YÜZLERCE EĞİTİM PROGRAMI İÇİNDEN

ÖNE ÇIKAN GÜNCEL EĞİTİMLER

ARABULUCULUK EĞİTİMİ

30

Arabuluculuk Eğitimi 19 AĞUSTOS - 29 AĞUSTOS 2022 EĞİTİM KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR.PROGRAMIN AMACIArabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel bilgileri, iletişim becerileri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri, psikoloji ile diğer teorik ve pratik bilgileri içeren ve arabuluculuğun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlayan eğitimi ifade eder.PROGRAM İÇERİĞİArabuluculuk, 22, Haziran, 2012, 28331 no’lu Resmi Gazete’de sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak tanımlanır.Arabulucu olacak kişilere asgari atmış sekiz saati teorik ve on altı saati uygulamalı olmak üzere toplam seksen dört saat arabuluculuk eğitimi verilir.KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELERDiploma FotokopisiNüfus Cüzdanının fotokopisiÖdeme dekontu5 yıllık mesleki kıdemi kanıtlayabilecek resmi belge Taahütname  Eğitim katılım belgeleri e-devlet üzerinden teğmin edilecektir. Katılımcılar belgelerine e-devlet üzerinden erişim sağlayabilirler.Eğitimlerimizden İzmir Ekonomi Üniversitesi mezunları, İzmir Ticaret Odası personeli ve İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı üyeleri (1. derece yakınları dahil) %15 indirim hakkı vardır.EĞİTMEN KADROSUHukuk Prof. Dr. Huriye Kubilay,Doç. Dr. Zeynep Şişli,Doç. Dr. S.Alp Limoncuoğlu,Doç. Dr. Esra Katıman,Doç. Dr. Barış Bahçeci, Dr. Öğr. Üyesi Begüm Bulak Uygun,Dr. Öğr. Üyesi Cem Özcan,Dr. Öğr. Üyesi Arzu Aşçı Zengin,Dr. Öğr. Üyesi Özlem Dögerlioğlu,Dr. Öğr. Üyesi Mine Kasapoğlu Turhan,Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Işık,Av. Neşem Batur,Av. Nurdan Heris,Arb. Av. P. Pelin Özşahinli,Arb. Av. Tuğba Balkan,Arb. Av. Efsun Matur,Arb. Av. Öznur İlgün Gülensoy,Arb. Av. Seda Karabey,İletişimProf. Dr. Ebru Uzunoğlu,Doç.Dr. Sema Misçi Kip,Doç. Dr. Selin Türkel,Öğr. Gör. Burçin Önder,Öğr. Gör. Burak Amirak,Arş. Gör. Pınar Umul Ünsal,Arş. Gör. Burcu Yaman Akyar,PsikolojiProf. Dr. Canan Başar Eroğlu,Doç. Dr. Seda Can,Prof. Dr. Seda Dural,Doç. Dr. Üyesi Burak Erdeniz,Dr. Öğr. Üyesi Nevra Cem Ersoy,Dr. Sedef Uzgören,Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Meral Öğütçü,Öğr. Gör. Berrin YangınözüArabuluculuk Eğitimi Eğitim Takvimi19 Ağustos 2022Cuma13:30-22:20 20 Ağustos 2022Cumartesi10:00-19:00  21 Ağustos 2022Pazar10:00-19:00 22 Ağustos 2022Pazartesi13:30-22:20 23 Ağustos 2022Salı13:30-21:20 24 Ağustos 2022Çarşamba13:30-22:20 25 Ağustos 2022Perşembe13:30-22:20 26 Ağustos 2022Cuma13:30-22:20 27 Ağustos 2022Cumartesi10:00-19:00 28 Ağustos 2022Pazar10:00-17:00 29 Ağustos 2022Pazartesi13:30-20:20 Modul 1Çatışma Nedir?13:30-14:20 Modul 2Arabuluculuğun Tarihçesi-Arabuluculuk Nedir?10:00-10:50 Modul 4Arabulucu Kimdir?10:00-10:50 Modul 5Arabuluculuk Sürecine Genel Bakış-Arabuluculuk Aşamaları ve Amaçları (Hazırlık, Başlangıç, İnceleme / Araştırma, Müzakere, Sonuç)13:30-14:20 Modul 7Arabulucunun Taraflarla Buluşması13:30-14:20 Modul 8Uyuşmazlığın Çözümünde Önemli Unsurların Belirlenmesi-Arabulucunun Bilgi Toplaması13:30-14:20 Modul 9Müzakere Tanımı, Müzakerenin İcrası13:30-14:20 Modul 10Arabuluculuk Sürecinin Sona Ermesi13:30-14:20 Modul 11Uygulama Eğitimi10:00-10:50 Modul 11Uygulama Eğitimi10:00-10:50Modul 13Mevzuata Genel Bakış Kanun’un Amaç ve Kapsamı13:30-14:20 Modul 1Çatışma ve Uyuşmazlık Farkı14:30-15:20 Modul 2-Arabuluculuğa Elverişli Alanlar-Arabuluculuğa Başvurulması Tavsiye Edilen Hâller11:00-11:50Modul 4Arabulucunun Sicile Kayıt Zorunluluğu11:00-11:50Modul 5Arabuluculuk Sürecinin Planlanması-Arabuluculuk Sürecinin Planlanmasında Arabuluculuk İlkelerinin Gözetilmesi14:30-15:20 Modul 7Arabulucunun Açılış Konuşması14:30-15:20Modul 8Uyuşmazlığın Çözümünde Önemli Unsurların Belirlenmesi-Arabulucunun Bilgi Toplaması 14:30-15:20 Modul 9Temel Müzakere Türleri: Kazan-Kazan ve Kazan-Kaybet14:30-15:20Modul 10Kapanış KonuşmasıSon Tutanak14:30-15:20Modul 11Uygulama Eğitimi11:00-11:50Modul 11Uygulama Eğitimi11:00-11:50Modul 13Arabuluculuk FaaliyetiDava Şartı Olarak Arabuluculuk14:30-15:20 Modul 1Çatışmanın ve Uyuşmazlığın Analizi, Pozisyonlar ve İhtiyaçlar Arasındaki Farklılıklar15:30-16:20Modul 2Arabuluculuğun Olumlu Yönleri ve Dikkat Edilmesi Gereken HususlarArabuluculuğun Türleri12:00-12:50Modul 4Arabulucuda Bulunması Gereken Temel Özellikler12:00-12:50Modul 6Ön Basamak: Arabulucunun Belirlenmesi15:30-16:20Modul 7Taraflara Konuşmalarını ve Sürece Dâhil Olmalarını Sağlayacak Güveni Vermek15:30-16:20Modul 8-Pozisyonlar, Menfaatler ve İhtiyaçların Farkının Ortaya Çıkarılması Bakış Açısı Farkları-Anlaşma Aralığının Saptanması15:30-16:20 Modul 9Arabuluculukta Temel Müzakere Stratejileri (Rekabetçi – Kaçınmacı – Uyuşmacı – Uzlaşmacı – Problem Çözücü)15:30-16:20Modul 10Anlaşma Belgesi15:30-16:20Modul 11Uygulama Eğitimi12:00-12:50Modul 11Uygulama Eğitimi12:00-12:50Modul 13Arabulucular SiciliArabuluculuk Eğitimi ve Eğitim Kuruluşları15:30-16:20Modul 1Çatışma Durumunda Bireyler Nasıl Davranırlar? 16:30-17:20Modul 2Arabuluculuğun Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri İçindeki Yeri-Arabuluculuk Sözleşmesi / Arabulucu Sözleşmesi13:00-13:50Modul 4Arabuluculuğun Diğer Benzer Mesleklerden Farkı Nedir13:00-13:50Modul 6Birinci Basamak: Kontrol Listesi Hazırlamak16:30-17:20Modul 7Soruların Yanıtlanması- Sürecin Başladığının Belgelenmesi   16:30-17:20Modul 8-Pozisyonlar, Menfaatler ve İhtiyaçların Farkının Ortaya Çıkarılması Bakış Açısı Farkları-Anlaşma Aralığının Saptanması16:30-17:20 Modul 9Harvard Müzakere Modeli16:30-17:20Modul 10Anlaşma Belgesinin İcra Edilmesi16:30-17:20Modul 11Uygulama Eğitimi13:00-13:50Modul 11Uygulama Eğitimi13:00-13:50Modul 13-Sınav Kurulunun Oluşumu ve Görevleri-Denetim-Kuruluş ve Teşkilat16:30-17:20ARAModul 1Çatışma Çözme Genel Stratejileri18:30-19:20Modul 3GönüllülükGizlilik15:00-15:50Modul 4Arabulucunun Görev ve İşlevleri15:00-15:50Modul 6İkinci Basamak: Taraflarla İlk Temasın Kurulması18:30-19:20Modul 7Arabulucu Sözleşmesinin İmzalanması18:30-19:20Modul 8-İnceleme Aşamasında Arabulucuya Yardımcı Olabilecek Unsurlar-Tarafların Açılış Konuşması18:30-19:20 Modul 9Müzakerelerde Temel Kavramlar ve Dinamikler18:30-19:20Modul 11Uygulama Eğitimi18:30-19:20Modul 11Uygulama Eğitimi15:00-15:50Modul 12Taraf Vekilliği15:00-15:50Modul 14Arabulucukta Etik: Türkiye Arabulucular Etik Kuralları18:30-19:20Modul 1Problem Çözme ve Uzlaşma 19:30-20:20Modul 3Arabulucunun Tarafsızlığı16:00-16:50Modul 4Arabulucunun Sahip Olması Gereken Beceriler16:00-16:50Modul 6Üçüncü Basamak: Güvenli Bir Görüşme Ortamının Hazırlanması19:30-20:20Modul 7Tarafların Açılış Konuşması19:30-20:20Modul 8-İnceleme Aşamasında Arabulucuya Yardımcı Olabilecek Unsurlar-Tarafların Açılış Konuşması19:30-20:20 Modul 9Arabuluculukta Kullanılabilecek Müzakere Taktikleri ve Arabulucunun Müdahale Yöntemleri19:30-20:20Modul 11Uygulama Eğitimi19:30-20:20Modul 11Uygulama Eğitimi16:00-16:50Modul 12Taraf Vekilliği16:00-16:50ARAModul 1Çatışma Çözüm Yöntemleri 20:30-21:20 Modul 3Kontrolün Taraflarda Olması17:00-17:50Modul 4Arabulucunun Sahip Olması Gereken Beceriler17:00-17:50Modul 6Dördüncü Basamak: Arabuluculuk Sözleşmesinin Hazırlanması20:30-21:20Modul 8-Soru Sormak-Zor Durumlarla Mücadele Etmek-Gündem OluşturulmasıÖzel Oturumlar-Yeniden Çerçeveleme20:30-21:20 Modul 9Müzakereyi Sonuçlandırma Aşaması20:30-21:20Modul 11Uygulama Eğitimi20:30-21:20Modul 11Uygulama Eğitimi17:00-17:50Modul 14Etik Kurallar20:30-21:20 Modul 1Çatışma Çözüm Yöntemleri21:30-22:20Modul 3Eşitlik18:00-18:50Modul 4Arabulucunun Sahip Olması Gereken Beceriler18:00-18:50 Modul 6Beşinci Basamak: Taraflarla Arabuluculuk Öncesi İlk Görüşme21:30-22:20 Modul 8-Soru Sormak-Zor Durumlarla Mücadele Etmek-Gündem OluşturulmasıÖzel Oturumlar-Yeniden Çerçeveleme21:30-22:20 Modul 9Müzakereyi Sonuçlandırma Aşaması21:30-22:20Modul 11Uygulama Eğitimi21:30-22:20 Modul 11Uygulama Eğitimi18:00-18:50 Modul 14Etik Kurallar21:30-22:20EĞİTİMLER YÜZ YÜZE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. KAMPÜS ALANINA GİRİŞ SAĞLAMAK İÇİN EN AZ 2 DOZ AŞI OLMA VEYA SON 72 SAAT İÇİNDECOVİD-19 TESTİ YAPTIRMIŞ OLMA ŞARTI ARANMAKTADIR.KAMPÜSE GİRİŞLERDE HES KODUNUZU SORGULATMANIZ GEREKMEKTEDİR.Aşağıda bulunan başvuru formunu sadece iletişim amaçlı olup kesin kayıt için evrakların teslimi ve ücretin ödenmiş olması şartı bulunmaktadır.Arabulucu olacak kişilere asgari 68 (atmış sekiz) saati teorik ve 16 (on altı) saati uygulamalı olmak üzere toplam 84 (seksen dört) saat arabuluculuk eğitimi verilir.Kitaba erişim için tıklayınız.
İncele
IELTS (SINAVI) HAZIRLIK KURSU

15

26 Temmuz 2022 - 3 Eylül 2022 Eğitim kayıtlarımız başlamıştır! EĞİTİM PROGRAMI:Eğitim başlama tarihi 26 Temmuz 2022 Eğitim günleri haftada 3 gün Salı-Perşembe 19:00 ile 21:00 saatleri arasında, Cumartesi günleri 10:00 ile 13:15 arasında olacak şekilde haftada toplam 10 saat şeklinde gerçekleşecektir.IELTS sınavı hazırlık programına katılacak kişilerin, genel İngilizce programlarında olduğu gibi sıfırdan İngilizce öğrenmeleri söz konusu olmadığından, bu programa katılacak kişinin İngilizce düzeyinin en az orta ( intermediate, B1 CEFR ) düzeyde olması gerekmektedir. EĞİTİMİN İÇERİĞİ:IELTS (International English Language Testing System)IELTS Sınavları The British Council (BC), University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ve International Development Programme of Australian Universities (IDP) tarafından ortaklaşa geliştirilmiş İngilizce yeterlilik düzeyini saptamayı hedefleyen bir sınavdır.Iki farklı modül içermektedir:1) Akademik Modül:Academic Training Yazma: 1.bölüm (en az 150 kelime) (20 dk)2.bölüm (en az 250 kelime) (40 dk)Konuşma: Birebir görüşme (11-14 dk.)Akademik İngilizce Okuma: 3 bölüm, 40 soru (60 dk )Dinleme: 4 bölüm 40 soru( 30 dk ve artı 10 dakika cevap kağıdına aktarma süresi))2) Genel Modül:Genel İngilizce Yazma: (2 konu,150-250 kelime,60 dk.)Genel İngilizce Okuma: (3 bölüm, 40 soru, 60dk.)Konuşma (11-14 dk.)Dinleme: 4 bölüm 40 soru( 30 dk ve artı 10 dakika cevap kağıdına aktarma süresi)IELTS sınavında her bölüm 9 üzerinden ayrı ayrı değerlendirilir ve toplam skor için tüm bölümlerin ortalaması alınır.▪ IELTS sınavı hazırlık eğitim programı, IELTS sınavı soruları türleri esas alınarak hazırlanmıştır. Bu doğrultuda IELTS sınavında ölçülen dört beceri üzerinde durulmaktadır. Bunlar: Konuşma, Dinleme, Okuma ve Yazma becerileridir. Bu amaçla hazırlanan/ kullanılan materyaller sınavın doğasına uygun olarak akademik içeriklidir. Eğitimler, bu dört becerinin gelişmesi ve hızlanması amacına yöneliktir. IELTS hazırlık eğitimi seçilen modül çerçevesinde okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmek üzere verilen bir eğitimdir.General modül eğitiminde daha günlük kullanımların ve pratikliğin öne çıktığı materyaller kullanılırken, akademik modül eğitiminde akademik dilin ağırlıklı olduğu materyaller kullanılır.HEDEFLENEN SONUÇ:IELTS hazırlık eğitimine katılan öğrenci, en az orta düzeydeki İngilizce bilgisini, IELTS sınavında ölçülen beceriler doğrultusunda geliştirir. IELTS sınavı hazırlık programını tamamlayan öğrenci, dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini akademik yeterliliğe getirir.
İncele
UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ

30

Eğitimlerimiz Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı'nın belirlediği tarihler arasında yapılmaktadir. Türkiye çapında şu an için güncel Uzlaştırma Eğitimleri yapılmamaktadır.Uzlaştırmacı Eğitimi Adalet Bakanlığı 24/10/2017 tarihli "Olur"u ile Üniversitemize Türkiye genelinde 5 yıl süreyle Uzlaştırmacı Eğitimi izni verilmiştir.EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ Uzlaştırma eğitiminin kapsamı, uzlaştırmacı olarak görev yapacak kişilerin sahip olmaları gereken asgarî nitelikler, bilgi düzeyi ve kişisel yeteneklerinin geliştirilmesinden oluşur. Ayrıca onarıcı adalet anlayışı, mağdur-fail uzlaştırması, ceza muhakemesi hukukunda uzlaştırmanın yasal temeli, soruşturma aşamasında uzlaştırma, kovuşturma aşamasında uzlaştırma, iletişim becerileri, müzakere teknikleri ile ilgili teorik bilgilerdir.Uygulamalı eğitimi; adayların, bireysel ve gruplar hâlinde iletişim ve müzakere tekniklerini kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek uyuşmazlık çözüm çalışmaları ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içermektedir,Uzlaştırmacı eğitimi alan kişilerin en az bir örnek uyuşmazlık senaryosu ortaya koymaları, uzlaştırma yöntemini kullanarak sonuçlandırmaları ve eğitmenlerle birlikte grup değerlendirmeleri yapmaları beklenmektedir.Uzlaştırmacı eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımlarının zorunluluğu bulunmaktadır. Adayların derslere devam durumunu gösteren çizelgeler üniversitemizce düzenlenip derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiğinin kesilecektir.Eğitimlerin ders içerikleri, ders saatlerini de gösterir ders programı Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı açıklamalarına uygun olarak hazırlanmıştır.Eğitimi başarı ile tamamlayan kişilere en geç bir ay içinde uzlaştırmacı eğitimini tamamladıklarına dair bir belge verilecektir.EĞİTİME BAŞVURU KOŞULLARIUzlaştırmacı eğitimine avukatlar ve hukuk öğrenimi görmüş kişiler başvurabilecektir. Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendine göre hukuk öğrenimi görmüş kişiler; üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat veya Maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar olarak değerlendirilmektedir.Buradan hareket ile uzlaştırmacı eğitimine hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden, hukuk fakültesi mezunlarının yanı sıra üniversitelerin;- Siyasal Bilgiler Fakültesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- İktisat Fakültesi- İşletme FakültesiMezunlarından, müfredatında aşağıda belirtilen hukuk derslerinden en az ikisini görmüş olanlar başvurabilecektir:- Anayasa Hukuku- Ceza Hukuku (Genel Hükümler)- Ceza Hukuku (Özel Hükümler)- Ceza Muhakemesi Hukuku- Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk- Ticaret Hukuku- İş Hukuku- Borçlar HukukuUzlaştırmacı eğitimi her meslekten katılımcıları kabul etmediği için, başvuru esnasında katılımcılarımız yukarıda adı geçen fakültelerden mezun olduklarını gösterir  lisans diploması fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisini EKOSEM'e elden teslim etmek zorundadırlar.Başvuru sürecinde paylaşılan bilgilerin doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur. Başvuru sahibi, paylaşılan bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından doğabilecek her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu bilir ve kabul eder.Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak/yaptırılacak ve sadece uzlaştırmacı eğitimini tamamlayanların katılabileceği “Uzlaştırmacı Sınavı” için başvuru şartlarına ilişkin yeterlilik ve yetkinlik başvuru sahibinin sorumluluğundadır.Başvuru onaylandıktan sonra, her ne sebeple olursa olsun, kesinlikle ücret iadesi yapılmamaktadır.Başvuru onaylandıktan sonra, herhangi bir sebeple eğitime katılınmaması durumunda bu kayıtla elde edilen hakları talep edemez.Bu programın Kontenjanı, 30 kişi olup eğitim çalışmaları İzmir Ekonomi Üniversitesi dersliklerinde gerçekleştirilecektir. İzmir dışında yapılacak eğitim çalışmaları Üniversitemiz standartlarına uygun olacak şekilde EKOSEM tarafından belirlenecektir.Eğitimimiz hafta içi toplam 8 gün 2 hafta (Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe)  ve Hafta sonu toplam 6 gün 2 hafta (Cuma-Cumartesi-Pazar) olmak üzere iki ayrı grup şeklinde düzenlenecektir.Hafta içi grubu dersleri 17:30-22:25 ve Hafta sonu grubu dersleri Cuma 17:00-23:15 Cumartesi ve Pazar 10:00-17:30 arasında yapılacaktır.    EĞİTİM PROGRAMITEORİK EĞİTİM KONULARI                                                  UZLAŞTIRMA  Onarıcı Adalet -3 Saat Uzlaştırmanın Esasları - 4 Saat Uzlaştırmanın Esasları Şartları -  2 Saat  Soruşturma Evresinde  Uzlaştırma Usülü - 4 SaatUzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve Eğitimi      2. Uzlaştırmacıların Uyması Gereken Etik İlkeler İletişim - 5 Saat Soruşturma Evresinde Uzlaştırma Usülü- 6 SaatUzlaştırma Teklifi      2.Uzlaştırmada Edim       3.Uzlaştırma Raporu veya Belgesi  Müzakere -8 SaatKovuşturma Evresinde Uzlaştırma Usülü- 2 SaatSoruşturma ve Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki Sonuçları- 2 SaatUygulama- 12 SaatEĞİTMEN KADROSUProfesör Dr. Ebru UZUNOĞLU- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim FakültesiProfesör Dr. Veli Özer ÖZBEK- Dokuz Eylül Üniversitesi/ Hukuk FakültesiDoç. Dr. Sema MİSÇİ KİP- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim FakültesiÖğr. Gör.Burak AMİRAK-İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim FakültesiÖğr. Gör. Pınar UMUL ÜNSAL- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim FakültesiÖğr. Gör. Berrin YANGINÖZÜ- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEMÖğr. Gör. Burçin ÖNDER- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEMDr. Sedef UZGÖREN- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEMDoç. Dr. Barış BAHÇECİ  İzmir Ekonomi Üniversitesi/ Hukuk FakültesiÖğr. Gör. (Kamu Hukuku)- Ferda ESER Av. Uğur ULUOCAK ACABEY -UzlaştırmacıAv. P. Pelin ÖZŞAHİNLİ UzlaştırmacıİZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİUZLAŞTIRMACI EĞİTİMİHAFTA SONU GRUBU DERS PROGRAMI 1. HAFTA 1. HAFTACUMA 1.HAFTACUMARTESİ PAZAR 17:00 – 17:45Onarıcı Adalet10:00 – 10:45Uzlaştırmanın Şartlarıİletişim17:50 – 18:35 Onarıcı Adalet10:50 – 11:35 Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve Eğitimiİletişim18:40 – 19:25Onarıcı Adalet11:40 – 12:25Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve EğitimiUzlaşma Teklifi19:30 – 20:15Uzlaştırmanın Esasları12:25 – 13:20ÖĞLE ARASIÖĞLE ARASI20:20 – 21:05Uzlaştırmanın Esasları13:20 – 14:05Uzlaştırmacıların Uyması Gereken Etik İlkelerUzlaşma Teklifi21:10 – 21:55Uzlaştırmanın Esasları14:10 – 14:55Uzlaştırmacıların Uyması Gereken Etik İlkelerUzlaştırmada Edim22:00 – 22:45Uzlaştırmanın Esasları15:00 – 15:45İletişimUzlaştırmada Edim22:50 – 23:35Uzlaştırmanın Şartları15:50 – 16:35İletişimUzlaştırma Raporu veya Belgesi 16:40 – 17:25İletişimUzlaştırma Raporu veya Belgesi    HAFTASONU GRUBU  DERS PROGRAMI 2. HAFTA 2. HAFTACUMA 2.HAFTACUMARTESİ PAZAR 17:00 – 17:45Müzakere10:00 – 10:45Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma UsûlüUygulama     17:50 – 18:35 Müzakere10:50 – 11:35 Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma UsûlüUygulama18:40 – 19:25Müzakere11:40 – 12:25Soruşturma ve Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki SonuçlarıUygulama19:30 – 20:15Müzakere12:25 – 13:20ÖĞLE ARASIÖĞLE ARASI20:20 – 21:05Müzakere13:20 – 14:05Soruşturma ve Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki SonuçlarıUygulama21:10 – 21:55Müzakere14:10 – 14:55UygulamaUygulama22:00 – 22:45Müzakere15:00 – 15:45Uygulama Uygulama22:50 – 23:35 Müzakere15:50 – 16:35Uygulama Uygulama 16:40 – 17:25UygulamaUygulama  İZMİR EKONOMİ  ÜNİVERSİTESİUZLAŞTIRMACI EĞİTİMİHAFTAİÇİ GRUBU DERS PROGRAMI 1.  HAFTA1. HAFTAPAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE  17:30 – 18:15Onarıcı AdaletUzlaştırmanın EsaslarıUzlaştırmacıların Uyması Gereken Etik İlkelerUzlaşma Teklifi18:20 – 19:05 Onarıcı AdaletUzlaştırmanın ŞartlarıİletişimUzlaşma Teklifi19:10 – 19:55Onarıcı AdaletUzlaştırmanın ŞartlarıİletişimUzlaştırmada Edim20:00 – 20:45Uzlaştırmanın EsaslarıUzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve Eğitimi İletişimUzlaştırmada Edim20:50 – 21:30Uzlaştırmanın EsaslarıUzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve EğitimiİletişimUzlaştırma Raporu veya Belgesi21:35 – 22:20Uzlaştırmanın Esasları Uzlaştırmacıların Uyması Gereken Etik İlkeler İletişimUzlaştırma Raporu veya Belgesi  HAFTAİÇİ GRUBU DERS PROGRAMI 2. HAFTA2. HAFTAPAZARTESİ SALI  ÇARŞAMBA PERŞEMBE  17:30 – 18:15MüzakereMüzakereUygulama  Uygulama18:20 – 19:05 MüzakereMüzakereUygulama  Uygulama 19:10 – 19:55MüzakereKovuşturma Evresinde Uzlaştırma UsûlüUygulama Uygulama20:00 – 20:45MüzakereKovuşturma Evresinde Uzlaştırma UsûlüUygulama Uygulama20:50 – 21:30MüzakereSoruşturma ve Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki SonuçlarıUygulamaUygulama21:35 – 22:20MüzakereSoruşturma ve Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki SonuçlarıUygulamaUygulama Aşağıda bulunan başvuru formunu sadece iletişim amaçlı olup kesin kayıt için evrakların teslimi ve ücretin ödenmiş olması şartı bulunmaktadır.
İncele
YLSY Yurtiçi Dil Eğitimi

20

YLSY (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme) Bursiyerlerinin Yurtiçi Dil Eğitimi1416 Sayılı Kanun Kapsamında Yurtiçinde Yabancı Dil Öğrenimi Görmesine İlişkin Katılımcıların Dikkatine!2021 YLSY Yurt İçi Dil Kursları İkinci Dönem Dönem Kayıtları Başlamıştır.Yurt İçi Dil Kursu Başvurusu;  2021 YLSY Yurt İçi Dil Kursları İkinci Dönem BaşlangıçBitiş1 Ağustos 2022 Pazartesi30 Kasım 2022 Çarşamba Katılabilecek Dönemler2021 YLSY Yurt İçi Dil Kursu Başvurusu ve Kabul YüklemeBaşlangıçBitiş21 Temmuz 2022 Perşembe28 Temmuz 2022 Perşembe13.0023.00Ders programlarımız hafta içi ve hafta sonu olarak planlanmıştır. Ders sürelerimiz 50 dakikadır. Haftalık toplam ders saatimiz 15 saatir.Hafta içi programıSalı - Çarşamba - Perşembe günleri 4'er saat, Cuma günü 3 saat olacak şekilde planlanmıştır.SalıÇarşambaPerşembeCuma17.3018.2018.3019.2019.3020.2020.3021.20Hafta sonu programıPazartesi günü 3 saat, Cumartesi ve Pazar günleri 6'şar saat olacak şekilde planlanmıştır. Pazartesi CumartesiPazar19.0019.509.3010.2020.0020.5010.3011.2021.0021.5011.3012.2012.3013.00ÖĞLE   ARASI13.0013.5014.0014.5015.0015.50Kabul belgelerine ulaşabilmek için ön kayıt yapınız.1416 Sayılı Kanun Kapsamında Yabancı Dil Öğrenimine İlişkin Usul ve EsaslarAyrıntılı Bilgi İçin; TIKLAYINIZ
İncele
D1 Temel Bina Akustiği Sertifika Programı

25

Program içeriği;1. GENEL AKUSTİK İLKELER1.1. Akustik ile ilgili genel bilgiler1.2. Gürültü kaynaklarının incelenmesi1.3. Gürültünün sağlık üzerine etkileri1.4. Mekanik titreşim ile ilgili temel bilgiler2. MİMARLIK VE YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ2.1. Bina, yapı elemanı, bileşen, malzeme tanımları2.2. Mimari projelendirme aşamaları2.3. Mimari detay bilgisi3. MEKAN İÇİNDE VE MEKANLAR ARASINDA SES YAYILMASI3.1. Sesin kapalı mekanlarda yayılması3.2. Reverberasyon süresi belirlenmesi ve kontrolü (örnek problem çözümleri)3.3. Ses yutucu malzemeler, akustik özelliklerine bağlı tipleri ve ağırlıklı değerler yeri (örnek problem çözümleri)3.4. Yapı elemanlarından ses iletimi, kompozit elemanlardan ses geçişi (örnek problem çözümleri)4. BİNALARIN GÜRÜLTÜ KONTROLÜ YÖNÜNDEN TASARIMI4.1. Yerleşim ölçeğinde ilkeler4.2. Bina ve mekan ölçeğinde ilkeler ve mekan organizasyonu4.3. Mekan içi yutuculuğun değiştirilmesi ile gürültü kontrolü (örnek problem çözümleri)4.4. Yapı elemanı ölçeğinde ilkeler4.5. Mekanik ve servis ekipmanı5. SES YALITIMI HESAPLAMALARI VE MODELLER5.1. Ses yalıtımı birim ve göstergeleri: Ses geçiş kaybı  gürültü azaltım indeksi,5.2. Yanal iletim kavramı5.3. Hava doğuşlu ses iletimi (tek ve çok katlı elemanlar) (örnek problem çözümlü)6. SES YALITIM DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ6.1. Hava doğuşlu ses yalıtımı: TS ISO 717-16.2. Darbe sesi yalıtımı: TS EN ISO 717-27. İSTENEN SINIR DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ -    YÖNETMELİK TANITIMI7.1. Akustik performans sınıfları7.2. İç gürültü sınır değerleri7.3. Reverberasyon sınır değerleri7.4. Ses yalıtım sınır değerlerinin hesaplama ile belirlenmesi örnek problem çözümlü)7.5. Mekanik ve servis ekipmanları gürültüsü sınır değerleri8. MEVCUT BİNALARDA SES YALITIMI İYİLEŞTİRME    ÇALIŞMALARI9. AKUSTİK PROJE VE RAPORLARIN HAZIRLANMASI, KONTROL    LİSTELERİ - YÖNETMELİK BİLGİLERİ9.1. Akustik proje kapsamı9.2. Raporlama9.3. Akustik uzmanlık esaslarıProgram Cuma Cumartesi Pazar günleri saat 10:00'da başlayacaktır. Eğitim Tarihleri; 25-26-27 Mart 1-2-3 Nisan 8-9-10 Nisan 2022Akustik alanında lisans eğitimi almış olanlar ile bina akustiği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış kişilerden üçüncü fıkrada belirtilen meslek mensupları, ilgili sertifika programına devam şartı aranmaksızın programın sınavına girerek başarılı olmaları durumunda D1 sertifikası alabilirler. Sertifikaya Hak Kazanma Koşulları;Zorunlu eğitim programlarının en az %75’ine devam edilmesi esastır.Sınav sonucunda 100 üzerinden 70 ve üstünde puan alan kişiler sertifika almaya hak kazanır.Eğitimlerimizden İzmir Ekonomi Üniversitesi mezunları, İzmir Ticaret Odası personeli ve İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı üyeleri (1. derece yakınları dahil) %15 indirim hakkı vardır.KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR;Bina Akustiği Uzmanı Başvuru Formu (Tüm başvuranlar)2 adet fotoğrafLisans diploması/mezuniyet belgesi (Tüm başvuranlar)Yüksek lisans/doktora diploması, transkript (Madde 5; 4. ve 5. Fıkra için)Çevresel Gürültü Yönetmeliği Eğitim Sertifikaları (Madde 5; 7. Fıkra için)SGK kaydı, hizmet belgesi (Madde 5; 6. Fıkra için)Çevresel Gürültü Yönetmeliği Eğitim Sertifikaları (Madde 5; 7. Fıkra için)Kayıtlı olduğu meslek odası kartı fotokopisi veya odadan onaylı belge (Odaya kayıt olma şartı yoktur.)Eğitim ücreti ödeme dekontuDetaylı bilgi için tıklayınız.
İncele
Uzlaştırmacı Yenileme Eğitimi

30

CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ MADDE 50 - (6) Uzlaştırmacılara, uzlaştırmacı eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam sekiz ders saatinden az olmamak üzere iki yılda en az bir defa yenileme eğitimi verilir. Uzlaştırmacılar iki yılda bir verilen bu eğitime katılmak zorundadırlar.Uzlaştırmacı yenileme eğitimine 11 Mart 2018 tarihli 2018 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavında başarılı olup, uzlaştırmacı siciline kayıt olanlar ile yine bu sınavda başarılı olup, sicile kayıt başvurusunda bulunmayan ancak Ceza Muhakamesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 48. maddesine göre sicile kayıt şartlarını taşıyan kişiler başvurabilecektir.Kesin kaydınızın tamamlanması için ödeme dekontunuzu ve gerekli evrakları elden teslim etmeniz gerekmektedir.Gerekli belgeler;1- Ödeme dekontu2- Uzlaştırmacı Kimlik Fotokopisi3- TaahütnameEğitimlerimizden İzmir Ekonomi Üniversitesi mezunları, İzmir Ticaret Odası personeli ve İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı üyeleri (1. derece yakınları dahil) %15 indirim hakkı vardır.Kayıtlanmak istediğiniz program için ön kayıt bırakınız.Hafta Sonu Grubu27 AĞUSTOS 2022    CUMARTESİ 10:00 – 10:45Hukuk11:00 – 11:45Hukuk12:00 – 12:45Hukuk13:00 – 14:00ÖĞLE ARASI14:00 – 14:45İletişim15:00 – 15:45İletişim16:00 – 16:45Uygulama17:00 – 17:45Uygulama18:00 – 18:45Uygulama
İncele
YAZILIM ve KODLAMA SERTİFİKA PROGRAMI

80

ÜNİVERSİTE MEZUNLARI İÇİN YAZILIM ve KODLAMA SERTİFİKA PROGRAMI  Eğitimler 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü başlayacaktır. SON KAYIT TARİHİ 5 AĞUSTOS 2022. Programın Genel AmacıÜniversitelerin lisans ya da önlisans bölümlerinden mezun olan katılımcılara iş hayatında ihtiyaç duyabilecekleri temel bilgisayar ve yazılım bilgisinin verilmesi ve bu bilgilerle karşılaşılan sorunlara programsal çözüm üretilebilme kabiliyetinin kazandırılmasını amaçlar. Bunun yanında, katılımcıların işyerlerinde ihtiyaç duyulan yazılımlara uyum sağlayabilmelerini de hedefler. Kimler KatılabilirÜniversitelerin herhangi bir lisans ya da önlisans bölümlerinden mezun olan herkes başvurabilir. Yapılacak ön değerlendirme sonucunda programlama disiplinine ait genel yetenek ve genel kültür bilgisine sahip olanlar programa kabul edilirler.Program SüresiProgram, içeriği Temel Eğitim olan paketle 18 haftalık bir eğitimle başlar. Haftada 4 gün ve ikişer oturumdan oluşur. Oturumlar saat 18:00-19:30 arasındadır. Diğer paketlere katılım için Temel Eğitim paketinin tamamlanmış olması gereklidir.Eğitim ŞekliProgram konu özelinde teorik saatleri dersliklerde yüz yüze ve senkron olarak aynı anda video izleme yoluyla (online), uygulamaları İzmir Ekonomi Üniversitesi bilgisayar laboratuvarlarında yapılacak şekilde belirlenir. Online yapılacak eğitimler sırasında, katılımcılar oluşturulan web sitesinden hocalarla mesajlaşma ve tutorial oturumları şeklinde etkileşim de sağlarlar. Uygulamalar yüz yüze belirlenen senaryolarla gerçekleştirilir. Program sonunda başarılı olan katılımcılara katılım sertifikası verilir.Katılımcı Sayısı ve Gruplar Katılımcılar 18 haftalık temel eğitim paketine 40 kişilik yüz yüze ve 40 kişilik online gruplar halinde programa dahil edilirler. Eğitim  İçerikleri ve Paketler                                                      TEMEL EĞİTİM PAKETİDers No İçerik    (Konu Başlığı) Süre (Hafta) Oturum    (Ders Saati) Kontenjan (Yüzyüze) Kontenjan (Online) 1Bilgisayara Giriş21640402Programlamaya Giriş I43240403Programlamaya Giriş II43240404Veritabanı Yönetimi21640405Yazılım Projeleri Temelleri21640406WEB Programlama Giriş I21640407WEB Programlama Giriş II2164040* TEMEL    EĞİTİM TOPLAM 18 144 4040 İŞYERİ UYGULAMA PAKETİ Ders No İçerik    (Konu Başlığı) Süre    (Gün)              Toplam    Uygulama Saati               Kontenjan    2İşyeri Uygulamaları1480SEVİYE SINAVI SONUCUNA GÖRE (ÜCRETSİZ)* İŞ YERİ UYGULAMA TOPLAM 14 80 SEVİYE SINAVI SONUCUNA GÖRE (ÜCRETSİZ) E-TİCARET PAKETİDers No İçerik    (Konu Başlığı) Süre (Hafta) Oturum    (Ders Saati) Kontenjan (Yüzyüze) Kontenjan (Online) 1E-Ticaret Temelleri21640402E-Ticaret Operasyonları2164040* E-TİCARET PAKETİ TOPLAM 4 32 4040 BİLGİSAYAR AĞLARI PAKETİDers No İçerik    (Konu Başlığı) Süre (Hafta) Oturum    (Ders Saati) Kontenjan (Yüzyüze) Kontenjan (Online) 1Bilgisayar Ağlarına Giriş21640402Bilgisayar Ağları Donanım2164040* BİLGİSAYAR AĞLARI PAKETİ TOPLAM 4 32 4040İLERİ PROGRAMLAMA PAKETİDers No İçerik    (Konu Başlığı) Süre (Hafta) Oturum    (Ders Saati) Kontenjan (Yüzyüze) Kontenjan (Online) 1Nesneye YönelikProgramlamaUygulamaları I43240402Nesneye YönelikProgramlamaUygulamaları II4324040* İLERİ PROGRAMLAMA PAKETİ TOPLAM 8 64 4040 MOBILE PROGRAMLAMA PAKETİDers No İçerik    (Konu Başlığı) Süre (Hafta) Oturum    (Ders Saati) Kontenjan (Yüzyüze) Kontenjan (Online) 1Mobile Programlama Teknikleri43240402Mobile Programlama Uygulamaları4324040* MOBILE PROGRAMLAMA PAKETİ TOPLAM 8 64 4040 YAPAY ZEKA PAKETİDers No İçerik    (Konu Başlığı) Süre (Hafta) Oturum    (Ders Saati) Kontenjan (Yüzyüze) Kontenjan (Online) 1Yapay Zeka Temelleri43240402Yapay Zeka Uygulamaları4324040* YAPAY ZEKA PAKETİ TOPLAM 8 64 4040 PAKET BAZINDA KATILIM ÜCRETLERİPaket Süre (Hafta) Toplam Oturum (Ders)            Sayısı Oturum (Saat) Ücreti (TL)   Paket Ücreti (TL) Temel Eğitim Paketi1814418.752700E-Ticaret Paketi43218.75600Bilgisayar Ağları Paketi43218.75600İleri Programlama Paketi86418.751200Mobile Programlama Paketi86418.751200Yapay Zeka Paketi86418.751200İş yeri Uygualama Paketi 280ÜcretsizÜcretsizSertifika Programı Katılım ve Tamamlama KurallarıSertifika programı Temel Eğitim bölümü toplam 7 adet dersten oluşan ve 18 Hafta süren bir programdır. Katılım Sertifikası almaya hak kazanmak için bu eğitimlerin tümünün aşağıda belirtilen gerekli şartlarla yerine getirilmesi zorunludur.Her bir derse en az %80 katılım sağlanması zorunludur (16 saatlik derslere katılım 13 saatten az olamaz, 32 saatlik derslere katılım 26 saatten az olamaz). Online olarak katılanlar için de aynı koşullar geçerlidir. Temel Eğitim kısmında (7 adet ders) herhangi bir dersten katılım koşulunu sağlamayan katılımcılar sertifika alamazlar. Bununla birlikte katılım koşulu sağlanamayan derse/derslere bir sonraki dönem tekrar kayıt olup, gerekli koşulları sağladıklarında sertifika almaya hak kazanabilirler. Temel Eğitim Paketi dışında kalan paketlere kayıtlanabilmek için Temel Eğitim Paketinin tamamlanması ve sertifika alınması gereklidir.Temel Eğitim Paketi bitiminde Seviye Tespit sınavı yapılacaktır. Bu sınava Sertifika alanlar girebileceklerdir (Girmek zorunlu değildir). Bu sınav sonucunda A, B ve C olarak seviyeler belirlenecek ve sınava katılanlara seviyelerine göre belgeler verilecektir. Seviye tespit sınavında elde edilen belgelerle sponsor olan firmalara Staj ve Uygulama dersine katılmaları için istekte bulunabileceklerdir. Bu ders sonucunda başarı sağlanırsa, iş yeriyle çalışma koşullarında anlaşılması durumunda katılımcı istihdam edilecektir. 
İncele