ARABULUCULUK EĞİTİMİ

Arabuluculuk Eğitimi

Eğitim Açıklaması


PROGRAMIN AMACI

Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel bilgileri, iletişim becerileri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri, psikoloji ile diğer teorik ve pratik bilgileri içeren ve arabuluculuğun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlayan eğitimi ifade eder.


PROGRAM İÇERİĞİ

Arabuluculuk, 22, Haziran, 2012, 28331 no’lu Resmi Gazete’de sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak tanımlanır.

Arabulucu olacak kişilere asgari atmış sekiz saati teorik ve on altı saati uygulamalı olmak üzere toplam seksen dört saat arabuluculuk eğitimi verilir.


KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Diploma Fotokopisi

Kimlik Kart'ının asli ve fotokopisi veya Nüfus Cüzdanının asli ve fotokopisi

Ödeme dekontu


EĞİTMEN KADROSU

Hukuk 

Prof. Dr. Huriye Kubilay,

Doç. Dr. Zeynep Şişli,

Doç. Dr. S.Alp Limoncuoğlu,

Doç. Dr. Esra Katıman,

Doç. Dr. Barış Bahçeci, 

Dr. Öğr. Üyesi Begüm Bulak Uygun,

Dr. Öğr. Üyesi Cem Özcan,

Dr. Öğr. Üyesi Arzu Aşçı Zengin,

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Dögerlioğlu,

Dr. Öğr. Üyesi Özge Özsoy,

Dr. Öğr. Üyesi Mine Kasapoğlu Turhan,

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Işık,

Av. Neşem Batur,

Av. Nurdan Heris,

Arb. Av. P. Pelin Özşahinli ,

Arb. Av. Tuğba Balkan,

Arb. Av. Efsun Matur,

İletişim

Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu,

Doç.Dr. Sema Misçi Kip,

Doç. Dr. Selin Türkel,

Öğr. Gör. Burçin Önder,

Öğr. Gör. Burak Amirak,

Arş. Gör. Pınar Umul Ünsal,

Arş. Gör. Burcu Yaman Akyar,

Psikoloji

Prof. Dr. Canan Başar Eroğlu,

Doç. Dr. Seda Can,

Doç. Dr. Seda Dural,

Dr. Öğr. Üyesi Burak Erdeniz ,

Dr. Öğr. Üyesi Nevra Cem Ersoy,

Dr. Sedef Uzgören,

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Meral Öğütçü,

Öğr. Gör. Berrin YangınözüAşağıda bulunan başvuru formunu sadece iletişim amaçlı olup kesin kayıt için evrakların teslimi ve ücretin ödenmiş olması şartı bulunmaktadır.


Arabulucu olacak kişilere asgari atmış sekiz saati teorik ve on iki saati uygulamalı olmak üzere toplam seksen dört saat arabuluculuk eğitimi verilir.

Arabuluculuk Eğitimi Eğitim Takvimi

15 Mart 2019

Cuma

13:30-22:20

16 Mart 2019

Cumartesi

10:00-19:00

17 Mart 2019

Pazar

10:00-19:00

18 Mart 2019

Pazartesi

13:30-22:20

19 Mart 2019

Salı

13:30-21:20

20 Mart 2019

Çarşamba

13:30-22:20

21 Mart 2019

Perşembe

13:30-22:20

22 Mart 2019

Cuma

13:30-22:20

23 Mart 2019

Cumartesi

10:00-19:00

24 Mart 2019

Pazar

10:00-19:00

25Mart 2019

Pazartesi

13:30-20:20

Modul 2
Arabuluculuğun Tarihçesi
-Arabuluculuk Nedir?
Efsun   Matur
13:30-14:20
Modul 4
Arabulucu Kimdir?
Nurdan Heris
10:00-10:50
Modul 5
Arabuluculuk Sürecine Genel Bakış
-Arabuluculuk Aşamaları ve Amaçları (Hazırlık, Başlangıç, İnceleme / Araştırma, Müzakere, Sonuç)
Tuğba   Balkan
10:00-10:50
Modul 1
Çatışma Nedir?
Burak   Amirak
13:30-14:20
Modul 7
Arabulucunun Taraflarla Buluşması
P.Pelin   Özşahinli
13:30-14:20
Modul 8
Uyuşmazlığın Çözümünde Önemli Unsurların Belirlenmesi
-Arabulucunun Bilgi Toplaması
Özlem 
Dögerlioğlu
13:30-14:20
Modul 9
Müzakere Tanımı, Müzakerenin İcrası
Burçin   Önder
13:30-14:20
Modul 10
Arabuluculuk Sürecinin Sona Ermesi
Efsun   Matur
13:30-14:20
Modul 12
Uygulama Eğitimi
Özlem 
Dögerlioğlu
 
10:00-10:50
Modul 12
Uygulama Eğitimi
Neşem   Batur
10:00-10:50
Modul 14
-Arabuluculukta Etik: Etik Kurallar ve Uygulama Kuralları
-Gönüllülük ve Eşitlik Kuralı
-Tarafsızlık ve Bağımsızlık Kuralı
Sevil   Doğan
13:30-14:20
Modul 2
-Arabuluculuğa Elverişli Alanlar
-Arabuluculuğa Başvurulması Tavsiye Edilen Hâller
Efsun   Matur
14:30-15:20
Modul 4
Arabulucunun Sicile Kayıt Zorunluluğu
Nurdan   Heris
11:00-11:50
Modul 5
Arabuluculuk Sürecinin Planlanması
-Arabuluculuk Sürecinin Planlanmasında Arabuluculuk İlkelerinin Gözetilmesi
Tuğba   Balkan
11:00-11:50
Modul 1
Çatışma ve Uyuşmazlık Farkı
Burak   Amirak
14:30-15:20
Modul 7
Arabulucunun Açılış Konuşması
P.Pelin   Özşahinli
14:30-15:20
Modul 8
Uyuşmazlığın Çözümünde Önemli Unsurların Belirlenmesi
-Arabulucunun Bilgi Toplaması
Özlem   Dögerlioğlu
14:30-15:20
Modul 9
Temel Müzakere Türleri: Kazan-Kazan ve Kazan-Kaybet
Burçin   Önder
14:30-15:20
Modul 10
Anlaşma Belgesi
Efsun   Matur
14:30-15:20
Modul 12
Uygulama Eğitimi
Özlem 
Dögerlioğlu
11:00-11:50
Modul 12
Uygulama Eğitimi
Neşem   Batur
11:00-11:50
Modul 14
-Gizlilik Kuralı
-Menfaat İlişkisi ve Çatışma Olmaması Kuralı
-Mesleki Yeterlilik Kuralı
Sevil   Doğan
14:30-15:20
Modul 2
Arabuluculuğun Olumlu Yönleri ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Arabuluculuğun Türleri
Efsun   Matur
15:30-16:20
Modul 4
Arabulucuda Bulunması Gereken Temel Özellikler
Nurdan   Heris
12:00-12:50
Modul 6
Ön Basamak: Arabuluculuk Süreci
Tuğba   Balkan
12:00-12:50
Modul 1
Çatışmanın ve Uyuşmazlığın Analizi, Pozisyonlar ve İhtiyaçlar Arasındaki Farklılıklar
Burak   Amirak
15:30-16:20
Modul 7
Taraflara Konuşmalarını ve Sürece Dâhil Olmalarını Sağlayacak Güveni Vermek
P.Pelin   Özşahinli
15:30-16:20
Modul 8
-Pozisyonlar, Menfaatler ve İhtiyaçların Farkının Ortaya Çıkarılması Bakış Açısı Farkları
-Anlaşma Aralığının Saptanması
Özlem   Dögerlioğlu
15:30-16:20
Modul 9
Arabuluculukta Temel Müzakere Stratejileri (Rekabetçi – Kaçınmacı – Uyuşmacı – Uzlaşmacı – Problem Çözücü)
Burçin   Önder
15:30-16:20
Modul 10
Anlaşma Belgesinin İcra Edilmesi
Efsun   Matur
15:30-16:20
Modul 12
Uygulama Eğitimi
Özlem 
Dögerlioğlu
 
12:00-12:50
Modul 12
Uygulama Eğitimi
Neşem   Batur
12:00-12:50
Modul 14
-Unvan Kullanımı ile Reklam ve Tanıtım Kuralı
-Ücret ve Diğer Giderlerle İlgili Kural
-Arabuluculuk Sürecinin Niteliği, Görevin Özenle İfası ve Taraflarla İletişim Kurma Kuralı
-Arabuluculuk Uygulamasının Geliştirilmesi Kuralı
Sevil   Doğan
15:30-16:20
Modul 2
Arabuluculuğun Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri İçindeki Yeri
-Arabuluculuk Sözleşmesi / Arabulucu Sözleşmesi
Efsun   Matur
16:30-17:20
Modul 4
Arabuluculuğun Diğer Benzer Mesleklerden Farkı Nedir
Nurdan   Heris
13:00-13:50
Modul 6
Birinci Basamak: Kontrol Listesi Hazırlamak
Tuğba   Balkan
13:00-13:50
Modul 1
Çatışma Durumunda Bireyler Nasıl Davranırlar?
Burak   Amirak
16:30-17:20
Modul 7
Soruların Yanıtlanması
P.Pelin   Özşahinli
16:30-17:20
Modul 8
-Pozisyonlar, Menfaatler ve İhtiyaçların Farkının Ortaya Çıkarılması Bakış Açısı Farkları
-Anlaşma Aralığının Saptanması
Özlem   Dögerlioğlu
16:30-17:20
Modul 9
Harvard Müzakere Modeli
Burçin   Önder
16:30-17:20
Modul 10
Son Tutanak
Kapanış Konuşması
Efsun Matur
16:30-17:20
Modul 12
Uygulama Eğitimi
Özlem 
Dögerlioğlu
 
13:00-13:50
Modul 12
Uygulama Eğitimi
Neşem   Batur
 
13:00-13:50
Modul 14
-Beyan ve Belgelerin Kullanım Yasağı Kuralı
-Tarafların Bilgilendirilmesi Kuralı
-Belge Saklama Yükümlülüğü Kuralı
-Arabuluculuğun Sona Erdirilmesi Kuralı
Sevil   Doğan
16:30-17:20

ARA

Modul 3
Gönüllülük
Gizlilik
Efsun   Matur
18:30-19:20
Modul 4
Arabulucunun Görev ve İşlevleri
Nurdan   Heris
15:00-15:50
Modul 6
İkinci Basamak: Taraflarla İlk Temasın Kurulması
Tuğba   Balkan
15:00-15:50
Modul 1
Çatışma Çözme Genel Stratejileri
Burak   Amirak
18:30-19:20
Modul 7
Sürecin Başladığının Belgelenmesi     P.Pelin Özşahinli
18:30-19:20
Modul 8
-İnceleme Aşamasında Arabulucuya Yardımcı Olabilecek Unsurlar
-Tarafların Açılış Konuşması
Özlem   Dögerlioğlu
18:30-19:20
Modul 9
Müzakerelerde Temel Kavramlar ve Dinamikler
Burçin   Önder
18:30-19:20
Modul 10
Mevzuata Genel Bakış
-Kanun’un Amaç ve Kapsamı
Efsun   Matur
18:30-19:20
Modul 12
Uygulama Eğitimi
Özlem 
Dögerlioğlu
15:00-15:50
Modul 12
Uygulama Eğitimi
Neşem   Batur
 
15:00-15:50
Modul 11
Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Farklılıklar
-Toplumsal Cinsiyet İhtiyaçları
-Toplumsal Farklılıklar, Cinsiyetler Arası Eşitlik ve Arabuluculuk
Sevil   Doğan
18:30-19:20
Modul 3
Arabulucunun Tarafsızlığı
Efsun   Matur
19:30-20:20
Modul 4
Arabulucunun Sahip Olması Gereken Beceriler
Nurdan   Heris
16:00-16:50
Modul 6
Üçüncü Basamak: Güvenli Bir Görüşme Ortamının Hazırlanması
Tuğba   Balkan
16:00-16:50
Modul 1
Problem Çözme ve Uzlaşma
Burak   Amirak
19:30-20:20
Modul 7
Arabulucu Sözleşmesinin İmzalanması
P.Pelin   Özşahinli
19:30-20:20
Modul 8
-İnceleme Aşamasında Arabulucuya Yardımcı Olabilecek Unsurlar
-Tarafların Açılış Konuşması
Özlem   Dögerlioğlu
19:30-20:20
Modul 9
Arabuluculukta Kullanılabilecek Müzakere Taktikleri ve Arabulucunun Müdahale Yöntemleri
Burçin   Önder
19:30-20:20
Modul 10
Arabuluculuk Faaliyeti
-Arabuluculuk Sicili
Efsun   Matur
19:30-20:20
Modul 12
Uygulama Eğitimi
Özlem 
Dögerlioğlu
 
16:00-16:50
Modul 12
Uygulama Eğitimi
Neşem   Batur
 
16:00-16:50
Modul 11
Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Farklılıklar
-Toplumsal Cinsiyet İhtiyaçları
-Toplumsal Farklılıklar, Cinsiyetler Arası Eşitlik ve Arabuluculuk
Sevil   Doğan
19:30-20:20
Modul 3
Kontrolün Taraflarda Olması
Efsun   Matur
20:30-21:20
Modul 4
Arabulucunun Sahip Olması Gereken Beceriler
Nurdan   Heris
17:00-17:50
Modul 6
Dördüncü Basamak: Arabuluculuk Sözleşmesinin Hazırlanması
Tuğba   Balkan
17:00-17:50
Modul 1
Çatışma Çözüm Yöntemleri
Burak   Amirak
20:30-21:20
Modul 7
Tarafların Açılış Konuşması
P.Pelin   Özşahinli
20:30-21:20
Modul 8
-Soru Sormak
-Zor Durumlarla Mücadele Etmek
-Gündem Oluşturulması
Özel Oturumlar
-Yeniden Çerçeveleme
Özlem   Dögerlioğlu
20:30-21:20
Modul 9
Müzakereyi Sonuçlandırma Aşaması
Burçin Önder
20:30-21:20
Modul 10
Arabuluculuk Eğitimi ve Eğitim Kuruluşları
-Sınav, Sınav Kurulunun Oluşumu ve Görevleri
Efsun   Matur
20:30-21:20
Modul 12
Uygulama Eğitimi
Özlem 
Dögerlioğlu
 
17:00-17:50
Modul 12
Uygulama Eğitimi
Neşem   Batur 
 
17:00-17:50

Modul 3
Eşitlik
Efsun   Matur
21:30-22:20
Modul 4
Arabulucunun Sahip Olması Gereken Beceriler
Nurdan   Heris
18:00-18:50
Modul 6
Beşinci Basamak: Taraflarla Arabuluculuk Öncesi İlk Görüşme
Tuğba   Balkan
18:00-18:50
 
Modul 7
Tarafların Açılış Konuşması
P.Pelin Özşahinli
21:30-22:20
Modul 8
-Soru Sormak
-Zor Durumlarla Mücadele Etmek
-Gündem Oluşturulması
Özel Oturumlar
-Yeniden Çerçeveleme
Özlem   Dögerlioğlu
21:30-22:20
Modul 9
Müzakereyi Sonuçlandırma Aşaması
Burçin   Önder
21:30-22:20
Modul 10
Denetim
-Kuruluş ve Teşkilat
Efsun   Matur
21:30-22:20
Modul 12
Uygulama Eğitimi
Özlem 
Dögerlioğlu
 
18:00-18:50
Modul 12
Uygulama Eğitimi
Neşem   Batur
 
18:00-18:50Başvuru
    Dikkat: İsim ve soyisim bilgilerinizin nüfüs cüzdanında yazan bilgilerle aynı olduğuna emin olunuz.