ÇİNCE (LOWER ELEMENTARY 1-1)

ÇİNCE (LOWER ELEMENTARY 1-1)

Eğitim Açıklaması

EĞİTİMİN İÇERİĞİ: 

Öğrencilere, Mandarin Çincesi’nin tonlamalı bir dil olduğunu ve Mandarin Çince’sinde 4 farklı tonlamanın yanı sıra bir adet de nötr tonlamanın olduğunu öğretmek; Çince’nin başlangıç düzeyi konuşma ve dinleme becerilerini başarmak için gerekli olan dil araçlarını sağlamak; Öğrencilerin Çince kullanarak iletişim kurabilmelerini sağlayan çeşitli bağlayıcı ve interaktif aktiviteleri güçlendirmek; Temel Çin kültür bilgisini kazanmak ve kültürler arası farkındalık ile uluslararası bakış açısı edinmek. 

HEDEFLENEN SONUÇ: 

(Dinleme) Öğrenciler, Çince’deki 4 tonlama arasındaki farkları ve ses bilgisindeki başlangıç ve bitişleri ayırt edebilecektir. Aynı zamanda öğrenciler, basit, doğru tonlamalı kelimeleri, cümleleri tanıyabilecektir. 

(Okuma) Öğrenciler, 4 farklı tonlamayı ve bu tonlamaların başlangıç ve bitişlerini telaffuz edebilecek; materyallerde ve çok ortamlı kaynaklarda geçen kısa diyalogları okuyabilecek; basit Çince karakterleri tanıyabilecek ve ilgili kökenlerden anlamlarını çıkarabileceklerdir. 

(Sözlü Anlatım) Öğrenciler, temel dilbilgisi ve cümle yapıları kullanarak saati sorma ve söyleme, kendilerini, ailelerini tanıtma hakkında basit günlük konuşmalar yapabilecektir. 

(Konuşma) Öğrenciler, kendilerini ve çevresindeki insanları tanıtabilecek, nerede çalıştıkları ve meslekleri hakkında bilgi verebilecektir. 

(Yazma) Öğrenciler, sınıf ortamında öğrendikleri temel karakterleri doğru şekilde yeniden yazabilecek, Pinyin ile basit tümce ve cümle kuruluşları oluşturabilecektir. Aynı zamanda karakterleri doğru sırayla çizebilecektir.

Başvuru
    Dikkat: İsim ve soyisim bilgilerinizin nüfüs cüzdanında yazan bilgilerle aynı olduğuna emin olunuz.