ESNEK AMBALAJ YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

ESNEK AMBALAJ YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitim Açıklaması

Programın Amacı: Eğitim, katılımcıların ambalaj yöneticiliği konusunda  gerekli  donanıma  sahip  olmalarını  ve  güncel bilgilere ulașarak kariyerlerinde ilerleme fırsatını edinmelerini amaçlamaktadır. Program içerisinde esnek ambalaj baskısı kapsamında kalite güvence ve gıda güvenliği, proses güvenliği,  rotogravür  baskı  silindirleri,  flekso  baskı  klișe,  baskı prosesleri, baskı hataları, filmler ve laminasyon gibi teknik konular olduğu gibi kișisel liderliğin kadim sırları, iletișim ve zaman yönetimi gibi alanlar da ișlenecektir.

Kimler için:

Fleksibıl Baskı Yöneticileri Fleksibıl Baskı Yönetici Adayları, İșletme ve Üretim Müdürleri, İșletme ve Üretim Șefleri, Satıș Yöneticileri


1. Hafta

29 Șubat Cumartesi 2020

Kalite Güvence ve Gıda Güvenliği (Hasan Salih ACAR )

• Gıda güvenliği nedir?

• Yasal düzenlemelerde ambalajın gıda güvenliğine etkisi

• Ambalaj mevzuatı

• Ambalaj ön gereksinim programları ve risk analizi

• ISO 22000 ve HACCP

Proses Güvenliği (Figen ÖNDER)

• 6331 Sayılı İș Sağlığı Kanunu’na genel bakıș

• Proseslerde alınması gereken güvenlik önlemleri (tehlike ve riskler)

• Risk değerlendirme örnekleri ve acil durum planlarına genel bakıș

• Esnek ambalaj sektörlerinde iș sağlığı ve güvenliği

2. Hafta

07 Mart Cumartesi 2020

Rotogravür Baskı Silindirleri (Serap DEMİRKENT)

• Silindir kaplama prosesi

• Silindir yüzey hazırlama prosesi

• Silindir gravür prosesi

• Prova ve prova kontrol prosesi

• Baskı sırasında rotogravür silindiri kaynaklı yașanması olası problemler

Flekso Baskı Klișe (Haluk SOYYÖRÜK)

• Klișenin tanımı

• Klișe teknolojileri

• Klișenin baskıya olan etkileri

• Aniloksların önemi ve özellikleri

3. Hafta

14 Mart Cumartesi 2020

Kișisel Liderliğin Kadim Sırları (Oğuz BENLİOĞLU)

• İnanmak

• Saat ve pusula

• Pencereni açık tut

• Hedefini gözünün önünden ayırma

• Verimliğin adımları

4. Hafta

21 Mart Cumartesi 2020

Baskı Prosesleri (Prof.Dr. Efe Nejat GENÇOĞLU)

• Fleksibıl ambalajlarda baskı türleri

• Rotogravür baskı prosesi

• Flekso baskı prosesi

• Baskı proseslerinde kürlenme

Baskı Hataları (Prof.Dr. Efe Nejat GENÇOĞLU)

• Mürekkep viskozite problemleri

• Mürekkep renk tonu problemleri

• Baskı malzemeleri seçimleri

• Corona problemleri

5. Hafta

28 Mart Cumartesi 2020

İletișim ve Zaman (Öğr. Gör. Șükrü KARA)

• Genel iletișim

• Beden dili

• Topluluk önünde konușma

• Zaman yönetimi

6. Hafta

11 Nisan Cumartesi 2020

Solvent Bazlı Baskı Mürekkepleri (Günay VATANSEVER)

• Fleksibıl mürekkep çeșitleri

• Fleksibıl mürekkeplerin ana bileșenleri

• Mürekkeplerin haslık ve dayanım özellikleri

• Mürekkeplerin kalite testleri

Filmler ve Laminasyon (Günay VATANSEVER)

• Fleksibıl ambalajlarda kullanılan filmler

• Filmlere uygulanan yüzey ișlemleri

• Filmlerde yapılan kalite testleri

• Fleksibıl ambalajlarda kullanılan laminasyon çeșitleri

• Laminasyon tutkalları

• Laminasyon hataları ve delaminasyon sebepleri

7. Hafta

18 Nisan Cumartesi 2020

Baskı Öncesi Așamaları (Göksel ȘEN)

• Baskı öncesi ekran prova eșleșmesi

• Baskı öncesinde kalite kontrol süreçleri

• Pantone renk kontrolü ve spektrofotometre kullanımı

• PANTONE Certified Printer Program sertifikasyon süreç yönetimi

Başvuru
    Dikkat: İsim ve soyisim bilgilerinizin nüfüs cüzdanında yazan bilgilerle aynı olduğuna emin olunuz.