ALMANCA (A1-2)

ALMANCA (A1-2)

Eğitim Açıklaması

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

Katılımcının, sıradan ve gündelik deyişlerle somut gereksinimleri karşılamayı hedefleyen son derece yalın sözcükleri anlayabilmesi ve kullanabilmesi amaçlanır. Katılımcı, kendini veya bir başkasını tanıtabilir ve bir kişiye, kendisiyle ilgili sorulara – örneğin oturduğu yer, ilişkileri, sahip olduğu şeyler, vb. üzerine – ve aynı türden sorulara yanıt verebilir. Eğer kendisiyle konuşan kişi yavaş yavaş, tane tane ve kendisine yardımcı olacak biçimde konuşuyorsa basit bir biçimde iletişim kurabilir. 

HEDEFLENEN SONUÇ: 

  • Dinleme-Anlama: Katılımcı, kendisiyle, ailesiyle ve yakın çevresiyle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilir. 
  • Okuma: Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilir. 
  • Karşılıklı Konuşma: Katılımcı, karşısındaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerini oluşturmada kendisine yardımcı olunması koşuluyla, basit yoldan iletişim kurabilir. O anki gereksinime ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilir ve cevaplayabilir. 
  • Sözlü Anlatım: Yaşadığı yeri ve tanıdığı insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilir. 
  • Yazılı Anlatım: Kısa ve basit tümcelerle kartpostal yazabilir. Örneğin: Tatil kartları. İsim, uyruk ve adres gibi kişisel bilgi içeren formları doldurabilir. Örneğin: Otel kayıt formları. Not: A1/1 dışındaki kurslar için seviye tespit sınavı yapılacaktır. 

Kaynak: Funk/Kuhn: Studio 21 A1.2. Das Deutschbuch. Cornelsen Verlag

Başvuru
    Dikkat: İsim ve soyisim bilgilerinizin nüfüs cüzdanında yazan bilgilerle aynı olduğuna emin olunuz.