ALMANCA (A1-1)

ALMANCA (A1-1)

Eğitim Açıklaması

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

Katılımcı, gündelik yaşamın bilinen durumlarında temel düzeyde iletişim kurabilmeleri amaçlanır.

Kısa okuma metinlerinde bulunan soru şekilleri Almanca’nın genel olarak anlaşılmasını kolaylaştırır. Konuşma bölümlerinde, küçük adımlarla bir ilerleme hedeflenmektedir. Böylece Almanca’nın günlük kullanımı ile metinler arasında bir bağlantı olması konusuna özen gösterilir. 

HEDEFLENEN SONUÇ: 

  • Dinleme: Kullanıcıyı yakından ilgilendiren konulara ilişkin (söz gelimi kendisi, ailesi, alışveriş, yakın çevre, iş) anlatımları ve sıklığı son derece yüksek bir söz dağarcığını anlayabilecektir. Gazete ilanlarının ve yalın ve basit iletilerin temel anlamını kavrayabilecektir. 
  • Okuma: Kısa ve çok yalın metinleri okuyabilecektir. Reklam, prospektüs, menü ve tarife gibi gündelik belgelerde öngörülen özel bir bilgiyi bulabilecek ve kısa ve yalın kişisel mektupları anlayabilecektir. 
  • Karşılıklı Konuşma: Bildik konu ve etkinliklerde yalın ve dolaysız bilgi alışverişinden başka bir şey gerektirmeyen basit ve alışılagelen, etkinlikler sırasında iletişim kurabilecektir. Genel olarak bir konuşmayı yeterince anlamasa da çok kısa iletişim alışverişinde bulunabilecektir. 
  • Sözlü Anlatım: Ailesi ve öteki kişileri, yaşam koşullarını, eğitimini ve güncel ya da yakın mesleki etkinliğini yalın öğelerle betimlemek için bir dizi tümceden ya da anlatımdan yararlanabilecektir. 
  • Yazılı Anlatım: Basit ve kısa not ve mesajlar yazabilecektir. Çok basit kişisel bir mektup, örneğin bir teşekkür mektubu yazabilecektir. 

Kaynak: Funk/Kuhn: Studio 21 A1.1 Das Deutschbuch. Cornelsen Verlag

Başvuru
    Dikkat: İsim ve soyisim bilgilerinizin nüfüs cüzdanında yazan bilgilerle aynı olduğuna emin olunuz.