ALMAN KÜLTÜRÜ VE SANATI

ALMAN KÜLTÜRÜ VE SANATI

Eğitim Açıklaması

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

Dersin amacı, Almanca öğrenen veya önbilgisi olan öğrencilerin, dört temel dil öğrenme yetisine (okuma, yazma, konuşma ve duyduğunu anlama) dayalı olarak öğrendikleri Almancayı daha aktif olarak kullanmalarını sağlamaktır.

Bu derste, Almanca konuşan ülkelerin sosyal ve kültürel yapısının (toplum, yaşam tarzı, eğitim sistemi, kültür ve sanat) öğrencilere detaylı olarak tanıtılması ve bu konular hakkında öğrencilerin kendi fikir ve görüşlerini belirtebilmeleri amaçlanmaktadır.

HEDEFLENEN SONUÇ: 

Almanca konuşulan ülkelerin tarihi, coğrafyası, sosyal ve kültürel yapısı hakkında detaylı bilgiler verilir. Bu konularla ilgili olarak görsel, işitsel ve yazılı metinler kullanılarak dört temel dil öğrenme yetisi olan okuma, yazma, konuşma ve duyduğunu anlama konularında alıştırmalar yapılır. Sesbilgisine ve telaffuza özellikle önem verilir. 

  • Almanca konuşulan ülkelere seyahat ettiklerinde, edindikleri genel kültür hakkındaki bilgileri kullanarak kendilerini ileri düzeyde sözlü olarak ifade edebileceklerdir. 
  • Sesbilgisini ve telaffuzu doğru kullanabileceklerdir. 
  • Kültür ve sanat ile ilgili konuşma ortamına daha ileri düzeyde 
  • Sesbilgisini ve telaffuzu doğru kullanabileceklerdir. 
  • Almanca konuşulan ülkelere seyahat ettiklerinde, edindikleri genel kültür hakkındaki bilgileri kullanarak kendilerini ileri düzeyde sözlü olarak ifade edebileceklerdir. 
  • Öğrenciler görsel, işitsel olarak toplum, eğitim, kültür, sanat, coğrafya v.b. tanıdık konuları anlayabileceklerdir. 

Kaynaklar: • Zwischendurch mal Landeskunde: 2012, Hueber Verlag, Ismaning, Deutschland. • Papa, Charly hat gesagt… : 1983, Langenscheidts Verlag, Deutschland.

Başvuru
    Dikkat: İsim ve soyisim bilgilerinizin nüfüs cüzdanında yazan bilgilerle aynı olduğuna emin olunuz.