SINAV HAZIRLIK EĞİTİMLERİ

Ülkemizde ve uluslararası düzeyde uygulanan sınavlarda yüksek puanlar almayı hedefleyen kişilere yönelik olarak planlanan hazırlık programlarıdır. Bu hazırlık programlarında sadece o sınava yönelik eğitimlere çalışılmaktadır. Eğitimler bu sınavlar konusunda uzmanlaşmış eğitmenler tarafından, sınav mantığının en iyi şekilde öğrenciye aktarıldığı zengin içerikli eğitim araçları kullanılarak verilmektedir.

GRE (LİSANSÜSTÜ KAYIT SINAVI) SINAV HAZIRLIK KURSU
KURS İÇERİĞİGRE, İngilizce konuşulan çeşitli ülkelerdeki birçok üniversitenin yüksek lisans programlarına başvuran öğrencilerin girdiği bir çeşit seviye belirleme sınavıdır.Güzel Sanatlar ya da Bilim alanlarında yüksek lisans derecesi almak isteyen öğrenciler GRE sınavına girmektedirler. Test şeklinde olan bu sınav, başvuranların yeteneklerini değerlendirmede ortak ölçütler sağlayarak okullara yardımcı olur.GRE sınavı her biri üç bölümden oluşan iki farklı türde sınavdan oluşmaktadır: Sözel, Sayısal ve Analitik Yazma. İlk olarak, ‘Genel Sınav’, sözel ve sayısal yeteneği ve analitik yazma becerilerini ölçer. Verilere göre, GRE Genel Sınavındaki puanlar, yüksek lisans öğrencilerinin notları ve başarılarını tutarlı olarak tahmin etmektedir. ‘Branş Sınavı’ ise belli bir konudaki başarıyı ya da o disiplindeki kapsamlı geçmişi ölçmektedir. Sınavlar şu alanlarda yapılmaktadır: Biyokimya, Hücre ve Moleküler Biyoloji, Biyoloji, Kimya, Bilgisayar Bilimi, Edebiyat (İngiliz), Fizik ve Psikoloji.Bu kurs, enstitülere ya da işletme okullarına girmek isteyen, İngilizcede ileri seviyede yeterliğe sahip öğrenciler içindir. Dünya genelinde, 78 Avrupa İşletme okulunu da içeren 1,100 den fazla program, öğrenci kayıt kabul işlemlerinde GRE puanlarını kullanmaktadır. GRE sınav sonuçları 5 yıl süreyle geçerliliğini korur böylece öğrenciler hangi programı seçeceklerinden emin olmasalar bile sınava şimdi girebilirler.KURS PROGRAMI Bu kurs, öğrencilerin zayıf ve güçlü oldukları alanları anlayabilmeleri ve bu alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri ve pratik yapmalarını sağlamak amacıyla verilmektedir. Kurs boyunca öğrenciler etkili test stratejileri ve aşağıdaki maddeleri yer alan becerileri öğreneceklerdir:Eleştirel düşünme becerileri geliştirmeSözlü muhakeme metinlerin eleştirel okunmasıSıkı koşullar altında stratejik bir biçimde çalışmaSayısal muhakeme problem çözme stratejileriÇıkarımları analiz etme ve doğru sonuçlar çıkarmaKavram ve fikirleri sentezlemeYanlış cevapların hızlıca elenmesiTüm branş konularındaki günlük dilde geçen terimleri ve deyişleri anlama
İncele
IELTS (SINAVI) HAZIRLIK KURSU
EĞİTİM PROGRAMI:Eğitimimiz 11 Haziran 2018 Pazartesi günü başlamakta6 Temmuz 2018 Cuma günü sonlanmaktadır.Hafta içi her gün:Pazartesi: 17:30-20:30Salı: 17:30-20:30Çarşamba: 17:30-20:30Perşembe: 17:30-20:30Cuma: 17:30-20:30IELTS sınavı hazırlık programına katılacak kişilerin, genel İngilizce programlarında olduğu gibi sıfırdan İngilizce öğrenmeleri söz konusu olmadığından, bu programa katılacak kişinin İngilizce düzeyinin en az orta ( intermediate, B1 CEFR ) düzeyde olması gerekmektedir. Bu amaçla seviye tespit sınavı yapılacaktır.Eğitime katılmak zorunlu olup, toplam eğitim saatinin %10 oranında devam etmeyenlerin (eğitime 6 ders saati katılmayanların) eğitim programıyla ilişiği kesilecek.EĞİTİMİN İÇERİĞİ:IELTS (International English Language Testing System)IELTS Sınavları The British Council (BC), University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ve International Development Programme of Australian Universities (IDP) tarafından ortaklaşa geliştirilmiş İngilizce yeterlilik düzeyini saptamayı hedefleyen bir sınavdır.Iki farklı modül içermektedir:1) Akademik Modül:Academic Training Yazma: 1.bölüm (en az 150 kelime) (20 dk)2.bölüm (en az 250 kelime) (40 dk)Konuşma: Birebir görüşme (11-14 dk.)Akademik İngilizce Okuma: 3 bölüm, 40 soru (60 dk )Dinleme: 4 bölüm 40 soru( 30 dk ve artı 10 dakika cevap kağıdına aktarma süresi))2) Genel Modül:Genel İngilizce Yazma: (2 konu,150-250 kelime,60 dk.)Genel İngilizce Okuma: (3 bölüm, 40 soru, 60dk.)Konuşma (11-14 dk.)Dinleme: 4 bölüm 40 soru( 30 dk ve artı 10 dakika cevap kağıdına aktarma süresi)IELTS sınavında her bölüm 9 üzerinden ayrı ayrı değerlendirilir ve toplam skor için tüm bölümlerin ortalaması alınır.▪ IELTS sınavı hazırlık eğitim programı, IELTS sınavı soruları türleri esas alınarak hazırlanmıştır. Bu doğrultuda IELTS sınavında ölçülen dört beceri üzerinde durulmaktadır. Bunlar: Konuşma, Dinleme, Okuma ve Yazma becerileridir. Bu amaçla hazırlanan/ kullanılan materyaller sınavın doğasına uygun olarak akademik içeriklidir. Eğitimler, bu dört becerinin gelişmesi ve hızlanması amacına yöneliktir. IELTS hazırlık eğitimi seçilen modül çerçevesinde okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmek üzere verilen bir eğitimdir.General modül eğitiminde daha günlük kullanımların ve pratikliğin öne çıktığı materyaller kullanılırken, akademik modül eğitiminde akademik dilin ağırlıklı olduğu materyaller kullanılır.HEDEFLENEN SONUÇ:IELTS hazırlık eğitimine katılan öğrenci, en az orta düzeydeki İngilizce bilgisini, IELTS sınavında ölçülen beceriler doğrultusunda geliştirir. IELTS sınavı hazırlık programını tamamlayan öğrenci, dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini akademik yeterliliğe getirir.
İncele
TOEFL SINAVI HAZIRLIK PROGRAMI
TOEFL sınavı hazırlık programına katılacak kişilerin, genel İngilizce programlarında olduğu gibi sıfırdan İngilizce öğrenmeleri söz konusu olmadığından, bu programa katılacak kişinin İngilizce düzeyinin en az orta ( intermediate, B1 CEFR ) düzeyde olması gerekmektedir . Bu amaçla seviye tespit sınavı verilecektir.EĞİTİMİN İÇERİĞİ:TOEFL sınavı hazırlık eğitim programı, TOEFL sınavı soruları türleri esas alınarak hazırlanmıştır. Sınavın amacı, kişinin 4 temel beceriyi akademik bir çıktı oluştururken ne kadar verimli sentezleyebildiğini ölçmektir. Programda bu doğrultuda IBT TOEFL sınavında ölçülen dört beceri üzerinde durulmakta ve bu becerilerin en etkin şekilde harmanlanması çalışmaları üzerine yoğunlaşılmaktadır.HEDEFLENEN SONUÇ:TOEFL hazırlık eğitimine katılan öğrenci, en az orta düzeydeki İngilizce bilgisini, TOEFL sınavında ölçülen beceriler doğrultusunda geliştirir. TOEFL sınavı hazırlık programını tamamlayan öğrenci, dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini akademik yeterliliğe getirir.Asağıda bu sınavın soru türlerini içeren tablo ve seviye skalasını bulabilirsiniz .TOEFL iBT Test SectionsSectionTime LimitQuestionsTasksReading60–80 minutes36–56 questionsRead 3 or 4 passages from academic texts and answer questions.Listening60–90 minutes34–51 questionsListen to lectures, classroom discussions and conversations, then answer questions.Break10 minutes——Speaking20 minutes6 tasksExpress an opinion on a familiar topic; speak based on reading and listening tasks.Writing50 minutes2 tasksWrite essay responses based on reading and listening tasks; support an opinion in writing.Understanding Your TOEFL iBT® Test ScoresTOEFL® Score ScalesSkillScore RangeLevelReading0–30High (22–30) Intermediate (15–21) Low (0–14)Listening0–30High (22–30) Intermediate (15–21) Low (0–14)Speaking0–30 score scaleGood (26–30) Fair (18–25)Limited (10–17) Weak (0–9)Writing0–30 score scaleGood (24–30) Fair (17–23) Limited (1–16)Total Score0–120
İncele