KURUMA AİDİYETİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE ROL OYUNLARI İLE İPUÇLARI

KURUMA AİDİYETİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE ROL OYUNLARI İLE İPUÇLARI

Eğitim Açıklaması


Eğitim, dokümanlar ve bir aktif öğrenme yöntemi olan canlandırma ve rol oyunları ile katılımcıların, insanın temel ihtiyacı olan bireysel ve grup aidiyeti kavramlarını tanımalarına, geliştirmelerine ve mensup oldukları işletmeye özgü aidiyetleri ile performanslarını geliştirmelerine yöneliktir.

Bu bağlamda katılımcıların, aidiyetin; güven ve bağlanmanın temel unsurlarını “deneyimlemeye dayalı aktif öğretim yöntemleri” eşliğinde tanımaları ile performanslarına nasıl yansıyabileceğini ve kuruma aidiyet duygularını geliştireceğini, deneyimleyerek görmeleri beklenmektedir.


Eğitimin İçeriği:

1-Temel bir gereksinim olarak aidiyet (Kişilerarası ilişkilerde sosyal rollerin canlandırılması)

 • Sosyo-psikolojik Olarak “Aidiyet” in Gereksinimi 
 • Aidiyetin Hissinin Yoksunluğu: Tedirginlikten Strese Bedensel Görünürlüğü: Stres ve Öfke

2- İşletmeye- işime neden bağlıyım? (Bireysel canlandırmalar ile aidiyet tanımlamaları)

 • Güvende Hissetmek- Takımda Oynamak: Bağlanmanın Adımları
 • Kurumun “Biz” inin İç Dinamikleri: Ortak Unsurlar ve Kişilerarası İletişim

3- İşletme –sosyal kimlik- bireysel kimlik arasında köprülerim (Rol Oyunları ile sosyo-psikolojik güven ve bağlılık adımları)

 • Takımın Ruhu: Kurum Kimliği-Sosyal Kimlik-Bireysel Kimlik İlişkisi ve “Biz”
 • Aidiyet Hissinin Zedelenmesi: Bireysel Kimlik ve Sosyal Kimlik Çatışması- Grup Uyumunun Kaybı
 • Aidiyet Krizi: Kurum Değerleri-Sosyal Kimlik- Bireysel Kimlik, “Biz” –“Ben” Çatışmaları

4-Neden bu işletmedeyim? /İşteyim/ Meslekteyim? ( Durum Kurguları ile Bireysel Analizler)

 • Kurumda Güven -Bağlanma: “Biz” i Üretenler: Sosyal Roller, Statü Rolleri, Misyon, Vizyon
 •  Ötekileştirme ve Bağların Kopuşu
 • Ötekileştime Sonucu Direnç ve Çatışma: İş Performasının Düşüşü – Grup Dinamiğinde Olumsuz Etkiler


Amacı:

 • Katılımcıların kuruma aidiyet duygularını geliştirmelerini,
 • Sosyal rolleri arasında dengeli bir ilişki kurarak, çatışmalarını yenmelerini,
 • İş veriminin çoğaltılmasını hedefler.Başvuru
  Dikkat: İsim ve soyisim bilgilerinizin nüfüs cüzdanında yazan bilgilerle aynı olduğuna emin olunuz.