İTALYANCA (A1- 2)

İTALYANCA (A1- 2)

Eğitim Açıklaması

EĞİTİMİN İÇERİĞİ: 

  • Avrupa Birliği Dil Kriterleri’nin A1-1 seviyesine ulaşan öğrencilere sözel ve yazınsal anlamda İtalyanca A1-2 seviyesinde iletişim kurmaları için gerekli olan dil araçlarını sağlamak; 
  • Öğrencilerin İtalyanca ile iletişim kurabilmelerini sağlayan, çeşitli, bağlayıcı ve interaktif aktiviteleri güçlendirmek; 
  • Öğrencilerin İtalyan kültürünü tanımalarını sağlamak; 
  • Yeni bir kültürü tanıyarak öğrencilerin küresel çalışma alanındaki farkındalıklarını arttırmak. 

HEDEFLENEN SONUÇ: 

(Sözlü Anlatım) Öğrenci Haber Kipi’nin Şimdiki ve Gelecek zaman ve Di’li geçmiş zamanları ile geçmiş bir olayı ya da gelecekteki projelerini, bir iç mekandaki nesnelerin yer bildirimini yapabilir ve hava durumunu betimleyen cümleler kurabilir. 

(Karşılıklı Konuşma) Öğrenci günlük hayatta sıkça kullanılan basit cümlelerle Şimdiki ve Gelecek zaman ve Di’li geçmiş zaman ile iletişim kurabilir (konuştuğu kişiye olmuş ya da olacak bir olay hakkında soru sorma; sipariş verme; istasyonda kendisine gerekli olan diyalogları oluşturma). 

(Dinleme) Öğrenci Şimdiki ve Gelecek zaman ve Di’li geçmiş zamanda kısa bir telefon görüşmesi, herhangi bir organizasyon yapma, bir yerin ya da hava durumunun betimlenmesi, anons gibi yavaş ve anlaşılabilir haldeki diyalogları anlayabilir. 

(Okuma) Öğrenci, Şimdiki ve Gelecek zaman ve Di’li geçmiş zamanda yazılmış, yukarıda belirtilen konulardaki kısa metinleri okuyup anlayabilir. 

(Yazma) Öğrenci her üç zamanı da kullanarak yukarıdaki durumlarda ve benzeri konularda (: e-mail, olmuş bir olayı betimleme ya da gelecek ile ilgili projeler) kısa metinler yazabilir. 

Kaynak: NUOVO PROGETTO 1 a 

Başlangıç düzeyi A1-1 dışındaki kurslar için seviye tespit sınavı yapılacaktır.

Başvuru
    Dikkat: İsim ve soyisim bilgilerinizin nüfüs cüzdanında yazan bilgilerle aynı olduğuna emin olunuz.