MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Eğitim verilecek olan mesleki alanda çalışanlara ve bu alanlarda kariyer hedefi olan kişilere yönelik olarak düzenlenen mesleki gelişim eğitimleri, bu mesleğin gelişmesine ve devamına katkıda bulunmayı hedefler. Bu eğitimler çalışanların mesleklerinin niteliğini yükseltmeleri için yetiştirilmelerini amaçlayan kurs ve programları kapsamaktadır.

ARABULUCULUK EĞİTİMİ
PROGRAMIN AMACIArabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel bilgileri, iletişim becerileri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri, psikoloji ile diğer teorik ve pratik bilgileri içeren ve arabuluculuğun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlayan eğitimi ifade eder.PROGRAM İÇERİĞİArabuluculuk, 22, Haziran, 2012, 28331 no’lu Resmi Gazete’de sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak tanımlanır.Arabulucu olacak kişilere asgari atmış sekiz saati teorik ve on altı saati uygulamalı olmak üzere toplam seksen dört saat arabuluculuk eğitimi verilir.KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELERDiploma FotokopisiKimlik Kart'ının asli ve fotokopisi veya Nüfus Cüzdanının asli ve fotokopisiÖdeme dekontuEĞİTMEN KADROSUHukuk Prof. Dr. Huriye Kubilay,Doç. Dr. Zeynep Şişli,Doç. Dr. S.Alp Limoncuoğlu,Doç. Dr. Esra Katıman,Doç. Dr. Barış Bahçeci, Dr. Öğr. Üyesi Begüm Bulak Uygun,Dr. Öğr. Üyesi Cem Özcan,Dr. Öğr. Üyesi Arzu Aşçı Zengin,Dr. Öğr. Üyesi Özlem Dögerlioğlu,Dr. Öğr. Üyesi Özge Özsoy,Dr. Öğr. Üyesi Mine Kasapoğlu Turhan,Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Işık,Av. Neşem Batur,Av. Nurdan Heris,Arb. Av. P. Pelin Özşahinli ,Arb. Av. Tuğba Balkan,Arb. Av. Efsun Matur,İletişimProf. Dr. Ebru Uzunoğlu,Doç.Dr. Sema Misçi Kip,Doç. Dr. Selin Türkel,Öğr. Gör. Burçin Önder,Öğr. Gör. Burak Amirak,Arş. Gör. Pınar Umul Ünsal,Arş. Gör. Burcu Yaman Akyar,PsikolojiProf. Dr. Canan Başar Eroğlu,Doç. Dr. Seda Can,Doç. Dr. Seda Dural,Dr. Öğr. Üyesi Burak Erdeniz ,Dr. Öğr. Üyesi Nevra Cem Ersoy,Dr. Sedef Uzgören,Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Meral Öğütçü,Öğr. Gör. Berrin YangınözüAşağıda bulunan başvuru formunu sadece iletişim amaçlı olup kesin kayıt için evrakların teslimi ve ücretin ödenmiş olması şartı bulunmaktadır.Arabulucu olacak kişilere asgari atmış sekiz saati teorik ve on iki saati uygulamalı olmak üzere toplam seksen dört saat arabuluculuk eğitimi verilir.Arabuluculuk Eğitimi Eğitim Takvimi15 Mart 2019Cuma13:30-22:2016 Mart 2019Cumartesi10:00-19:0017 Mart 2019Pazar10:00-19:0018 Mart 2019Pazartesi13:30-22:2019 Mart 2019Salı13:30-21:2020 Mart 2019Çarşamba13:30-22:2021 Mart 2019Perşembe13:30-22:2022 Mart 2019Cuma13:30-22:2023 Mart 2019Cumartesi10:00-19:0024 Mart 2019Pazar10:00-19:0025Mart 2019Pazartesi13:30-20:20Modul 2Arabuluculuğun Tarihçesi-Arabuluculuk Nedir?Efsun   Matur13:30-14:20Modul 4Arabulucu Kimdir?Nurdan Heris10:00-10:50Modul 5Arabuluculuk Sürecine Genel Bakış-Arabuluculuk Aşamaları ve Amaçları (Hazırlık, Başlangıç, İnceleme / Araştırma, Müzakere, Sonuç)Tuğba   Balkan10:00-10:50Modul 1Çatışma Nedir?Burak   Amirak13:30-14:20Modul 7Arabulucunun Taraflarla BuluşmasıP.Pelin   Özşahinli13:30-14:20Modul 8Uyuşmazlığın Çözümünde Önemli Unsurların Belirlenmesi-Arabulucunun Bilgi ToplamasıÖzlem Dögerlioğlu13:30-14:20Modul 9Müzakere Tanımı, Müzakerenin İcrasıBurçin   Önder13:30-14:20Modul 10Arabuluculuk Sürecinin Sona ErmesiEfsun   Matur13:30-14:20Modul 12Uygulama EğitimiÖzlem Dögerlioğlu 10:00-10:50Modul 12Uygulama EğitimiNeşem   Batur10:00-10:50Modul 14-Arabuluculukta Etik: Etik Kurallar ve Uygulama Kuralları-Gönüllülük ve Eşitlik Kuralı-Tarafsızlık ve Bağımsızlık KuralıSevil   Doğan13:30-14:20Modul 2-Arabuluculuğa Elverişli Alanlar-Arabuluculuğa Başvurulması Tavsiye Edilen HâllerEfsun   Matur14:30-15:20Modul 4Arabulucunun Sicile Kayıt ZorunluluğuNurdan   Heris11:00-11:50Modul 5Arabuluculuk Sürecinin Planlanması-Arabuluculuk Sürecinin Planlanmasında Arabuluculuk İlkelerinin GözetilmesiTuğba   Balkan11:00-11:50Modul 1Çatışma ve Uyuşmazlık FarkıBurak   Amirak14:30-15:20Modul 7Arabulucunun Açılış KonuşmasıP.Pelin   Özşahinli14:30-15:20Modul 8Uyuşmazlığın Çözümünde Önemli Unsurların Belirlenmesi-Arabulucunun Bilgi ToplamasıÖzlem   Dögerlioğlu14:30-15:20Modul 9Temel Müzakere Türleri: Kazan-Kazan ve Kazan-KaybetBurçin   Önder14:30-15:20Modul 10Anlaşma BelgesiEfsun   Matur14:30-15:20Modul 12Uygulama EğitimiÖzlem Dögerlioğlu11:00-11:50Modul 12Uygulama EğitimiNeşem   Batur11:00-11:50Modul 14-Gizlilik Kuralı-Menfaat İlişkisi ve Çatışma Olmaması Kuralı-Mesleki Yeterlilik KuralıSevil   Doğan14:30-15:20Modul 2Arabuluculuğun Olumlu Yönleri ve Dikkat Edilmesi Gereken HususlarArabuluculuğun TürleriEfsun   Matur15:30-16:20Modul 4Arabulucuda Bulunması Gereken Temel ÖzelliklerNurdan   Heris12:00-12:50Modul 6Ön Basamak: Arabuluculuk SüreciTuğba   Balkan12:00-12:50Modul 1Çatışmanın ve Uyuşmazlığın Analizi, Pozisyonlar ve İhtiyaçlar Arasındaki FarklılıklarBurak   Amirak15:30-16:20Modul 7Taraflara Konuşmalarını ve Sürece Dâhil Olmalarını Sağlayacak Güveni VermekP.Pelin   Özşahinli15:30-16:20Modul 8-Pozisyonlar, Menfaatler ve İhtiyaçların Farkının Ortaya Çıkarılması Bakış Açısı Farkları-Anlaşma Aralığının SaptanmasıÖzlem   Dögerlioğlu15:30-16:20Modul 9Arabuluculukta Temel Müzakere Stratejileri (Rekabetçi – Kaçınmacı – Uyuşmacı – Uzlaşmacı – Problem Çözücü)Burçin   Önder15:30-16:20Modul 10Anlaşma Belgesinin İcra EdilmesiEfsun   Matur15:30-16:20Modul 12Uygulama EğitimiÖzlem Dögerlioğlu 12:00-12:50Modul 12Uygulama EğitimiNeşem   Batur12:00-12:50Modul 14-Unvan Kullanımı ile Reklam ve Tanıtım Kuralı-Ücret ve Diğer Giderlerle İlgili Kural-Arabuluculuk Sürecinin Niteliği, Görevin Özenle İfası ve Taraflarla İletişim Kurma Kuralı-Arabuluculuk Uygulamasının Geliştirilmesi KuralıSevil   Doğan15:30-16:20Modul 2Arabuluculuğun Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri İçindeki Yeri-Arabuluculuk Sözleşmesi / Arabulucu SözleşmesiEfsun   Matur16:30-17:20Modul 4Arabuluculuğun Diğer Benzer Mesleklerden Farkı NedirNurdan   Heris13:00-13:50Modul 6Birinci Basamak: Kontrol Listesi HazırlamakTuğba   Balkan13:00-13:50Modul 1Çatışma Durumunda Bireyler Nasıl Davranırlar?Burak   Amirak16:30-17:20Modul 7Soruların YanıtlanmasıP.Pelin   Özşahinli16:30-17:20Modul 8-Pozisyonlar, Menfaatler ve İhtiyaçların Farkının Ortaya Çıkarılması Bakış Açısı Farkları-Anlaşma Aralığının SaptanmasıÖzlem   Dögerlioğlu16:30-17:20Modul 9Harvard Müzakere ModeliBurçin   Önder16:30-17:20Modul 10Son TutanakKapanış KonuşmasıEfsun Matur16:30-17:20Modul 12Uygulama EğitimiÖzlem Dögerlioğlu 13:00-13:50Modul 12Uygulama EğitimiNeşem   Batur 13:00-13:50Modul 14-Beyan ve Belgelerin Kullanım Yasağı Kuralı-Tarafların Bilgilendirilmesi Kuralı-Belge Saklama Yükümlülüğü Kuralı-Arabuluculuğun Sona Erdirilmesi KuralıSevil   Doğan16:30-17:20ARAModul 3GönüllülükGizlilikEfsun   Matur18:30-19:20Modul 4Arabulucunun Görev ve İşlevleriNurdan   Heris15:00-15:50Modul 6İkinci Basamak: Taraflarla İlk Temasın KurulmasıTuğba   Balkan15:00-15:50Modul 1Çatışma Çözme Genel StratejileriBurak   Amirak18:30-19:20Modul 7Sürecin Başladığının Belgelenmesi     P.Pelin Özşahinli18:30-19:20Modul 8-İnceleme Aşamasında Arabulucuya Yardımcı Olabilecek Unsurlar-Tarafların Açılış KonuşmasıÖzlem   Dögerlioğlu18:30-19:20Modul 9Müzakerelerde Temel Kavramlar ve DinamiklerBurçin   Önder18:30-19:20Modul 10Mevzuata Genel Bakış-Kanun’un Amaç ve KapsamıEfsun   Matur18:30-19:20Modul 12Uygulama EğitimiÖzlem Dögerlioğlu15:00-15:50Modul 12Uygulama EğitimiNeşem   Batur 15:00-15:50Modul 11Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Farklılıklar-Toplumsal Cinsiyet İhtiyaçları-Toplumsal Farklılıklar, Cinsiyetler Arası Eşitlik ve ArabuluculukSevil   Doğan18:30-19:20Modul 3Arabulucunun TarafsızlığıEfsun   Matur19:30-20:20Modul 4Arabulucunun Sahip Olması Gereken BecerilerNurdan   Heris16:00-16:50Modul 6Üçüncü Basamak: Güvenli Bir Görüşme Ortamının HazırlanmasıTuğba   Balkan16:00-16:50Modul 1Problem Çözme ve UzlaşmaBurak   Amirak19:30-20:20Modul 7Arabulucu Sözleşmesinin İmzalanmasıP.Pelin   Özşahinli19:30-20:20Modul 8-İnceleme Aşamasında Arabulucuya Yardımcı Olabilecek Unsurlar-Tarafların Açılış KonuşmasıÖzlem   Dögerlioğlu19:30-20:20Modul 9Arabuluculukta Kullanılabilecek Müzakere Taktikleri ve Arabulucunun Müdahale YöntemleriBurçin   Önder19:30-20:20Modul 10Arabuluculuk Faaliyeti-Arabuluculuk SiciliEfsun   Matur19:30-20:20Modul 12Uygulama EğitimiÖzlem Dögerlioğlu 16:00-16:50Modul 12Uygulama EğitimiNeşem   Batur 16:00-16:50Modul 11Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Farklılıklar-Toplumsal Cinsiyet İhtiyaçları-Toplumsal Farklılıklar, Cinsiyetler Arası Eşitlik ve ArabuluculukSevil   Doğan19:30-20:20Modul 3Kontrolün Taraflarda OlmasıEfsun   Matur20:30-21:20Modul 4Arabulucunun Sahip Olması Gereken BecerilerNurdan   Heris17:00-17:50Modul 6Dördüncü Basamak: Arabuluculuk Sözleşmesinin HazırlanmasıTuğba   Balkan17:00-17:50Modul 1Çatışma Çözüm YöntemleriBurak   Amirak20:30-21:20Modul 7Tarafların Açılış KonuşmasıP.Pelin   Özşahinli20:30-21:20Modul 8-Soru Sormak-Zor Durumlarla Mücadele Etmek-Gündem OluşturulmasıÖzel Oturumlar-Yeniden ÇerçevelemeÖzlem   Dögerlioğlu20:30-21:20Modul 9Müzakereyi Sonuçlandırma AşamasıBurçin Önder20:30-21:20Modul 10Arabuluculuk Eğitimi ve Eğitim Kuruluşları-Sınav, Sınav Kurulunun Oluşumu ve GörevleriEfsun   Matur20:30-21:20Modul 12Uygulama EğitimiÖzlem Dögerlioğlu 17:00-17:50Modul 12Uygulama EğitimiNeşem   Batur  17:00-17:50Modul 3EşitlikEfsun   Matur21:30-22:20Modul 4Arabulucunun Sahip Olması Gereken BecerilerNurdan   Heris18:00-18:50Modul 6Beşinci Basamak: Taraflarla Arabuluculuk Öncesi İlk GörüşmeTuğba   Balkan18:00-18:50 Modul 7Tarafların Açılış KonuşmasıP.Pelin Özşahinli21:30-22:20Modul 8-Soru Sormak-Zor Durumlarla Mücadele Etmek-Gündem OluşturulmasıÖzel Oturumlar-Yeniden ÇerçevelemeÖzlem   Dögerlioğlu21:30-22:20Modul 9Müzakereyi Sonuçlandırma AşamasıBurçin   Önder21:30-22:20Modul 10Denetim-Kuruluş ve TeşkilatEfsun   Matur21:30-22:20Modul 12Uygulama EğitimiÖzlem Dögerlioğlu 18:00-18:50Modul 12Uygulama EğitimiNeşem   Batur 18:00-18:50
İncele
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI EĞİTİMİ
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 24 Ekim 2013 tarihinde, 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik gereği, “Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3‘te yer alan hükümlere göre, tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD) istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.”30 Haziran 2015 den itibaren yürülüğe girmiş olan bu zorunluluk şu firmaları kapsamaktadır: “Tehlikeli madde taşıma zincirinde yer alan; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmeler ile taşımacılık işletmeleri.”Kimler Başvurabilir?Geleceğin mesleği için gerçekleştirilecek TMGD eğitimlerine katılmak için ön koşullar:- Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak,Gerekli Belgeler:– Nüfus Cüzdanı fotokopisi (TC kimlik numarası içeren) – Adli Sicil Kaydı – Öğrenim Durumu Belgesi (Lisans Diploması ya da Lisans Mezuniyet Belgesi noter ya da kurum onaylı sureti) – Fotoğraf (renkli) 1 adetEğitim Başvurusu:Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimleri için, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı otomasyon sistemine kayıt yapılması gerekmektedir. ADR - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Sertifikası Nasıl Alınır?TMGD sertifikası almak için, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarında, TMGD eğitimi tamamlama belgesini almak gereklidir.Eğitim sonunda yapılan eğitimi tamamlama sınavından 70 puan ve üzeri alan katılımcılar, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belli tarihlerde yapılacak TMGD sınavlarına katılabilirler. Bakanlık tarafından yapılacak sınavdan 70 puan ve üzeri alan katılımcılar ADR-TMGD sertifikası almaya hak kazanır.Eğitim Süresi ve Detayları:İzmir Ekonomi Üniversitesi Ekosem TMGD eğitimleri toplam 64 saattir. Eğitime devam zorunludur.EKOSEM gerektiğinde ders saatlerini ve sınıfları değiştime, programı kısmen veya tamamen iptal etme hakkına sahiptir.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılacak olan TMGD sınavından önce kurumumuzdan bu eğitimi başarı ile tamamlamış katılımcılarımıza ücretsiz yenileme ve tazeleme eğitimi verilecektir.Eğitim İçeriğiTehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma veSözleşmeler .Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri.).Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler).İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları.Taşıma evrakı hakkında bilgiler.Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma).Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar.Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları.Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.Elleçleme ve istifleme kuralları.Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi vb.).Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar.Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları.Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması.Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın, kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması.İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esaslarıEğitimi tamamlama sınavı
İncele
YÖNETİCİLER İÇİN SORUMLULUK HUKUKU VE RİSK YÖNETİMİ
TEMEL  ÖNERMESİ;Yöneticilerin; bir yandan şirket, çalışanlar, rakipler ve piyasa  gibiişhayatının aktörleri ile ilgili riskleri doğru tanımlamaları, diğer  yandanda ticari hedeflerine koşarlarken oyunun kurallarını unutmamaları ana felsefesi ile oluşturulmuş bir programdır. Yöneticilerin karar verme ve doğru inisiyatif kullanmaları ile şirketin risklerini yasal şekilde yönetmelerine destek olmayı amaçlamaktadır.
İncele
ÜRETİM ALANLARINDA SÜREKLİ İYİLEŞTİRME UYGULAMALARI EĞİTİMİ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Sürekli iyileştirmenin amacı nedir? Standartlaştırmanın önemi Hızlı Reaksiyon Sistemi oluşturma Paydaşlar arası etkin iletişim ağı oluşturma Kalıcı problem çözme Süreç doğrulamaHEDEFLENEN SONUÇ:Üretim bölümlerinde belirli hat veya alanlarda standartların oluşturulması ve iyileştirilmesi, hızlı reaksiyon sisteminin yürütülmesi ve iyileştirilmesi, paydaşlar arasında etkin iletişim ağının oluşturulması, problemlerin kalıcı olarak çözülmesi ve süreç doğrulamanın etkin uygulanmasının sağlanması
İncele
YALIN GİRİŞİM İLE FİKİRDEN TİCARİLEŞMEYE
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Yalın girişim felsefesinin temelleriGirişimcilik türleri(bağımsız girişimci, sosyal girişimci, iç girişimci)Yenilikçi fikir üretmeFikri test etmeİş modeli oluşturmaFikri iş modeli üzerine kurgulamaİş modellini oluşturmaDeğer önerisini oluşturma(ürünün eşsiz yönünü belirleme)Müşteri segmentlerini ve pazarlama planıGelir modeli belirleme, maliyetleri belirlemeFinansal plan oluşturmaİş modelini kullanarak iş planı oluşturmaYatırıma giden yol ve etkili yatırımcı sunumuHEDEFLENEN SONUÇ:Girişimci olmak isteyenler: Fikirlerini nasıl doğru bir iş modeline kurgulayıp yatırım almak ve ticarileşmek için gereken bütün süreci öğreneceklerdir.Beyaz yakalı çalışanlar: Kendi kurumlarında üretecekleri projeler ve yenilikçi fikirlerin nasıl uygulayabileceklerini öğreneceklerdir.
İncele
SİMÜLASYONLA KALİTEYE YALIN BAKIŞ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Birebir imalat süreçlerinin simülasyonu ile yalının aşağıdaki temellerinin;Standart nedir?Standarttan sapma nedir?Uygunsuzluk avı (İşletmenin kendi hattında)Standarda göre uygunsuz durumların ortadan kaldırılması için yöntemlerSüreç doğrulamaİyileştirme çalışmalarıÇalışanlarla diyalog (Liderlik)Müşteri gereksinimlerinin anlaşılmasıProblem çözmeİş dengelemeÇalışma alanı düzenlemeKanBanTek parça akışıFIFO anlaşılmasıHEDEFLENEN SONUÇ:Kalite Hatalarının azaltılmasıVerimliliğin arttırılmasıBütünsel bakış yaratmaKendi işini denetleyen operatörlerGizli kayıpların yok edilmesiArtan müşteri memnuniyetiStandartların öneminin kavranmasıSüreçlere bütünsel bakış açısı ile standarttan sapmaların görülmesiKendi sürecinin denetçisi ve iyileştiricisi olan çalışanlar yaratmak
İncele
EĞİTİM YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Eğitim yönetimine GirişEğitim Kurumlarının özellikleri ve işlevleriEğitmen yönetimi 1: işe alım, motivasyon, görev dağılımı.Eğitmen yönetimi 2: gözlem, performans değerlendirme, geri bildirim, mesleki gelişim.Akreditasyon ve kalite, müfredat yönetimiDeğişim ve proje yönetimi Mali hususlarHEDEFLENEN SONUÇ:Eğitimcilere, eğitim yönetimi alanında edindikleri bilgi ve becerileri, bulundukları veya gelecekte bulunacakları yönetici pozisyonlarında uygulamalarına yardımcı olmaktır.
İncele
ÖĞRETMENLİK MESLEKİ GELİŞİM KURSU (ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ)
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Öğrenme ve Öğretme kuramlarıÖğrenme Stratejileri (Nasıl Öğreniyoruz?)Öğretme StratejileriÖğretim YöntemleriÖğretim TeknikleriÜst Düzey Düşünme BiçimleriKavram ÖğretimiHEDEFLENEN SONUÇ:Eğitim öğretim etkinliklerinin yapılamasındaki temel amaç; öğrenmelerin etkili ve verimli hale gelmesidir. Öğrenme öğretme etkinliklerinde; dersin, öğrencinin ve öğrenme ortamının doğru düzenlenmiş olması bu verimliliği artıracaktır. Düzenlenecek olan bu eğitimle katılımcılarımız çağdaş ve alternatif teknikleri kullanarak öğrenme ortamını desenleyebilecek ve ortaya çıkan öğrenmeleri yine çağdaş ve alternatif ölçme değerlendirme teknikleriyle daha anlamlı ve objektif değerlendirebileceklerdir.
İncele
ÖĞRETMENLİK MESLEKİ GELİŞİM KURSU (EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME)
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Eğitimde Ölçme ve DeğerlendirmeEğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin ÖnemiTest Geliştirmenin Aşamaları ve Belirtke Tablosu HazırlamaDuyuşsal Özelliklerin ÖlçülmesiDevinişsel Özelliklerin ÖlçülmesiBilişsel Özelliklerin ÖlçülmesiEğitimde Sıkça Kullanılan Ölçme AraçlarıÇağdaş Ölçme TeknikleriHEDEFLENEN SONUÇ:Eğitim öğretim etkinliklerinin yapılamasındaki temel amaç; öğrenmelerin etkili ve verimli hale gelmesidir. Öğrenme öğretme etkinliklerinde; dersin, öğrencinin ve öğrenme ortamının doğru düzenlenmiş olması bu verimliliği artıracaktır. Düzenlenecek olan bu eğitimle katılımcılarımız çağdaş ve alternatif teknikleri kullanarak öğrenme ortamını desenleyebilecek ve ortaya çıkan öğrenmeleri yine çağdaş ve alternatif ölçme değerlendirme teknikleriyle daha anlamlı ve objektif değerlendirebileceklerdir.
İncele
TEKNOLOJİ DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİMİ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ: EDMODO Oyun-odaklı Dijital Pedagoji (Game-based Digital Pedagogy) Ses ve video dosyalarıyla oynamak Interaktif internet sitelerin yabancı dil eğitiminde kullanımı HEDEFLENEN SONUÇ: Yabancı dil eğitimine teknolojik yenilikleri uygulamalı olarak entegre ederek dil eğitimi kalitesini arttırmak, öğrenci ve öğretmenlerin motivasyonunu yükseltmektir.
İncele
YANSITICI YAKLAŞIMLA MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:“Yansıtıcı Yaklaşım” Nedir?Nasıl uygulanır?Sınıf-içi öğretimin değişik yönleri ile ilgili uygulamalarGözlem formlarıTartışma gruplarıÖğretmenin güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin belirlenmesiAksiyon PlanıMesleki GelişimHEDEFLENEN SONUÇ:Katılımcı öğretmenlerin kurs süresince sunulacak olan “yansıtıcı” etkinlikleri yaparak öğretmen olarak güçlü ve zayıf yönlerini belirleyip, mesleki gelişimlerine yönelik olarak plan yapmalarının sağlanması. Kursun nihai amacı dil öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamaktır.
İncele
YETENEKLERİN GÜCŪ ADINA!!
EĞİTİM İÇERİĞİ:Konusma ve yazma nasil birlestirilir?Etkili dinleme, ogretme ve sonrasinda uretim nasil yapilir ?Etkili konusma okumadan sonra nasil gelir?Konusulan Ingilizce uretimi nasil arttirir?HEDEFLENEN SONUÇBirbirinden bagimsiz dört yetenegin -okuma, yazma, dinleme ve konusmanin etkili olarak bir araya getirildiginde Ingilizce ögretmenin ve ögrenmenin ne kadar keyifli ve bir o kadarda tatminkar bir tecrube oldugunu kanitlamak. Iyi planlanmis ve ogrencinin ilgisini ceken bilginin verildigi derslerde ogrencinin katilimi ve uretimin dogru orantida arttigini ögrentenler olarak bizzat tecrube etmek. Kursun sundugu ornekler, gorseller ve videolarin mumkun oldugunca cok gercek siniflara tasinmasi.
İncele
YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROGRAMI
              EĞİTİM PROGRAMININ AMACI            Katılımcılara eğitim sonunda kazanmış olduğu eğitmenlik unvanı (Yangın Eğitmeni) ile, eğitim vereceği işletmelerdeki çalışanlara Kanun ve Yönetmelikler (Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Yerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik) göz önünde bulundurularak Temel Yangın Güvenlik Eğitimi verebilecek, çalışanlara başlangıç yangınlarına müdahale edebilecek, yangınla mücadele araç gereç ve ekipmanlarını tanıyıp kullanabilecek,  yangın önleme ve kurtarma ile tahliye tekniklerini öğretebilecek, Acil Durum Müdahale Ekipleri kurup görev ve çalışma şekillerini oluşturabilecek, işletmede eğitim programı oluşturabilecek ve eğitim verilen işyerinin yangın risklerini kapsayacak senaryolar geliştirip senaryolara uygun tatbikatlar gerçekleştirip, raporlayabilecek öğretme becerisini kazandırmaktır.                EĞİTİMİN  HEDEF KİTLESİEn az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışanlar,Üniversitelerin ön lisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar,Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A, B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları,Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,İSG Uzman adayları,Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite ön lisans Mezunları,Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları.Temel Yangın Güvenliği konusunda eğitim vermek isteyen en az 2 yıllık üniversite mezunları         EĞİTİMİN KATILIMCIYA  KAZANDIRACAKLARIYanma ve yangın kimyasını bilir.Isı ve dumanın yayılma hızı ve tehlikelerini bilir.Yangına sebep olacak faktörleri bilir.Yangın söndürme maddelerini bilir.Yangın türüne göre söndürme maddelerini bilir.Katı, sıvı, gaz yangınlarının nasıl oluştuğunu ve söndürme tekniklerini bilir.Yangın güvenlik önlemlerini alır.Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi, ilgili kişileri ve çevresini nasıl haberdar edeceğini bilir.Binadan tahliye olurken neler yapılacağını bilir.Kaçış yollarını bilir.Nasıl yardım çağıracağını bilir.Portatif Yangın Söndürme Cihazlarını kullanır.Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.Yangına müdahale organizasyonunun nasıl oluşturulacağını bilir.İleri derecedeki yangınlara nasıl müdahale edileceğini bilir.Yangın esnasında haberleşmeyi bilir.Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliği bilir.Acil Durum Müdahale Ekiplerinin kuruluş, görev ve sorumluluklarını bilir.Taşıma tekniklerini kullanarak yangında hayat kurtarma faaliyetini gerçekleştirir.Binada mahsur kalmış ise dışarıdakileri nasıl haberdar edeceğini bilir.Yangın suyu rezervlerini bilir.Yangın söndürmede gerekli olan araç-gereç ve malzemeleri bilir.Kişisel koruyucu giysileri ve ekipmanları tanır ve nasıl kullanılması gerektiğini bilir.Kişisel Koruyucu Solunum Cihazını kullanır.İtfaiye hortumlarını ve lanslarını kullanır.Yangın dolaplarını kullanır.Tatbikat senaryosu oluşturarak yapılan tatbikatları yönetebilir.Temel Yangın Bilgisi Eğitimini verebilir.Eğitim programları oluşturarak çalışanların düzenli eğitim almalarını sağlar.         EĞİTİMİN  UYGULANMASI ve ŞEKLİEğitimler;Uzaktan Eğitim,Yüz Yüze Eğitim veUygulamalı Eğitim modüllerinden oluşmaktadır.Her eğitim modülünün sonunda sınav yapılıp; sınavda başarılı olanlar bir sonraki modüle devam ederler. (Sınavda Başarısız Olanlar Tekrarlama Eğitimine Katılırlar.)1-Eğitim Grupları 20 Kişiyi geçmeyecektir.2-Yüz yüze eğitimler eğitim salonumuzda gerçekleştirilecektir.3-Uygulama eğitimleri, uygulama sahasında bulunan simülasyonlar vasıtası ile gerçekleştirilir.4-Eğitimde kullanılacak ekipmanlar okulumuz tarafından karşılanacaktır.  EĞİTİMİN SÜRESİ  ve TARİHLERİEğitimler 5 İş günü ve 40 saat sürecektir.1.   Gün: Uzaktan eğitim 8 Saat2.   Gün: Uzaktan eğitim 8 Saat3.   Gün: Uzaktan eğitim 8 Saat4.   Gün: Yüz yüze eğitim 8 Saat5.   Gün: Saha uygulaması 8 Saat  EĞİTİMİNİÇERİĞİ1.  GÜNI.OTURUMYanma Teorisi ve Yangın DavranışıYangının Evreleri ve Isı TransferiYangın Sebepleri ve Yangın EtkenleriYangın TürleriII.  OTURUMYangın Yerindeki TehlikelerLPG ve Doğalgazın Özellikleri, Tehlikeleri ve Güvenlik TedbirleriYangın Söndürme Prensipleri ve Yangın Söndürme MaddeleriPortatif Yangın Söndürme CihazlarıSINAV2.GÜNI.OTURUMYangın Söndürmede Kullanılan Araç, Gereç ve MalzemelerYangın Güvenlik ÖnlemleriYangın Algılama ve İhbar SistemleriOtomatik Söndürme SistemleriII.  OTURUMKişisel Koruyucu Kıyafetlerin teknik özellikleri, kullanımı, bakımı ve kontrolüTemiz Hava Solunum Cihazlarının teknik özellikleriTemiz Hava Solunum Cihazlarının kullanımı, bakımı ve kontrolüSINAV3.  GÜNI.OTURUMAcil Durum ve Acil Durum Planı HazırlanmasıAcil Durum OrganizasyonuII.  OTURUMAcil Durum Müdahale EkipleriAcil Durum Tahliye OrganizasyonuSINAV4.  GÜNI.OTURUMMasa Başı Tatbikat ÇalışmasıTahliye - Tatbikat senaryosu oluşturmaII. OTURUMYetişkin EğitimiEğitmenin özellikleriÖğrenme modelleriEtkili iletişimBeden diliEtkili sunum hazırlama teknikleriSINAV5.  GÜNI.OTURUM  (UYGULAMA)•          Kişisel Koruyucu elbiselerin kuşanılması uygulaması•          Temiz Hava Solunum Cihazlarının kuşanılması, kullanımı ve sökülüp takılması•          Yangın söndürmede kullanılan araç, gereç ve malzemelerin kullanımı ve bakımının yapılmasıII. OTURUM  (UYGULAMA)•          Portatif Yangın Söndürücülerle yangın söndürme uygulaması•          Ekip çalışmasının uygulamalı olarak yapılması
İncele
BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Bakanlık başvurusu gerekli evraklar ve bilgilendirme için http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/sayfalar/bilirkisiliğekabulevebilirkisilikbasvuru.html linkinden ulaşabilirsiniz.Bilirkişilik Temel eğitimiBeş yıllık meslekî kıdem kazanmış olan ve bilirkişilik yapmak isteyen kişilerin, bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren temel eğitim almaları gerekecek.Temel eğitim en az 24 ders saatinden oluşacak. Bunun 18 saati teorik ve altı saati uygulamalı eğitim olacak. Temel eğitime katılmak zorunlu olup, derslerin 1/12'sine devam etmeyenlerin (eğitime 2 ders saati katılmayanların) eğitim programıyla ilişiği kesilecek.Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsayacak.Uygulama eğitimi ise; Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerecek.Temel eğitimden muaf olanlarAlanlarındaki uzmanlıkları ve bilimsel yeterlilikleri dikkate alınarak, bilirkişilik temel eğitiminden ve listeye kaydolmaktan muaf tutulanlar da olabilecek.Öte yandan, Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları için, sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında görev yapmaları şartıyla, temel eğitim alma şartı aranmayacak.Bilirkişi olabilmek için gerekli şartlarBilirkişilik başvurusunda bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.-Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.-Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.-Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.-Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.-Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.-Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da daha fazla çalışma süresi aranan hallerde bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.-Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.-Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlenen (Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bilirkişilik Daire Başkanlığınca belirlenen) yeterlilik koşullarını taşımak.Öte yandan;Daha önce yaptığı başvurusu, meslekî olarak yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamayacak.Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduklarını ve bilirkişi olabilmek için gerekli şartları belgelendirmeleri halinde bilirkişiliğe kabul edilebilecek.Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları ile taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar için,Sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında bilirkişilik yapmaları halinde, fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmayacak.BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ MÜFREDATI  · BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA)· BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER· (300 DAKİKA)· BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (250 DAKİKA)· BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI (200 DAKİKA)· BÖLÜM 5: UYGULAMA (300 DAKİKA)EĞITMEN KADROMUZ1.    Prof. Dr. Hacı CAN   2.     Prof. Dr. Erol AKI 3.      Yrd. Doç. Dr. Hüseyin IŞIK4.      Yrd. Doç. Dr. Başak BAK5.      Yrd. Doç. Dr. Ebru AY CHELLİ6.      Yrd. Doç. Dr. Özge ÖZSOY7.      Yrd. Doç. Dr. Ebru KARADEMİR8.      Yrd. Doç. Dr. Arzu AŞÇI ZENGİN9.      Yrd. Doç. Dr. Özlem DÖGERLİOĞLU10.    Yrd. Doç. Dr. Yaşar Can GÖKSOY 11.    Yrd. Doç. Dr. Hasan KARAKILIÇ 12.    Yrd. Doç. Dr. Burak PINAR 13.    Yrd. Doç. Dr. Esra KATIMAN14.    Yrd. Doç.Dr. Ali G.TOKER15.   Yrd. Doç. Dr. Tayfun ERCAN Temel Eğitim Kayıt FormuKesin Kayıt Anında Temel Eğitim Kayıt Formunu Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze Teslim Ediniz.       Eğitimlerimiz Güzel Sanatlar Fakültesi Binamızda D Blok'ta gerçekleşecektir.                                                                                                                                                                                              Eğitim Progtamı 21    Kasım 2018Çarşamba 22    Kasım 2018Perşembe 23    Kasım 2018 CUMA HAFTA SONU24    Kasım 2018CUMARTESİ   17:30-18:20Rapor Yazılımı Usul ve EsaslarıBilirkişinin Nitelikleri Ödevleri ve Etik İlkelerYargılama Hukukuna İlişkin İlkelerİspat Hukukuna İ mlişkin Temel Kavramlar9:30-10:20Uygulama Eğitimi18:30-19:20Rapor Yazılımı Usul ve EsaslarıBilirkişinin Nitelikleri Ödevleri ve Etik İlkelerYargılama Hukukuna İlişkin İlkelerİspat Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar10:30-11:20Uygulama Eğitimi19:30-20:20Rapor Yazılımı Usul ve EsaslarıBilirkişinin Nitelikleri Ödevleri ve Etik İlkelerYargılama Hukukuna İlişkin İlkelerİspat Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar11:30-12:20Uygulama Eğitimi20:30-21:20Rapor Yazılımı Usul ve EsaslarıBilirkişinin Nitelikleri Ödevleri ve Etik İlkelerBilirkişi İncelemesiÖğle    arası   21:30-22:20Bilirkişi İncelemesi Bilirkişinin Nitelikleri Ödevleri ve Etik İlkelerBilirkişi İncelemesi13:00-13:50Uygulama Eğitimi22:30-23:20Bilirkişi İncelemesiBilirkişinin Nitelikleri Ödevleri ve Etik İlkelerBilirkişi İncelemesi14:00-14:50Uygulama Eğitimi   15:00-15:50Uygulama Eğitimi
İncele
UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ
         Adalet Bakanlığı 24/10/2017 tarihli "Olur"u ile Üniversitemize Türkiye genelinde 5 yıl süreyle Uzlaştırmacı Eğitimi izni verilmiştir.EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ Uzlaştırma eğitiminin kapsamı, uzlaştırmacı olarak görev yapacak kişilerin sahip olmaları gereken asgarî nitelikler, bilgi düzeyi ve kişisel yeteneklerinin geliştirilmesinden oluşur. Ayrıca onarıcı adalet anlayışı, mağdur-fail uzlaştırması, ceza muhakemesi hukukunda uzlaştırmanın yasal temeli, soruşturma aşamasında uzlaştırma, kovuşturma aşamasında uzlaştırma, iletişim becerileri, müzakere teknikleri ile ilgili teorik bilgilerdir.Uygulamalı eğitimi; adayların, bireysel ve gruplar hâlinde iletişim ve müzakere tekniklerini kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek uyuşmazlık çözüm çalışmaları ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içermektedir,Uzlaştırmacı eğitimi alan kişilerin en az bir örnek uyuşmazlık senaryosu ortaya koymaları, uzlaştırma yöntemini kullanarak sonuçlandırmaları ve eğitmenlerle birlikte grup değerlendirmeleri yapmaları beklenmektedir.Uzlaştırmacı eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımlarının zorunluluğu bulunmaktadır. Adayların derslere devam durumunu gösteren çizelgeler üniversitemizce düzenlenip derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiğinin kesilecektir.Eğitimlerin ders içerikleri, ders saatlerini de gösterir ders programı Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı açıklamalarına uygun olarak hazırlanmıştır.Eğitimi başarı ile tamamlayan kişilere en geç bir ay içinde uzlaştırmacı eğitimini tamamladıklarına dair bir belge verilecektir.EĞİTİME BAŞVURU KOŞULLARIUzlaştırmacı eğitimine avukatlar ve hukuk öğrenimi görmüş kişiler başvurabilecektir. Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendine göre hukuk öğrenimi görmüş kişiler; üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat veya Maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar olarak değerlendirilmektedir.Buradan hareket ile uzlaştırmacı eğitimine hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden, hukuk fakültesi mezunlarının yanı sıra üniversitelerin;- Siyasal Bilgiler Fakültesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- İktisat Fakültesi- İşletme FakültesiMezunlarından, müfredatında aşağıda belirtilen hukuk derslerinden en az ikisini görmüş olanlar başvurabilecektir:- Anayasa Hukuku- Ceza Hukuku (Genel Hükümler)- Ceza Hukuku (Özel Hükümler)- Ceza Muhakemesi Hukuku- Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk- Ticaret Hukuku- İş Hukuku- Borçlar HukukuUzlaştırmacı eğitimi her meslekten katılımcıları kabul etmediği için, başvuru esnasında katılımcılarımız yukarıda adı geçen fakültelerden mezun olduklarını gösterir  lisans diploması fotokopisi (aslı gibidir onaylı) ve nüfus cüzdanı fotokopisini EKOSEM'e elden teslim etmek zorundadırlar.Başvuru sürecinde paylaşılan bilgilerin doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur. Başvuru sahibi, paylaşılan bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından doğabilecek her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu bilir ve kabul eder.Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak/yaptırılacak ve sadece uzlaştırmacı eğitimini tamamlayanların katılabileceği “Uzlaştırmacı Sınavı” için başvuru şartlarına ilişkin yeterlilik ve yetkinlik başvuru sahibinin sorumluluğundadır.Başvuru onaylandıktan sonra, her ne sebeple olursa olsun, kesinlikle ücret iadesi yapılmamaktadır.Başvuru onaylandıktan sonra, herhangi bir sebeple eğitime katılınmaması durumunda bu kayıtla elde edilen hakları talep edemez.Bu programın Kontenjanı, 30 kişi olup eğitim çalışmaları İzmir Ekonomi Üniversitesi dersliklerinde gerçekleştirilecektir. İzmir dışında yapılacak eğitim çalışmaları Üniversitemiz standartlarına uygun olacak şekilde EKOSEM tarafından belirlenecektir.Eğitimimiz hafta içi (Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe)  ve Hafta sonu (Cuma-Cumartesi-Pazar) olmak üzere iki ayrı grup şeklinde düzenlenecektir.Hafta içi grubu dersleri 17:30-22:25 ve Hafta sonu grubu dersleri Cuma 17:00-23:15 Cumartesi ve Pazar 10:00-17:30 arasında yapılacaktır.    EĞİTİM PROGRAMITEORİK EĞİTİM KONULARI                                                  UZLAŞTIRMA  Onarıcı Adalet -3 Saat Uzlaştırmanın Esasları - 4 Saat Uzlaştırmanın Esasları Şartları -  2 Saat  Soruşturma Evresinde  Uzlaştırma Usülü - 4 SaatUzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve Eğitimi      2. Uzlaştırmacıların Uyması Gereken Etik İlkeler İletişim - 5 Saat Soruşturma Evresinde Uzlaştırma Usülü- 6 SaatUzlaştırma Teklifi      2.Uzlaştırmada Edim       3.Uzlaştırma Raporu veya Belgesi  Müzakere -8 SaatKovuşturma Evresinde Uzlaştırma Usülü- 2 SaatSoruşturma ve Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki Sonuçları- 2 SaatUygulama- 12 SaatEĞİTMEN KADROSUProf. Dr. Ebru UZUNOĞLU- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim FakültesiDoç. Dr. Sema MİSÇİ KİP- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim FakültesiÖğr. Gör.Burak AMİRAK-İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim FakültesiÖğr. Gör. Pınar UMUL ÜNSAL- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim FakültesiÖğr. Gör. Berrin YANGINÖZÜ- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEMÖğr. Gör. Burçin ÖNDER- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEMDr. Sedef UZGÖREN- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEMDoç. Dr. Barış BAHÇECİ  İzmir Ekonomi Üniversitesi/ Hukuk FakültesiFerda ESER- Uzlaştırmacı (Kamu Hukuku)Av. Uğur ULUOCAK ACABEY -UzlaştırmacıAv. Arb. Tuğba BALKAN –UzlaştırmacıAv. Sinem TOP- Ceza Hukuku Doktora ÖğrencisiAv. P. Pelin ÖZŞAHİNLİ UzlaştırmacıAv. Ersoy AKDEMİRAv.Nurdan HERİS UzlaştırmacıAşağıda bulunan başvuru formunu sadece iletişim amaçlı olup kesin kayıt için evrakların teslimi ve ücretin ödenmiş olması şartı bulunmaktadır.
İncele
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU VE İŞLETMELERE ETKİSİ
Eğitim programının hedefi:İŞLETMENİZ KVK MEVZUATI İLE GETİRİLEN VE GETİRİLECEK OLAN DEĞİŞİKLİKLERE HAZIR MI?Tekstilden hazır giyime, turizmden haberleşemeye, bilişimden e-ticarete kadar her sektörün dikkate alması ve uyum göstermesi gereken bir yeni nesil hukuk alanı KVK. Tüm sektörlerde ve kamuda alışkanlık haline gelmiş bulunan her bilginin rahatlıkla alınıp işlenmesinin olağan görüldüğü kişisel veri işleme davranışının yeniden tanımlandığı, güncel uluslararası hukuk kurallarının da etkisiyle sil baştan yorumlandığı bir iklime girilmiş bulunmaktadır.Bu iklim artık her türlü kişisel verinin dileyen herkes tarafından işlenmesine imkan vermemekte, kişilerin iletişim bilgilerinin flash disklerle satıldığı günlerin geride kaldığına işaret etmektedir. Üstelik bu konuda yasal muhatabı, kuruluşların yetkilileri olarak tespit etmek suretiyle konuya en üst düzeyde farkındalık oluşturma iradesini de ortaya koymaktadır.Uluslararası düzenlemeler, anayasa maddesi, ana kanun, diğer kanun maddeleri, yönetmelik, tebliğ, kurul kararları ve kurul rehber ilkeleri gibi bu alanı düzenleyen pek çok hukuk kuralı yürürlüğe girmiş ve geçiş süreci ile ilgili tanınmış olan tüm süreler sona ermiştir. Üstelik sürekli yayınlanmaya devam eden kurul kararları ve getirilen yeni kurallar ile  de yaşayan canlı bir süreç ile karşı karşıya olduğumuz muhakkaktır. Bu noktada tüm şirketlerin mevzuatın öngördüğü gerekliliklere ne şekilde uyum sağladığı ve belirtilen yasal yaptırımlara karşı ne kadar güvende olduğunun tespitine ihtiyaç bulunmaktadır.Ülkemizdeki her şirket, gerek çalışanları ve ziyaretçileri, gerekse müşterileri ve tedarikçileri yönünden yürütmekte olduğu her türlü kişisel veri işleme faaliyetini bu mevzuatlar bütününe uygun olarak yürütmek durumundadır.Eğitim programının içeriği:Kişisel verilerin korunması kanunun amacı nedir ve kimleri kapsarKişisel veri, özel nitelikli kişisel veri gibi tanımlardan ne anlamalıyızKişisel veri işlemek tanımına neler dahil neler dahil değildirVeri sorumlusu kimdir sorumluluğunu devredebilir miVeri aktarımı halleri ve bu durumda karşı karşıya kalınan risklerMevzuata uyum için yerine getirilmesi gereken yasal adımlarVERBİS kayıt yükümlülüğüKişisel veri işleme envanteri nasıl oluşturulmalıAydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza nasıl uygulanmalı, hangi durumlarda zorunlu değilEski ve yeni veriler ne şekilde yönetilmelidirKişisel verilerin silinmesi gereken haller nelerdir ve nasıl yerine getirilmelidirVeri işleme ilkelerine uygun hareket etmek için dikkat edilmesi gereken ana faktörler nelerdirÖzel nitelikli kişisel veriler hangi durumlarda işlenebilirYurt dışına veri aktarımı olarak kabul edilen hallerVeri sahipleri tarafından yapılan başvuruların yanıtlanması gerekliliğiVeri güvenliğini sağlayamamanın sonuçlarıKanundaki idari, hukuki ve cezai yasal yaptırımlarÖrnek kurul kararları ve vakalar
İncele
KURUMA AİDİYETİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE ROL OYUNLARI İLE İPUÇLARI
Eğitim, dokümanlar ve bir aktif öğrenme yöntemi olan canlandırma ve rol oyunları ile katılımcıların, insanın temel ihtiyacı olan bireysel ve grup aidiyeti kavramlarını tanımalarına, geliştirmelerine ve mensup oldukları işletmeye özgü aidiyetleri ile performanslarını geliştirmelerine yöneliktir.Bu bağlamda katılımcıların, aidiyetin; güven ve bağlanmanın temel unsurlarını “deneyimlemeye dayalı aktif öğretim yöntemleri” eşliğinde tanımaları ile performanslarına nasıl yansıyabileceğini ve kuruma aidiyet duygularını geliştireceğini, deneyimleyerek görmeleri beklenmektedir.Eğitimin İçeriği:1-Temel bir gereksinim olarak aidiyet (Kişilerarası ilişkilerde sosyal rollerin canlandırılması)Sosyo-psikolojik Olarak “Aidiyet” in Gereksinimi Aidiyetin Hissinin Yoksunluğu: Tedirginlikten Strese Bedensel Görünürlüğü: Stres ve Öfke2- İşletmeye- işime neden bağlıyım? (Bireysel canlandırmalar ile aidiyet tanımlamaları)Güvende Hissetmek- Takımda Oynamak: Bağlanmanın AdımlarıKurumun “Biz” inin İç Dinamikleri: Ortak Unsurlar ve Kişilerarası İletişim3- İşletme –sosyal kimlik- bireysel kimlik arasında köprülerim (Rol Oyunları ile sosyo-psikolojik güven ve bağlılık adımları)Takımın Ruhu: Kurum Kimliği-Sosyal Kimlik-Bireysel Kimlik İlişkisi ve “Biz”Aidiyet Hissinin Zedelenmesi: Bireysel Kimlik ve Sosyal Kimlik Çatışması- Grup Uyumunun KaybıAidiyet Krizi: Kurum Değerleri-Sosyal Kimlik- Bireysel Kimlik, “Biz” –“Ben” Çatışmaları4-Neden bu işletmedeyim? /Ġşteyim/ Meslekteyim? ( Durum Kurguları ile Bireysel Analizler)Kurumda Güven -Bağlanma: “Biz” i Üretenler: Sosyal Roller, Statü Rolleri, Misyon, Vizyon Ötekileştirme ve Bağların KopuşuÖtekileştime Sonucu Direnç ve Çatışma: İş Performasının Düşüşü – Grup Dinamiğinde Olumsuz EtkilerAmacı:Katılımcıların kuruma aidiyet duygularını geliştirmelerini,Sosyal rolleri arasında dengeli bir ilişki kurarak, çatışmalarını yenmelerini,İş veriminin çoğaltılmasını hedefler.
İncele