İTALYANCA ( A2-2)

İTALYANCA ( A2-2)

Eğitim Açıklaması

EĞİTİMİN İÇERİĞİ: 

  • Avrupa Birliği Dil Kriterleri’nin A2-1 seviyesine ulaşan öğrencilere sözel ve yazınsal anlamda İtalyanca A2-2 seviyesinde iletişim kurmaları için gerekli olan dil araçlarını sağlamak; 
  • Öğrencilerin İtalyanca ile iletişim kurabilmelerini sağlayan, çeşitli, bağlayıcı ve interaktif aktiviteleri güçlendirmek; 
  • Teorik bilgileri aktif hale getirmek ve geliştirmek; 
  • Yeni bir dil ve yeni bir kültür ile öğrencilerin küresel çalışma alanındaki farkındalıklarını arttırmak. 

HEDEFLENEN SONUÇ: 

(Sözlü Anlatım) Öğrenci kısmen öğrendiği Haber Kipi’ne ilaveten Dönüşlü Fiiller ve iki yeni kip (Emir Kipi ve Şart Kipi) ve zamirleri kullanarak çeşitli konulardaki (giyim tarzı, televizyon programları, yol tarifi verebilme, herhangi bir konuda görüş bildirme, tavsiyede bulunma) deneyimlerini betimleyebilir; düşünce ve planlarını açıklayabilir. 

(Karşılıklı Konuşma) Öğrenci yukarıda belitilen konularda fikir alışverişinde bulunabilecek; görüş ve tavsiye bildirebilecek diyaloglar oluşturabilir; kısa sohbetler yapabilir. 

(Dinleme) Öğrenci betimleme, görüş, tavsiye içeren konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilir. 

(Okuma) Öğrenci yukarıda sözü edilen konularla ilgili günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren cümlelerle yazılmış metinleri anlayabilir. 

(Yazma) Öğrenci ilgi alanına giren konularda kişisel tercihlerini yansıtan deneyim ve izlenimlerini betimleyen metinler yazabilir. 

Kaynak: NUOVO PROGETTO 1b 

Başlangıç düzeyi A1-1 dışındaki kurslar için seviye tespit sınavı yapılacaktır.

Başvuru
    Dikkat: İsim ve soyisim bilgilerinizin nüfüs cüzdanında yazan bilgilerle aynı olduğuna emin olunuz.