KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU VE İŞLETMELERE ETKİSİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU VE İŞLETMELERE ETKİSİ

Eğitim Açıklaması


Eğitim programının hedefi:

İŞLETMENİZ KVK MEVZUATI İLE GETİRİLEN VE GETİRİLECEK OLAN DEĞİŞİKLİKLERE HAZIR MI?

Tekstilden hazır giyime, turizmden haberleşemeye, bilişimden e-ticarete kadar her sektörün dikkate alması ve uyum göstermesi gereken bir yeni nesil hukuk alanı KVK. Tüm sektörlerde ve kamuda alışkanlık haline gelmiş bulunan her bilginin rahatlıkla alınıp işlenmesinin olağan görüldüğü kişisel veri işleme davranışının yeniden tanımlandığı, güncel uluslararası hukuk kurallarının da etkisiyle sil baştan yorumlandığı bir iklime girilmiş bulunmaktadır.

Bu iklim artık her türlü kişisel verinin dileyen herkes tarafından işlenmesine imkan vermemekte, kişilerin iletişim bilgilerinin flash disklerle satıldığı günlerin geride kaldığına işaret etmektedir. Üstelik bu konuda yasal muhatabı, kuruluşların yetkilileri olarak tespit etmek suretiyle konuya en üst düzeyde farkındalık oluşturma iradesini de ortaya koymaktadır.

Uluslararası düzenlemeler, anayasa maddesi, ana kanun, diğer kanun maddeleri, yönetmelik, tebliğ, kurul kararları ve kurul rehber ilkeleri gibi bu alanı düzenleyen pek çok hukuk kuralı yürürlüğe girmiş ve geçiş süreci ile ilgili tanınmış olan tüm süreler sona ermiştir. Üstelik sürekli yayınlanmaya devam eden kurul kararları ve getirilen yeni kurallar ile  de yaşayan canlı bir süreç ile karşı karşıya olduğumuz muhakkaktır. Bu noktada tüm şirketlerin mevzuatın öngördüğü gerekliliklere ne şekilde uyum sağladığı ve belirtilen yasal yaptırımlara karşı ne kadar güvende olduğunun tespitine ihtiyaç bulunmaktadır.

Ülkemizdeki her şirket, gerek çalışanları ve ziyaretçileri, gerekse müşterileri ve tedarikçileri yönünden yürütmekte olduğu her türlü kişisel veri işleme faaliyetini bu mevzuatlar bütününe uygun olarak yürütmek durumundadır.
Eğitim programının içeriği:

 • Kişisel verilerin korunması kanunun amacı nedir ve kimleri kapsar
 • Kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri gibi tanımlardan ne anlamalıyız
 • Kişisel veri işlemek tanımına neler dahil neler dahil değildir
 • Veri sorumlusu kimdir sorumluluğunu devredebilir mi
 • Veri aktarımı halleri ve bu durumda karşı karşıya kalınan riskler
 • Mevzuata uyum için yerine getirilmesi gereken yasal adımlar
 • VERBİS kayıt yükümlülüğü
 • Kişisel veri işleme envanteri nasıl oluşturulmalı
 • Aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza nasıl uygulanmalı, hangi durumlarda zorunlu değil
 • Eski ve yeni veriler ne şekilde yönetilmelidir
 • Kişisel verilerin silinmesi gereken haller nelerdir ve nasıl yerine getirilmelidir
 • Veri işleme ilkelerine uygun hareket etmek için dikkat edilmesi gereken ana faktörler nelerdir
 • Özel nitelikli kişisel veriler hangi durumlarda işlenebilir
 • Yurt dışına veri aktarımı olarak kabul edilen haller
 • Veri sahipleri tarafından yapılan başvuruların yanıtlanması gerekliliği
 • Veri güvenliğini sağlayamamanın sonuçları
 • Kanundaki idari, hukuki ve cezai yasal yaptırımlar
 • Örnek kurul kararları ve vakalar

Başvuru
  Dikkat: İsim ve soyisim bilgilerinizin nüfüs cüzdanında yazan bilgilerle aynı olduğuna emin olunuz.