YÜZLERCE EĞİTİM PROGRAMI İÇİNDEN

ÖNE ÇIKAN GÜNCEL EĞİTİMLER

Arabuluculuk Eğitimi

30

PROGRAMIN AMACIArabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel bilgileri, iletişim becerileri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri, psikoloji ile diğer teorik ve pratik bilgileri içeren ve arabuluculuğun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlayan eğitimi ifade eder.PROGRAM İÇERİĞİArabuluculuk, 22, Haziran, 2012, 28331 no’lu Resmi Gazete’de sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak tanımlanır.Arabulucu olacak kişilere asgari atmış sekiz saati teorik ve on altı saati uygulamalı olmak üzere toplam seksen dört saat arabuluculuk eğitimi verilir.KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELERDiploma FotokopisiKimlik Kart'ının asli ve fotokopisi veya Nüfus Cüzdanının asli ve fotokopisiÖdeme dekontuEĞİTMEN KADROSUHukuk Prof. Dr. Huriye Kubilay,Doç. Dr. Zeynep Şişli,Doç. Dr. S.Alp Limoncuoğlu,Doç. Dr. Esra Katıman,Doç. Dr. Barış Bahçeci, Dr. Öğr. Üyesi Begüm Bulak Uygun,Dr. Öğr. Üyesi Cem Özcan,Dr. Öğr. Üyesi Arzu Aşçı Zengin,Dr. Öğr. Üyesi Özlem Dögerlioğlu,Dr. Öğr. Üyesi Özge Özsoy,Dr. Öğr. Üyesi Mine Kasapoğlu Turhan,Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Işık,Av. Neşem Batur,Av. Nurdan Heris,Arb. Av. P. Pelin Özşahinli ,Arb. Av. Tuğba Balkan,Arb. Av. Efsun Matur,İletişimProf. Dr. Ebru Uzunoğlu,Doç.Dr. Sema Misçi Kip,Doç. Dr. Selin Türkel,Öğr. Gör. Burçin Önder,Öğr. Gör. Burak Amirak,Arş. Gör. Pınar Umul Ünsal,Arş. Gör. Burcu Yaman Akyar,PsikolojiProf. Dr. Canan Başar Eroğlu,Doç. Dr. Seda Can,Doç. Dr. Seda Dural,Dr. Öğr. Üyesi Burak Erdeniz ,Dr. Öğr. Üyesi Nevra Cem Ersoy,Dr. Sedef Uzgören,Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Meral Öğütçü,Öğr. Gör. Berrin YangınözüAşağıda bulunan başvuru formunu sadece iletişim amaçlı olup kesin kayıt için evrakların teslimi ve ücretin ödenmiş olması şartı bulunmaktadır.Arabulucu olacak kişilere asgari atmış sekiz saati teorik ve on iki saati uygulamalı olmak üzere toplam seksen dört saat arabuluculuk eğitimi verilir.Arabuluculuk Eğitimi Eğitim Takvimi15 Mart 2019Cuma13:30-22:2016 Mart 2019Cumartesi10:00-19:0017 Mart 2019Pazar10:00-19:0018 Mart 2019Pazartesi13:30-22:2019 Mart 2019Salı13:30-21:2020 Mart 2019Çarşamba13:30-22:2021 Mart 2019Perşembe13:30-22:2022 Mart 2019Cuma13:30-22:2023 Mart 2019Cumartesi10:00-19:0024 Mart 2019Pazar10:00-19:0025Mart 2019Pazartesi13:30-20:20Modul 2Arabuluculuğun Tarihçesi-Arabuluculuk Nedir?Efsun   Matur13:30-14:20Modul 4Arabulucu Kimdir?Nurdan Heris10:00-10:50Modul 5Arabuluculuk Sürecine Genel Bakış-Arabuluculuk Aşamaları ve Amaçları (Hazırlık, Başlangıç, İnceleme / Araştırma, Müzakere, Sonuç)Tuğba   Balkan10:00-10:50Modul 1Çatışma Nedir?Burak   Amirak13:30-14:20Modul 7Arabulucunun Taraflarla BuluşmasıP.Pelin   Özşahinli13:30-14:20Modul 8Uyuşmazlığın Çözümünde Önemli Unsurların Belirlenmesi-Arabulucunun Bilgi ToplamasıÖzlem Dögerlioğlu13:30-14:20Modul 9Müzakere Tanımı, Müzakerenin İcrasıBurçin   Önder13:30-14:20Modul 10Arabuluculuk Sürecinin Sona ErmesiEfsun   Matur13:30-14:20Modul 12Uygulama EğitimiÖzlem Dögerlioğlu 10:00-10:50Modul 12Uygulama EğitimiNeşem   Batur10:00-10:50Modul 14-Arabuluculukta Etik: Etik Kurallar ve Uygulama Kuralları-Gönüllülük ve Eşitlik Kuralı-Tarafsızlık ve Bağımsızlık KuralıSevil   Doğan13:30-14:20Modul 2-Arabuluculuğa Elverişli Alanlar-Arabuluculuğa Başvurulması Tavsiye Edilen HâllerEfsun   Matur14:30-15:20Modul 4Arabulucunun Sicile Kayıt ZorunluluğuNurdan   Heris11:00-11:50Modul 5Arabuluculuk Sürecinin Planlanması-Arabuluculuk Sürecinin Planlanmasında Arabuluculuk İlkelerinin GözetilmesiTuğba   Balkan11:00-11:50Modul 1Çatışma ve Uyuşmazlık FarkıBurak   Amirak14:30-15:20Modul 7Arabulucunun Açılış KonuşmasıP.Pelin   Özşahinli14:30-15:20Modul 8Uyuşmazlığın Çözümünde Önemli Unsurların Belirlenmesi-Arabulucunun Bilgi ToplamasıÖzlem   Dögerlioğlu14:30-15:20Modul 9Temel Müzakere Türleri: Kazan-Kazan ve Kazan-KaybetBurçin   Önder14:30-15:20Modul 10Anlaşma BelgesiEfsun   Matur14:30-15:20Modul 12Uygulama EğitimiÖzlem Dögerlioğlu11:00-11:50Modul 12Uygulama EğitimiNeşem   Batur11:00-11:50Modul 14-Gizlilik Kuralı-Menfaat İlişkisi ve Çatışma Olmaması Kuralı-Mesleki Yeterlilik KuralıSevil   Doğan14:30-15:20Modul 2Arabuluculuğun Olumlu Yönleri ve Dikkat Edilmesi Gereken HususlarArabuluculuğun TürleriEfsun   Matur15:30-16:20Modul 4Arabulucuda Bulunması Gereken Temel ÖzelliklerNurdan   Heris12:00-12:50Modul 6Ön Basamak: Arabuluculuk SüreciTuğba   Balkan12:00-12:50Modul 1Çatışmanın ve Uyuşmazlığın Analizi, Pozisyonlar ve İhtiyaçlar Arasındaki FarklılıklarBurak   Amirak15:30-16:20Modul 7Taraflara Konuşmalarını ve Sürece Dâhil Olmalarını Sağlayacak Güveni VermekP.Pelin   Özşahinli15:30-16:20Modul 8-Pozisyonlar, Menfaatler ve İhtiyaçların Farkının Ortaya Çıkarılması Bakış Açısı Farkları-Anlaşma Aralığının SaptanmasıÖzlem   Dögerlioğlu15:30-16:20Modul 9Arabuluculukta Temel Müzakere Stratejileri (Rekabetçi – Kaçınmacı – Uyuşmacı – Uzlaşmacı – Problem Çözücü)Burçin   Önder15:30-16:20Modul 10Anlaşma Belgesinin İcra EdilmesiEfsun   Matur15:30-16:20Modul 12Uygulama EğitimiÖzlem Dögerlioğlu 12:00-12:50Modul 12Uygulama EğitimiNeşem   Batur12:00-12:50Modul 14-Unvan Kullanımı ile Reklam ve Tanıtım Kuralı-Ücret ve Diğer Giderlerle İlgili Kural-Arabuluculuk Sürecinin Niteliği, Görevin Özenle İfası ve Taraflarla İletişim Kurma Kuralı-Arabuluculuk Uygulamasının Geliştirilmesi KuralıSevil   Doğan15:30-16:20Modul 2Arabuluculuğun Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri İçindeki Yeri-Arabuluculuk Sözleşmesi / Arabulucu SözleşmesiEfsun   Matur16:30-17:20Modul 4Arabuluculuğun Diğer Benzer Mesleklerden Farkı NedirNurdan   Heris13:00-13:50Modul 6Birinci Basamak: Kontrol Listesi HazırlamakTuğba   Balkan13:00-13:50Modul 1Çatışma Durumunda Bireyler Nasıl Davranırlar?Burak   Amirak16:30-17:20Modul 7Soruların YanıtlanmasıP.Pelin   Özşahinli16:30-17:20Modul 8-Pozisyonlar, Menfaatler ve İhtiyaçların Farkının Ortaya Çıkarılması Bakış Açısı Farkları-Anlaşma Aralığının SaptanmasıÖzlem   Dögerlioğlu16:30-17:20Modul 9Harvard Müzakere ModeliBurçin   Önder16:30-17:20Modul 10Son TutanakKapanış KonuşmasıEfsun Matur16:30-17:20Modul 12Uygulama EğitimiÖzlem Dögerlioğlu 13:00-13:50Modul 12Uygulama EğitimiNeşem   Batur 13:00-13:50Modul 14-Beyan ve Belgelerin Kullanım Yasağı Kuralı-Tarafların Bilgilendirilmesi Kuralı-Belge Saklama Yükümlülüğü Kuralı-Arabuluculuğun Sona Erdirilmesi KuralıSevil   Doğan16:30-17:20ARAModul 3GönüllülükGizlilikEfsun   Matur18:30-19:20Modul 4Arabulucunun Görev ve İşlevleriNurdan   Heris15:00-15:50Modul 6İkinci Basamak: Taraflarla İlk Temasın KurulmasıTuğba   Balkan15:00-15:50Modul 1Çatışma Çözme Genel StratejileriBurak   Amirak18:30-19:20Modul 7Sürecin Başladığının Belgelenmesi     P.Pelin Özşahinli18:30-19:20Modul 8-İnceleme Aşamasında Arabulucuya Yardımcı Olabilecek Unsurlar-Tarafların Açılış KonuşmasıÖzlem   Dögerlioğlu18:30-19:20Modul 9Müzakerelerde Temel Kavramlar ve DinamiklerBurçin   Önder18:30-19:20Modul 10Mevzuata Genel Bakış-Kanun’un Amaç ve KapsamıEfsun   Matur18:30-19:20Modul 12Uygulama EğitimiÖzlem Dögerlioğlu15:00-15:50Modul 12Uygulama EğitimiNeşem   Batur 15:00-15:50Modul 11Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Farklılıklar-Toplumsal Cinsiyet İhtiyaçları-Toplumsal Farklılıklar, Cinsiyetler Arası Eşitlik ve ArabuluculukSevil   Doğan18:30-19:20Modul 3Arabulucunun TarafsızlığıEfsun   Matur19:30-20:20Modul 4Arabulucunun Sahip Olması Gereken BecerilerNurdan   Heris16:00-16:50Modul 6Üçüncü Basamak: Güvenli Bir Görüşme Ortamının HazırlanmasıTuğba   Balkan16:00-16:50Modul 1Problem Çözme ve UzlaşmaBurak   Amirak19:30-20:20Modul 7Arabulucu Sözleşmesinin İmzalanmasıP.Pelin   Özşahinli19:30-20:20Modul 8-İnceleme Aşamasında Arabulucuya Yardımcı Olabilecek Unsurlar-Tarafların Açılış KonuşmasıÖzlem   Dögerlioğlu19:30-20:20Modul 9Arabuluculukta Kullanılabilecek Müzakere Taktikleri ve Arabulucunun Müdahale YöntemleriBurçin   Önder19:30-20:20Modul 10Arabuluculuk Faaliyeti-Arabuluculuk SiciliEfsun   Matur19:30-20:20Modul 12Uygulama EğitimiÖzlem Dögerlioğlu 16:00-16:50Modul 12Uygulama EğitimiNeşem   Batur 16:00-16:50Modul 11Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Farklılıklar-Toplumsal Cinsiyet İhtiyaçları-Toplumsal Farklılıklar, Cinsiyetler Arası Eşitlik ve ArabuluculukSevil   Doğan19:30-20:20Modul 3Kontrolün Taraflarda OlmasıEfsun   Matur20:30-21:20Modul 4Arabulucunun Sahip Olması Gereken BecerilerNurdan   Heris17:00-17:50Modul 6Dördüncü Basamak: Arabuluculuk Sözleşmesinin HazırlanmasıTuğba   Balkan17:00-17:50Modul 1Çatışma Çözüm YöntemleriBurak   Amirak20:30-21:20Modul 7Tarafların Açılış KonuşmasıP.Pelin   Özşahinli20:30-21:20Modul 8-Soru Sormak-Zor Durumlarla Mücadele Etmek-Gündem OluşturulmasıÖzel Oturumlar-Yeniden ÇerçevelemeÖzlem   Dögerlioğlu20:30-21:20Modul 9Müzakereyi Sonuçlandırma AşamasıBurçin Önder20:30-21:20Modul 10Arabuluculuk Eğitimi ve Eğitim Kuruluşları-Sınav, Sınav Kurulunun Oluşumu ve GörevleriEfsun   Matur20:30-21:20Modul 12Uygulama EğitimiÖzlem Dögerlioğlu 17:00-17:50Modul 12Uygulama EğitimiNeşem   Batur  17:00-17:50Modul 3EşitlikEfsun   Matur21:30-22:20Modul 4Arabulucunun Sahip Olması Gereken BecerilerNurdan   Heris18:00-18:50Modul 6Beşinci Basamak: Taraflarla Arabuluculuk Öncesi İlk GörüşmeTuğba   Balkan18:00-18:50 Modul 7Tarafların Açılış KonuşmasıP.Pelin Özşahinli21:30-22:20Modul 8-Soru Sormak-Zor Durumlarla Mücadele Etmek-Gündem OluşturulmasıÖzel Oturumlar-Yeniden ÇerçevelemeÖzlem   Dögerlioğlu21:30-22:20Modul 9Müzakereyi Sonuçlandırma AşamasıBurçin   Önder21:30-22:20Modul 10Denetim-Kuruluş ve TeşkilatEfsun   Matur21:30-22:20Modul 12Uygulama EğitimiÖzlem Dögerlioğlu 18:00-18:50Modul 12Uygulama EğitimiNeşem   Batur 18:00-18:50
Zeytinyağı Tadım Pratiği Uygulaması

30

Zeytinyağı nedir? Zeytinyağının kalitesini nasıl anlarız? Sadece laboratuvar analizleri yeterli midir yoksa zeytinyağının duyusal analizi de yapılmalı mıdır? Zeytinyağı duyusal analizinin tarihçesi nedir? İlk ne zaman zeytinyağı tadımı başladı ve o zamandan bu zamana neler değişti? Zeytinyağı nasıl tadılır ve değerlendirilir? Zeytinyağı bu değerlendirme sonucu nasıl sınıflandırılır?Bunlar gibi pek çok soruların cevabını bulacağınız bir etkinliğe davet ediyoruz sizi.Anadolu'nun binlerce yıldır aşina olduğu zeytinyağının günümüzde kalitesinin nasıl değerlendirildiğini ve öğrenilen bu bilgilerin pratikte nasıl kullanılacağını sizlerle paylaşacağız.Bu bilgileri anlatmak üzere üniversitemizde Zeytin, Zeytinyağı ve Mutfak Kültürü dersini veren, aynı zamanda zeytinyağı üreticisi ve Zeytindostu Derneği Tadım Panel Başkanı Dr. Dilşen Oktay sizlerle birlikte olacaktır.Eğitim esnasında zeytinyağları tadılacaktır. Bu nedenle eğitime gelmeden önce sabah kahvaltısında baharatlı ya da yoğun aromalar içeren bir kahvaltı yapmamanızı, parfüm, deodorant, kolonya, tıraş losyonu veya herhangi bir başka güçlü koku içeren kozmetik ürünü kullanmamanızı, sigara içmemenizi önemle hatırlatırız.Eğitimimiz 2 Şubat 2019 tarihinde saat 10:00 ile 13:00 arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi Balçova kampüsünde gerçekleşecektir.
YÖNETİCİLER İÇİN SORUMLULUK HUKUKU ve RİSK YÖNETİMİ

15

TEMEL  ÖNERMESİ;Yöneticilerin; bir yandan şirket, çalışanlar, rakipler ve piyasa  gibiişhayatının aktörleri ile ilgili riskleri doğru tanımlamaları, diğer  yandanda ticari hedeflerine koşarlarken oyunun kurallarını unutmamaları ana felsefesi ile oluşturulmuş bir programdır. Yöneticilerin karar verme ve doğru inisiyatif kullanmaları ile şirketin risklerini yasal şekilde yönetmelerine destek olmayı amaçlamaktadır.
ULUSLARARASI HUKUK İNGİLİZCESİ

20

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Uluslararası Hukuki İngilizce’ye Başlangıç Kursu en az “Orta” seviyede (Intermediate) İngilizce’ye sahip olan ve akademik sebeple ya da işleri gereği Hukuki İngilizce’yi aktif olarak kullanma ihtiyacı olan kursiyerlere hitap etmektedir. Kursiyerler bir yandan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini Hukuk içerikli metinler ile geliştirirken bir yandan da ILEC (The International Legal English Certificate) ve TOLES (Test of Legal Skills) gibi Uluslararası Hukuki İngilizce Sınavlarına hazırlanma imkânına sahip olacaklardır. Kurs bitiminde katılımcıların hukuki kelime bilgilerinin, eleştirel düşünme becerilerinin, hukuki konularda yazma becerilerinin ve yine hukuk içerikli sözlü mülakat ve sunum becerilerinin artması hedeflenmektedir.19 Ocak tarihinde başlamak üzere 10 hafta boyunca her cumartesi Saat 09:00 ile 12:00 arasında gerçekleşecek eğitimimiz (toplam 30 saat) Üniversitemiz dersliklerinde yapılacaktır.HEDEFLENEN SONUÇ:Kurs aşağıdaki belirtilen ve dört ana beceri altında toplanan hedefleri içermektedir:DİNLEMEHukuk içerikli bir konuşma metninin konusunu, ana fikirlerini, detaylarını tanımlama ve not almaOKUMAHukuk içerikli bir yazılı metnin konusunu, ana fikirlerini, detaylarını ve amacını tanımlamaKONUŞMAHukuk içerikli bir tartışmaya aktif olarak katılarak fikirlerini gerektiğinde sorular da sorarak açık bir şekilde ifade etmeHukuki konularda bilgi alışverişinde bulunup ilgili konularda tavsiyelerde bulunmaHukuki içerikli tartışmalarda uygun açıklamalar, karşı tezler ve yorumlarda bulunarak fikirlerini beyan etmeHukuk içerikli bir konuda önemli noktalara dikkat çekerek anlaşılır ve iyi yapılandırılmış bir sunum yapma ve sunum içeriği ile ilgili gelebilecek tüm sorulara uygun cevaplar verebilmeYAZMAHukuk içerikli bir konuda sebeplerini bildirerek o konuyu desteklediğini ya da karşı görüşte olduğunu yazılı olarak ifade edebilmeHukuk içerikli bir problem ile ilgili göz önünde bulundurulabilecek çeşitli çözüm olasılıklarının avantaj ve dezavantajlarını yazılı olarak açıklayabilmeHukuk içerikli konularda bilgi verme ya da bilgi edinme amaçlı yazışma yapabilme
UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ

30

         Adalet Bakanlığı 24/10/2017 tarihli "Olur"u ile Üniversitemize Türkiye genelinde 5 yıl süreyle Uzlaştırmacı Eğitimi izni verilmiştir.EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ Uzlaştırma eğitiminin kapsamı, uzlaştırmacı olarak görev yapacak kişilerin sahip olmaları gereken asgarî nitelikler, bilgi düzeyi ve kişisel yeteneklerinin geliştirilmesinden oluşur. Ayrıca onarıcı adalet anlayışı, mağdur-fail uzlaştırması, ceza muhakemesi hukukunda uzlaştırmanın yasal temeli, soruşturma aşamasında uzlaştırma, kovuşturma aşamasında uzlaştırma, iletişim becerileri, müzakere teknikleri ile ilgili teorik bilgilerdir.Uygulamalı eğitimi; adayların, bireysel ve gruplar hâlinde iletişim ve müzakere tekniklerini kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek uyuşmazlık çözüm çalışmaları ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içermektedir,Uzlaştırmacı eğitimi alan kişilerin en az bir örnek uyuşmazlık senaryosu ortaya koymaları, uzlaştırma yöntemini kullanarak sonuçlandırmaları ve eğitmenlerle birlikte grup değerlendirmeleri yapmaları beklenmektedir.Uzlaştırmacı eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımlarının zorunluluğu bulunmaktadır. Adayların derslere devam durumunu gösteren çizelgeler üniversitemizce düzenlenip derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiğinin kesilecektir.Eğitimlerin ders içerikleri, ders saatlerini de gösterir ders programı Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı açıklamalarına uygun olarak hazırlanmıştır.Eğitimi başarı ile tamamlayan kişilere en geç bir ay içinde uzlaştırmacı eğitimini tamamladıklarına dair bir belge verilecektir.EĞİTİME BAŞVURU KOŞULLARIUzlaştırmacı eğitimine avukatlar ve hukuk öğrenimi görmüş kişiler başvurabilecektir. Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendine göre hukuk öğrenimi görmüş kişiler; üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat veya Maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar olarak değerlendirilmektedir.Buradan hareket ile uzlaştırmacı eğitimine hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden, hukuk fakültesi mezunlarının yanı sıra üniversitelerin;- Siyasal Bilgiler Fakültesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- İktisat Fakültesi- İşletme FakültesiMezunlarından, müfredatında aşağıda belirtilen hukuk derslerinden en az ikisini görmüş olanlar başvurabilecektir:- Anayasa Hukuku- Ceza Hukuku (Genel Hükümler)- Ceza Hukuku (Özel Hükümler)- Ceza Muhakemesi Hukuku- Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk- Ticaret Hukuku- İş Hukuku- Borçlar HukukuUzlaştırmacı eğitimi her meslekten katılımcıları kabul etmediği için, başvuru esnasında katılımcılarımız yukarıda adı geçen fakültelerden mezun olduklarını gösterir  lisans diploması fotokopisi (aslı gibidir onaylı) ve nüfus cüzdanı fotokopisini EKOSEM'e elden teslim etmek zorundadırlar.Başvuru sürecinde paylaşılan bilgilerin doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur. Başvuru sahibi, paylaşılan bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından doğabilecek her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu bilir ve kabul eder.Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak/yaptırılacak ve sadece uzlaştırmacı eğitimini tamamlayanların katılabileceği “Uzlaştırmacı Sınavı” için başvuru şartlarına ilişkin yeterlilik ve yetkinlik başvuru sahibinin sorumluluğundadır.Başvuru onaylandıktan sonra, her ne sebeple olursa olsun, kesinlikle ücret iadesi yapılmamaktadır.Başvuru onaylandıktan sonra, herhangi bir sebeple eğitime katılınmaması durumunda bu kayıtla elde edilen hakları talep edemez.Bu programın Kontenjanı, 30 kişi olup eğitim çalışmaları İzmir Ekonomi Üniversitesi dersliklerinde gerçekleştirilecektir. İzmir dışında yapılacak eğitim çalışmaları Üniversitemiz standartlarına uygun olacak şekilde EKOSEM tarafından belirlenecektir.Eğitimimiz hafta içi (Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe)  ve Hafta sonu (Cuma-Cumartesi-Pazar) olmak üzere iki ayrı grup şeklinde düzenlenecektir.Hafta içi grubu dersleri 17:30-22:25 ve Hafta sonu grubu dersleri Cuma 17:00-23:15 Cumartesi ve Pazar 10:00-17:30 arasında yapılacaktır.    EĞİTİM PROGRAMITEORİK EĞİTİM KONULARI                                                  UZLAŞTIRMA  Onarıcı Adalet -3 Saat Uzlaştırmanın Esasları - 4 Saat Uzlaştırmanın Esasları Şartları -  2 Saat  Soruşturma Evresinde  Uzlaştırma Usülü - 4 SaatUzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve Eğitimi      2. Uzlaştırmacıların Uyması Gereken Etik İlkeler İletişim - 5 Saat Soruşturma Evresinde Uzlaştırma Usülü- 6 SaatUzlaştırma Teklifi      2.Uzlaştırmada Edim       3.Uzlaştırma Raporu veya Belgesi  Müzakere -8 SaatKovuşturma Evresinde Uzlaştırma Usülü- 2 SaatSoruşturma ve Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki Sonuçları- 2 SaatUygulama- 12 SaatEĞİTMEN KADROSUProf. Dr. Ebru UZUNOĞLU- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim FakültesiDoç. Dr. Sema MİSÇİ KİP- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim FakültesiÖğr. Gör.Burak AMİRAK-İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim FakültesiÖğr. Gör. Pınar UMUL ÜNSAL- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim FakültesiÖğr. Gör. Berrin YANGINÖZÜ- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEMÖğr. Gör. Burçin ÖNDER- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEMDr. Sedef UZGÖREN- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEMDoç. Dr. Barış BAHÇECİ  İzmir Ekonomi Üniversitesi/ Hukuk FakültesiFerda ESER- Uzlaştırmacı (Kamu Hukuku)Av. Uğur ULUOCAK ACABEY -UzlaştırmacıAv. Arb. Tuğba BALKAN –UzlaştırmacıAv. Sinem TOP- Ceza Hukuku Doktora ÖğrencisiAv. P. Pelin ÖZŞAHİNLİ UzlaştırmacıAv. Ersoy AKDEMİRAv.Nurdan HERİS UzlaştırmacıAşağıda bulunan başvuru formunu sadece iletişim amaçlı olup kesin kayıt için evrakların teslimi ve ücretin ödenmiş olması şartı bulunmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU VE İŞLETMELERE ETKİSİ

15

Eğitim programının hedefi:İŞLETMENİZ KVK MEVZUATI İLE GETİRİLEN VE GETİRİLECEK OLAN DEĞİŞİKLİKLERE HAZIR MI?Tekstilden hazır giyime, turizmden haberleşemeye, bilişimden e-ticarete kadar her sektörün dikkate alması ve uyum göstermesi gereken bir yeni nesil hukuk alanı KVK. Tüm sektörlerde ve kamuda alışkanlık haline gelmiş bulunan her bilginin rahatlıkla alınıp işlenmesinin olağan görüldüğü kişisel veri işleme davranışının yeniden tanımlandığı, güncel uluslararası hukuk kurallarının da etkisiyle sil baştan yorumlandığı bir iklime girilmiş bulunmaktadır.Bu iklim artık her türlü kişisel verinin dileyen herkes tarafından işlenmesine imkan vermemekte, kişilerin iletişim bilgilerinin flash disklerle satıldığı günlerin geride kaldığına işaret etmektedir. Üstelik bu konuda yasal muhatabı, kuruluşların yetkilileri olarak tespit etmek suretiyle konuya en üst düzeyde farkındalık oluşturma iradesini de ortaya koymaktadır.Uluslararası düzenlemeler, anayasa maddesi, ana kanun, diğer kanun maddeleri, yönetmelik, tebliğ, kurul kararları ve kurul rehber ilkeleri gibi bu alanı düzenleyen pek çok hukuk kuralı yürürlüğe girmiş ve geçiş süreci ile ilgili tanınmış olan tüm süreler sona ermiştir. Üstelik sürekli yayınlanmaya devam eden kurul kararları ve getirilen yeni kurallar ile  de yaşayan canlı bir süreç ile karşı karşıya olduğumuz muhakkaktır. Bu noktada tüm şirketlerin mevzuatın öngördüğü gerekliliklere ne şekilde uyum sağladığı ve belirtilen yasal yaptırımlara karşı ne kadar güvende olduğunun tespitine ihtiyaç bulunmaktadır.Ülkemizdeki her şirket, gerek çalışanları ve ziyaretçileri, gerekse müşterileri ve tedarikçileri yönünden yürütmekte olduğu her türlü kişisel veri işleme faaliyetini bu mevzuatlar bütününe uygun olarak yürütmek durumundadır.Eğitim programının içeriği:Kişisel verilerin korunması kanunun amacı nedir ve kimleri kapsarKişisel veri, özel nitelikli kişisel veri gibi tanımlardan ne anlamalıyızKişisel veri işlemek tanımına neler dahil neler dahil değildirVeri sorumlusu kimdir sorumluluğunu devredebilir miVeri aktarımı halleri ve bu durumda karşı karşıya kalınan risklerMevzuata uyum için yerine getirilmesi gereken yasal adımlarVERBİS kayıt yükümlülüğüKişisel veri işleme envanteri nasıl oluşturulmalıAydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza nasıl uygulanmalı, hangi durumlarda zorunlu değilEski ve yeni veriler ne şekilde yönetilmelidirKişisel verilerin silinmesi gereken haller nelerdir ve nasıl yerine getirilmelidirVeri işleme ilkelerine uygun hareket etmek için dikkat edilmesi gereken ana faktörler nelerdirÖzel nitelikli kişisel veriler hangi durumlarda işlenebilirYurt dışına veri aktarımı olarak kabul edilen hallerVeri sahipleri tarafından yapılan başvuruların yanıtlanması gerekliliğiVeri güvenliğini sağlayamamanın sonuçlarıKanundaki idari, hukuki ve cezai yasal yaptırımlarÖrnek kurul kararları ve vakalar