamalarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Eğitimi başarı ile tamamlayan kişilere en geç bir ay içinde uzlaştırmacı eğitimini tamamladıklarına dair bir belge verilecektir.


EĞİTİME BAŞVURU KOŞULLARI

Uzlaştırmacı eğitimine avukatlar ve hukuk öğrenimi görmüş kişiler başvurabilecektir. Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendine göre hukuk öğrenimi görmüş kişiler; üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat veya Maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar olarak değerlendirilmektedir.
Buradan hareket ile uzlaştırmacı eğitimine hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden, hukuk fakültesi mezunlarının yanı sıra üniversitelerin;


- Siyasal Bilgiler Fakültesi
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- İktisat Fakültesi
- İşletme Fakültesi

Mezunlarından, müfredatında aşağıda belirtilen hukuk derslerinden en az ikisini görmüş olanlar başvurabilecektir:
- Anayasa Hukuku
- Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
- Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
- Ceza Muhakemesi Hukuku
- Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk
- Ticaret Hukuku
- İş Hukuku
- Borçlar Hukuku

 • Uzlaştırmacı eğitimi her meslekten katılımcıları kabul etmediği için, başvuru esnasında katılımcılarımız yukarıda adı geçen fakültelerden mezun olduklarını gösterir  lisans diploması fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisini EKOSEM'e elden teslim etmek zorundadırlar.
 • Başvuru sürecinde paylaşılan bilgilerin doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur. Başvuru sahibi, paylaşılan bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından doğabilecek her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu bilir ve kabul eder.
 • Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak/yaptırılacak ve sadece uzlaştırmacı eğitimini tamamlayanların katılabileceği “Uzlaştırmacı Sınavı” için başvuru şartlarına ilişkin yeterlilik ve yetkinlik başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

 • Başvuru onaylandıktan sonra, her ne sebeple olursa olsun, kesinlikle ücret iadesi yapılmamaktadır.

 • Başvuru onaylandıktan sonra, herhangi bir sebeple eğitime katılınmaması durumunda bu kayıtla elde edilen hakları talep edemez.

 • Bu programın Kontenjanı, 30 kişi olup eğitim çalışmaları İzmir Ekonomi Üniversitesi dersliklerinde gerçekleştirilecektir. İzmir dışında yapılacak eğitim çalışmaları Üniversitemiz standartlarına uygun olacak şekilde EKOSEM tarafından belirlenecektir.
 • Eğitimimiz hafta içi toplam 8 gün 2 hafta (Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe)  ve Hafta sonu toplam 6 gün 2 hafta (Cuma-Cumartesi-Pazar) olmak üzere iki ayrı grup şeklinde düzenlenecektir.
 • Hafta içi grubu dersleri 17:30-22:25 ve Hafta sonu grubu dersleri Cuma 17:00-23:15 Cumartesi ve Pazar 10:00-17:30 arasında yapılacaktır.    


EĞİTİM PROGRAMI

TEORİK EĞİTİM KONULARI 


                                                 UZLAŞTIRMA 
 Onarıcı Adalet -3 Saat
 Uzlaştırmanın Esasları - 4 Saat
 Uzlaştırmanın Esasları Şartları -  2 Saat
  Soruşturma Evresinde  Uzlaştırma Usülü - 4 Saat
 1. Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve Eğitimi
      2. Uzlaştırmacıların Uyması Gereken Etik İlkeler
 İletişim - 5 Saat
 Soruşturma Evresinde Uzlaştırma Usülü- 6 Saat
 1. Uzlaştırma Teklifi
      2.Uzlaştırmada Edim

       3.Uzlaştırma Raporu veya Belgesi

 Müzakere -8 Saat
Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma Usülü- 2 Saat
Soruşturma ve Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki Sonuçları- 2 Saat
Uygulama- 12 Saat

EĞİTMEN KADROSU
Profesör Dr. Ebru UZUNOĞLU- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim Fakültesi
Profesör Dr. Veli Özer ÖZBEK- Dokuz Eylül Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Sema MİSÇİ KİP- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim Fakültesi
Öğr. Gör.Burak AMİRAK-İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim Fakültesi
Öğr. Gör. Pınar UMUL ÜNSAL- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim Fakültesi
Öğr. Gör. Berrin YANGINÖZÜ- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEM
Öğr. Gör. Burçin ÖNDER- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEM
Dr. Sedef UZGÖREN- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEM
Doç. Dr. Barış BAHÇECİ  İzmir Ekonomi Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi
Öğr. Gör. (Kamu Hukuku)- Ferda ESER
Av. Uğur ULUOCAK ACABEY -Uzlaştırmacı
Av. P. Pelin ÖZŞAHİNLİ Uzlaştırmacı
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ

HAFTA SONU GRUBU DERS PROGRAMI 1. HAFTA

 

1. HAFTA

CUMA

 

1.

HAFTA

CUMARTESİ

 

PAZAR

 

17:00 – 17:45

Onarıcı Adalet

10:00 – 10:45

Uzlaştırmanın Şartları

İletişim

17:50 – 18:35

 

Onarıcı Adalet

10:50 – 11:35

 

Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve Eğitimi

İletişim

18:40 – 19:25

Onarıcı Adalet

11:40 – 12:25

Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve Eğitimi

Uzlaşma Teklifi

19:30 – 20:15

Uzlaştırmanın Esasları

12:25 – 13:20

ÖĞLE ARASI

ÖĞLE ARASI

20:20 – 21:05

Uzlaştırmanın Esasları

13:20 – 14:05

Uzlaştırmacıların Uyması Gereken Etik İlkeler

Uzlaşma Teklifi

21:10 – 21:55

Uzlaştırmanın Esasları

14:10 – 14:55

Uzlaştırmacıların Uyması Gereken Etik İlkeler

Uzlaştırmada Edim

22:00 – 22:45

Uzlaştırmanın Esasları

15:00 – 15:45

İletişim

Uzlaştırmada Edim

22:50 – 23:35

Uzlaştırmanın Şartları

15:50 – 16:35

İletişim

Uzlaştırma Raporu veya Belgesi

 


16:40 – 17:25

İletişim

Uzlaştırma Raporu veya Belgesi

 
  
 HAFTASONU GRUBU  DERS PROGRAMI 2. HAFTA

 

2. HAFTA

CUMA

 

2.

HAFTA

CUMARTESİ

 

PAZAR

 

17:00 – 17:45

Müzakere

10:00 – 10:45

Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma Usûlü

Uygulama

     

17:50 – 18:35

 

Müzakere

10:50 – 11:35

 

Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma Usûlü

Uygulama

18:40 – 19:25

Müzakere

11:40 – 12:25

Soruşturma ve Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki Sonuçları

Uygulama

19:30 – 20:15

Müzakere

12:25 – 13:20

ÖĞLE ARASI

ÖĞLE ARASI

20:20 – 21:05

Müzakere

13:20 – 14:05

Soruşturma ve Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki Sonuçları

Uygulama

21:10 – 21:55

Müzakere

14:10 – 14:55

Uygulama

Uygulama

22:00 – 22:45

Müzakere

15:00 – 15:45

Uygulama

 

Uygulama

22:50 – 23:35

 

Müzakere

15:50 – 16:35

Uygulama

 

Uygulama

 


16:40 – 17:25

Uygulama

Uygulama

 

 
İZMİR EKONOMİ  ÜNİVERSİTESİ

UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ

HAFTAİÇİ GRUBU DERS PROGRAMI 1.  HAFTA


1. HAFTA

PAZARTESİ

 

SALI

 

ÇARŞAMBA

 

PERŞEMBE

 

 

17:30 – 18:15

Onarıcı Adalet

Uzlaştırmanın Esasları

Uzlaştırmacıların Uyması Gereken Etik İlkeler

Uzlaşma Teklifi

18:20 – 19:05

 

Onarıcı Adalet

Uzlaştırmanın Şartları

İletişim

Uzlaşma Teklifi

19:10 – 19:55

Onarıcı Adalet

Uzlaştırmanın Şartları

İletişim

Uzlaştırmada Edim

20:00 – 20:45

Uzlaştırmanın Esasları

Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve Eğitimi

 

İletişim

Uzlaştırmada Edim

20:50 – 21:30

Uzlaştırmanın Esasları

Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve Eğitimi

İletişim

Uzlaştırma Raporu veya Belgesi

21:35 – 22:20

Uzlaştırmanın Esasları

 

Uzlaştırmacıların Uyması Gereken Etik İlkeler

 

İletişim

Uzlaştırma Raporu veya Belgesi

 

 

HAFTAİÇİ GRUBU DERS PROGRAMI 2. HAFTA

2. HAFTA

PAZARTESİ

 

SALI

 

 

ÇARŞAMBA

 

PERŞEMBE

 

 

17:30 – 18:15

Müzakere

Müzakere

Uygulama

 

 

Uygulama

18:20 – 19:05

 

Müzakere

Müzakere

Uygulama

 

 

Uygulama

 

19:10 – 19:55

Müzakere

Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma Usûlü

Uygulama

 

Uygulama

20:00 – 20:45

Müzakere

Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma Usûlü

Uygulama

 

Uygulama

20:50 – 21:30

Müzakere

Soruşturma ve Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki Sonuçları

Uygulama

Uygulama

21:35 – 22:20

Müzakere

Soruşturma ve Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki Sonuçları

Uygulama

Uygulama

 

Aşağıda bulunan başvuru formunu sadece iletişim amaçlı olup kesin kayıt için evrakların teslimi ve ücretin ödenmiş olması şartı bulunmaktadır.


Başvuru
  Dikkat: İsim ve soyisim bilgilerinizin nüfüs cüzdanında yazan bilgilerle aynı olduğuna emin olunuz.