YÜZLERCE EĞİTİM PROGRAMI İÇİNDEN

ÖNE ÇIKAN GÜNCEL EĞİTİMLER

GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI TEMEL DÜZEY EĞİTİMİ

30

PROGRAMIN AMACITS 11816 “Emlak Komisyonculuğu Hizmetleri-Genel Kurallar” Standardı 08.07.2003 tarih, 25162 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak uygulamaya konulmuştur. Ek (standart)Aynı standarda ilişkin değişiklik hükümleri 29.04.2004 tarih, 25447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ek (standart 2)Bu standart hükümlerine göre Odamız, Gayrimenkul Danışmanlığı kursunu İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı ile yaptığı bir protokol ile vermektedir.Not: Eğitimimiz 14.10.2020 tarih ve 31274 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında alınması zorunlu tutulan 100 saatlik mesleki eğitim şartını sağlamaktadır.EĞİTİM KAYITLARI AŞAĞIDA YER ALAN İZMİR TİCARET ODASI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI SAYFASI ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞECEKTİR. https://www.izto.org.tr/tr/egitim/mart-ayi-online-egitimler/gayrimenkuldanismanligiEĞİTİM PROGRAMI05 Nisan  2021- 02 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenecektir.Eğitim programına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://ekosem.ieu.edu.tr/files/gayrimenkul.pdf 
İncele
POWERPOINT İLE TEMEL SEVİYE SUNUM HAZIRLAMA EĞİTİMİ

15

EĞİTİMİN İÇERİĞİ: MS PowerPoint yazılımına genel bakış ve sunum materyali hazırlamaya giriş MS PowerPoint programının temel arayüz kullanımı PowerPoint sunum dökümanlarında içeriğe başlık, metin, not ve alt bilgi ekleme PowerPoint sunum dökümanlarında içeriğe grafik, resim, ses ve video ekleme Asıl saydam ekleme ve düzenleme Animasyonlar ve efektler ile çalışma Sunum materyalini farklı kaydetme, web üzerinde yayınlama ve CD için paketlemeHEDEFLENEN SONUÇ:MS PowerPoint programının herhangi bir sürümünün arayüzünün kullanılabilmesi; ilgili bir konuda her an ihtiyaç olabilecek genel bir sunum materyalinin hazırlanabilmesi; önceden var olan sunum içeriklerinin uygun biçimlendirilerek tekrar düzenlenebilmesi; sunum dökümanlarına multimedya içerik eklenebilmesi; sunum hazırlanırken şablon üzerinden saydam eklenebilmesi; animasyon uygulamalarının sunum içeriğine katılabilmesi.
İncele
TEMEL İNGİLİZCE EĞİTİMİ

20

EĞİTİM BAŞLANGIÇ TARİHİ: 5 Temmuz 2021EĞİTİM SAATLERİ: Pazartesi - Çarşamba - Cuma günleri  saat 18.00 - 21.10 arasında planlanmıştır.EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Bilgiye ulaşmak, farklı kültürlerden ve ülkelerden insanlarla iletişime geçmek ve kariyerinizde yükselmek günümüzde İngilizce öğrenmek için sıralanabilecek nedenlerin başında gelir. Üstelik İngilizce dünya üzerinde 75 ülkede kullanılmaktadır ve yaklaşık 375 milyon kişi tarafından ana dil olarak konuşulmaktadır. Bu dil 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılan özel/resmi dil statüsündedir. Birçok Avrupa, Asya ve Güney Amerika ülkelerinde 2. dil durumundadır. Dünya nüfusunun yüzde 25′inden fazlası İngilizce konuşmaktadır. Tüm bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda, bu kursun amacı sizlere eğitim alanından, ticarete, bilim dünyasından sanata kadar pek çok alanda büyük bir avantaj sağlayacak olan İngilizce’yi temel beceriler düzeyinde edinmenize yardımcı olmaktır.Derslere en az % 85 oranında devam zorunluluğu bulunmaktadır. Ders saatlerimiz 40 dakika olarak planlanmıştır.Eğitimin gün ve saatlerinde, tüm katılımcılara uygun olması koşuluyla değişiklikler yapılabilir.LÜTFEN ÖN KAYIT BIRAKIN;
İncele
IELTS (SINAVI) HAZIRLIK KURSU

15

1 Haziran 2021 Eğitim Kayıtlarımız Başlamıştır!EĞİTİM PROGRAMI:Eğitim başlama tarihi 1 Haziran 2021 -bitiş tarihi ise 12 Ağustos 2021 olarak düşünülmektedir.  Eğitim günleri hafta içi 2 akşam Salı-Perşembe 19:00 ile 21:00 saatleri arasında gerçekleşecektir.IELTS sınavı hazırlık programına katılacak kişilerin, genel İngilizce programlarında olduğu gibi sıfırdan İngilizce öğrenmeleri söz konusu olmadığından, bu programa katılacak kişinin İngilizce düzeyinin en az orta ( intermediate, B1 CEFR ) düzeyde olması gerekmektedir. Eğitime katılmak zorunlu olup, toplam eğitim saatinin %10 oranında devam etmeyenlerin (eğitime 6 ders saati katılmayanların) eğitim programıyla ilişiği kesilecek.EĞİTİMİN İÇERİĞİ:IELTS (International English Language Testing System)IELTS Sınavları The British Council (BC), University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ve International Development Programme of Australian Universities (IDP) tarafından ortaklaşa geliştirilmiş İngilizce yeterlilik düzeyini saptamayı hedefleyen bir sınavdır.Iki farklı modül içermektedir:1) Akademik Modül:Academic Training Yazma: 1.bölüm (en az 150 kelime) (20 dk)2.bölüm (en az 250 kelime) (40 dk)Konuşma: Birebir görüşme (11-14 dk.)Akademik İngilizce Okuma: 3 bölüm, 40 soru (60 dk )Dinleme: 4 bölüm 40 soru( 30 dk ve artı 10 dakika cevap kağıdına aktarma süresi))2) Genel Modül:Genel İngilizce Yazma: (2 konu,150-250 kelime,60 dk.)Genel İngilizce Okuma: (3 bölüm, 40 soru, 60dk.)Konuşma (11-14 dk.)Dinleme: 4 bölüm 40 soru( 30 dk ve artı 10 dakika cevap kağıdına aktarma süresi)IELTS sınavında her bölüm 9 üzerinden ayrı ayrı değerlendirilir ve toplam skor için tüm bölümlerin ortalaması alınır.▪ IELTS sınavı hazırlık eğitim programı, IELTS sınavı soruları türleri esas alınarak hazırlanmıştır. Bu doğrultuda IELTS sınavında ölçülen dört beceri üzerinde durulmaktadır. Bunlar: Konuşma, Dinleme, Okuma ve Yazma becerileridir. Bu amaçla hazırlanan/ kullanılan materyaller sınavın doğasına uygun olarak akademik içeriklidir. Eğitimler, bu dört becerinin gelişmesi ve hızlanması amacına yöneliktir. IELTS hazırlık eğitimi seçilen modül çerçevesinde okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmek üzere verilen bir eğitimdir.General modül eğitiminde daha günlük kullanımların ve pratikliğin öne çıktığı materyaller kullanılırken, akademik modül eğitiminde akademik dilin ağırlıklı olduğu materyaller kullanılır.HEDEFLENEN SONUÇ:IELTS hazırlık eğitimine katılan öğrenci, en az orta düzeydeki İngilizce bilgisini, IELTS sınavında ölçülen beceriler doğrultusunda geliştirir. IELTS sınavı hazırlık programını tamamlayan öğrenci, dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini akademik yeterliliğe getirir.
İncele
İşletmeciler için Excel Eğitimi

25

Excel Uygulamaları Eğitimi Amaç: Eğitimin amacı, Excel kullanıcılarının Excel ortamında tablolar ile pratik yapma ve Excel ortamındaki işlevleri uygulama becerilerinin orta düzeyde geliştirilmesine yöneliktir. Bu bağlamda, eğitimde, Excel ortamında iş hayatını kolaylaştıracak yöntemler ve uygulama örnekleri aktarılacaktır.Öncelikle, katılımcılara temel seviye Excel bilgilerini hatırlatmak adına genel bir giriş olarak aşağıdaki konular sunulacaktır:Excel dokümanlarındaki genel bileşenlerGenel doküman biçimi ve sık kullanılanlarGörünüm (normal, sayfa sonu ön izleme)Formül kullanımıÇeşitli fonksiyonlar (MAX, MIN, SUM, AVG, STDEV, COUNT, COUNTBLANK)Ürün listeleri, sipariş listeleri, müşteri listeleri gibi kullanım alanlarıArdından, katılımcılara orta seviye Excel uygulamalarını aktarmak adına aşağıdaki konular işlenecektir:Dokümanda değer bulup değiştirme (FIND&REPLACE)Satır ve sütun sabitleme (FREEZEPANES)Metin verisi ile ilgili fonksiyonlar (RIGHT, LEFT, MID, FIND, SEARCH, LEN, EXACT, TRIM, CONCATENATE, REPLACE, UPPER, LOWER, PROPER)Tarih verisi ile ilgili fonksiyonlar (TODAY, NOW, DATE, MONTH, YEAR, DAY, DAYS)Satır ve sütun yer değiştirme (TRANSPOSE, TRANSPOSE_ROTATE)Metni sütunlara dönüştürmek (aynı sütundaki verileri farklı sütunlara yayma)Veri doğrulama işlemleri (veri tipi belirleme, veri değer aralığı kısıtlama)Veri aralığını filtreleme (metin filtreleri, sayı filtreleri)Belge içinde köprü (bağlantı) oluşturmaKoşul kullanımı (IF)Koşullu aritmetik fonksiyonlar (COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF)Çok koşullu mantık işlemleri (AND, OR)Tablolarda veri arama (VLOOKUP)Koşullu biçimlendirme (CONDITIONALFORMATTING)Yinelenen verileri kaldırma (FIND&REMOVEDUPLICATES)Tablo verileri ile basit grafikler (tek sütun grafiği, iki ayrı sütunun aynı grafikte kullanımı)Çalışma sayfasını koruma, tüm dosyayı korumaPivot tabloları oluşturma (PIVOTTABLE)Office 365 ile sunulan Excel üzerinde sık kullanılan bazı yeni fonksiyonlar (FILTER, SORT, UNIQUE, SEQUENCE, RANDARRAY)Makrolara giriş (Tekrarlanabilecek işlemleri otomatikleştirmek amacıyla çeşitli örnek makro komutlar oluşturma ve bu makroları çalıştırma)Google E-Tablolar hakkında bilgilendirmeTablo dokümanlarını Google üzerinde paylaşımlı ve ortak kullanmaExcel ile uygulamalar/alıştırmalar üzerinde pratik çalışmalar NOT: Bu  eğitim içeriği, toplam 16 ders saati olarak belirlenmiştir.
İncele
BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

24

Bilirkişilik Eğitimi Bakanlık başvurusu gerekli evraklar ve bilgilendirme için http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/ linkinden ulaşabilirsiniz.Bilirkişilik Temel eğitimiBeş yıllık meslekî kıdem kazanmış olan ve bilirkişilik yapmak isteyen kişilerin, bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren temel eğitim almaları gerekecek.Temel eğitim en az 24 ders saatinden oluşacak. Bunun 18 saati teorik ve altı saati uygulamalı eğitim olacak. Temel eğitime katılmak zorunlu olup, derslerin 1/12'sine devam etmeyenlerin (eğitime 2 ders saati katılmayanların) eğitim programıyla ilişiği kesilecek.Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsayacak.Uygulama eğitimi ise; Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerecek.Temel eğitimden muaf olanlarAlanlarındaki uzmanlıkları ve bilimsel yeterlilikleri dikkate alınarak, bilirkişilik temel eğitiminden ve listeye kaydolmaktan muaf tutulanlar da olabilecek.Öte yandan, Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları için, sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında görev yapmaları şartıyla, temel eğitim alma şartı aranmayacak.Bilirkişi olabilmek için gerekli şartlarBilirkişilik başvurusunda bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.-Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.-Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.-Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.-Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.-Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.-Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da daha fazla çalışma süresi aranan hallerde bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.-Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.-Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlenen (Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bilirkişilik Daire Başkanlığınca belirlenen) yeterlilik koşullarını taşımak.Öte yandan;Daha önce yaptığı başvurusu, meslekî olarak yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamayacak.Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduklarını ve bilirkişi olabilmek için gerekli şartları belgelendirmeleri halinde bilirkişiliğe kabul edilebilecek.Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları ile taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar için,Sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında bilirkişilik yapmaları halinde, fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmayacak.BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ MÜFREDATI  · BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA)· BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER· (300 DAKİKA)· BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (250 DAKİKA)· BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI (200 DAKİKA)· BÖLÜM 5: UYGULAMA (300 DAKİKA)EĞITMEN KADROMUZ1.    Prof. Dr. Hacı CAN   2.     Prof. Dr. Erol AKI 3.      Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin IŞIK4.      Dr. Öğr. Üyesi Başak BAK5.      Dr. Öğr. Üyesi Ebru AY CHELLİ6.      Dr. Öğr. Üyesi Özge ÖZSOY7.      Dr. Öğr. Üyesi Ebru KARADEMİR8.      Dr. Öğr. Üyesi Arzu AŞÇI ZENGİN9.      Dr. Öğr. Üyesi Özlem DÖĞERLİOĞLU10.    Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Can GÖKSOY 11.    Dr. Öğr. Üyesi Hasan KARAKILIÇ 12.    Dr. Öğr. Üyesi Burak PINAR 13.    Dr. Öğr. Üyesi Esra KATIMAN14.    Dr. Öğr. Üyesi Ali G.TOKER15.    Dr. Öğr. Üyesi Tayfun ERCAN16.    Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Beşir ACABEY17.    Av. Gökhan PEKCANTemel Eğitim Kayıt FormuKesin Kayıt Anında Temel Eğitim Kayıt Formunu Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze Teslim Ediniz.Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığına sizin adınıza ileteceğimizeğitim içerikleri bulunan web sayfamızda yer alan "Temel Eğitim Kayıt Formunu " tarih, isminiz soyadınız, ıslak imzanız ve fotoğrafınız ile Merkez Müdürlüğümüze elden teslim etmeniz konusunda gereğini rica ediyoruz. Kayıt formunun çıktısı birimimiz tarafından verilmemektedirEğitimlerimiz Güzel Sanatlar Fakültesi Binamızda D Blok'ta gerçekleşecektir.                                                                HAFTA İÇİ PAZARTESİSALIÇARŞAMBAPERŞEMBECUMA HAFTASONUCUMARTESİ17:30-18:20Yargılama Hukukuna İlişkin İlkelerİspat Hukukuna İlişkin Temel KavramlarBilirkişinin Nitelikleri Ödevleri ve Etik İlkelerBilirkişinin Nitelikleri Ödevleri ve Etik İlkelerBilirkişi İncelemesiRapor Yazılımı Usul ve Esasları9:30-10:20Uygulama Eğitimi18:30-19:20Yargılama Hukukuna İlişkin İlkelerİspat Hukukuna İlişkin Temel KavramlarBilirkişinin Nitelikleri Ödevleri ve Etik İlkelerBilirkişinin Nitelikleri Ödevleri ve Etik İlkelerBilirkişi İncelemesiRapor Yazılımı Usul ve Esasları10:30-11:20Uygulama Eğitimi19:30-20:20Yargılama Hukukuna İlişkin İlkelerİspat Hukukuna İlişkin Temel KavramlarBilirkişinin Nitelikleri Ödevleri ve Etik İlkelerBilirkişinin Nitelikleri Ödevleri ve Etik İlkelerBilirkişi İncelemesiRapor Yazılımı Usul ve Esasları11:30-12:20Uygulama Eğitimi20:30-21:20Bilirkişi İncelemesiRapor Yazılımı Usul ve EsaslarıÖğle arası 21:30-22:20  Bilirkişi İncelemesi13:00-13:50Uygulama Eğitimi    14:00-14:50Uygulama Eğitimi    15:00-15:50Uygulama Eğitimi
İncele
UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ

30

Eğitimlerimiz Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı'nın belirlediği tarihler arasında yapılmaktadir. Türkiye çapında şu an için güncel Uzlaştırma Eğitimleri yapılmamaktadır.2021 yılında yapılacak olan sınav başvuruları 8 Şubat – 18 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacaktır. Sınav tarihi 9 Mayıs 2021'dir. Güncel bilgilere Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı web sayfasından ulaşabilirsiniz.https://alternatifcozumler.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/2021-adalet-bakanligi-uzlastirmaci-sinavi-ilan-yayinlanmistir-detaylar-icin-tiklayinizUzlaştırmacı Eğitimi Adalet Bakanlığı 24/10/2017 tarihli "Olur"u ile Üniversitemize Türkiye genelinde 5 yıl süreyle Uzlaştırmacı Eğitimi izni verilmiştir.EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ Uzlaştırma eğitiminin kapsamı, uzlaştırmacı olarak görev yapacak kişilerin sahip olmaları gereken asgarî nitelikler, bilgi düzeyi ve kişisel yeteneklerinin geliştirilmesinden oluşur. Ayrıca onarıcı adalet anlayışı, mağdur-fail uzlaştırması, ceza muhakemesi hukukunda uzlaştırmanın yasal temeli, soruşturma aşamasında uzlaştırma, kovuşturma aşamasında uzlaştırma, iletişim becerileri, müzakere teknikleri ile ilgili teorik bilgilerdir.Uygulamalı eğitimi; adayların, bireysel ve gruplar hâlinde iletişim ve müzakere tekniklerini kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek uyuşmazlık çözüm çalışmaları ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içermektedir,Uzlaştırmacı eğitimi alan kişilerin en az bir örnek uyuşmazlık senaryosu ortaya koymaları, uzlaştırma yöntemini kullanarak sonuçlandırmaları ve eğitmenlerle birlikte grup değerlendirmeleri yapmaları beklenmektedir.Uzlaştırmacı eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımlarının zorunluluğu bulunmaktadır. Adayların derslere devam durumunu gösteren çizelgeler üniversitemizce düzenlenip derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiğinin kesilecektir.Eğitimlerin ders içerikleri, ders saatlerini de gösterir ders programı Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı açıklamalarına uygun olarak hazırlanmıştır.Eğitimi başarı ile tamamlayan kişilere en geç bir ay içinde uzlaştırmacı eğitimini tamamladıklarına dair bir belge verilecektir.EĞİTİME BAŞVURU KOŞULLARIUzlaştırmacı eğitimine avukatlar ve hukuk öğrenimi görmüş kişiler başvurabilecektir. Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendine göre hukuk öğrenimi görmüş kişiler; üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat veya Maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar olarak değerlendirilmektedir.Buradan hareket ile uzlaştırmacı eğitimine hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden, hukuk fakültesi mezunlarının yanı sıra üniversitelerin;- Siyasal Bilgiler Fakültesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- İktisat Fakültesi- İşletme FakültesiMezunlarından, müfredatında aşağıda belirtilen hukuk derslerinden en az ikisini görmüş olanlar başvurabilecektir:- Anayasa Hukuku- Ceza Hukuku (Genel Hükümler)- Ceza Hukuku (Özel Hükümler)- Ceza Muhakemesi Hukuku- Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk- Ticaret Hukuku- İş Hukuku- Borçlar HukukuUzlaştırmacı eğitimi her meslekten katılımcıları kabul etmediği için, başvuru esnasında katılımcılarımız yukarıda adı geçen fakültelerden mezun olduklarını gösterir  lisans diploması fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisini EKOSEM'e elden teslim etmek zorundadırlar.Başvuru sürecinde paylaşılan bilgilerin doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur. Başvuru sahibi, paylaşılan bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından doğabilecek her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu bilir ve kabul eder.Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak/yaptırılacak ve sadece uzlaştırmacı eğitimini tamamlayanların katılabileceği “Uzlaştırmacı Sınavı” için başvuru şartlarına ilişkin yeterlilik ve yetkinlik başvuru sahibinin sorumluluğundadır.Başvuru onaylandıktan sonra, her ne sebeple olursa olsun, kesinlikle ücret iadesi yapılmamaktadır.Başvuru onaylandıktan sonra, herhangi bir sebeple eğitime katılınmaması durumunda bu kayıtla elde edilen hakları talep edemez.Bu programın Kontenjanı, 30 kişi olup eğitim çalışmaları İzmir Ekonomi Üniversitesi dersliklerinde gerçekleştirilecektir. İzmir dışında yapılacak eğitim çalışmaları Üniversitemiz standartlarına uygun olacak şekilde EKOSEM tarafından belirlenecektir.Eğitimimiz hafta içi toplam 8 gün 2 hafta (Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe)  ve Hafta sonu toplam 6 gün 2 hafta (Cuma-Cumartesi-Pazar) olmak üzere iki ayrı grup şeklinde düzenlenecektir.Hafta içi grubu dersleri 17:30-22:25 ve Hafta sonu grubu dersleri Cuma 17:00-23:15 Cumartesi ve Pazar 10:00-17:30 arasında yapılacaktır.    EĞİTİM PROGRAMITEORİK EĞİTİM KONULARI                                                  UZLAŞTIRMA  Onarıcı Adalet -3 Saat Uzlaştırmanın Esasları - 4 Saat Uzlaştırmanın Esasları Şartları -  2 Saat  Soruşturma Evresinde  Uzlaştırma Usülü - 4 SaatUzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve Eğitimi      2. Uzlaştırmacıların Uyması Gereken Etik İlkeler İletişim - 5 Saat Soruşturma Evresinde Uzlaştırma Usülü- 6 SaatUzlaştırma Teklifi      2.Uzlaştırmada Edim       3.Uzlaştırma Raporu veya Belgesi  Müzakere -8 SaatKovuşturma Evresinde Uzlaştırma Usülü- 2 SaatSoruşturma ve Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki Sonuçları- 2 SaatUygulama- 12 SaatEĞİTMEN KADROSUProfesör Dr. Ebru UZUNOĞLU- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim FakültesiProfesör Dr. Veli Özer ÖZBEK- Dokuz Eylül Üniversitesi/ Hukuk FakültesiDoç. Dr. Sema MİSÇİ KİP- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim FakültesiÖğr. Gör.Burak AMİRAK-İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim FakültesiÖğr. Gör. Pınar UMUL ÜNSAL- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim FakültesiÖğr. Gör. Berrin YANGINÖZÜ- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEMÖğr. Gör. Burçin ÖNDER- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEMDr. Sedef UZGÖREN- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEMDoç. Dr. Barış BAHÇECİ  İzmir Ekonomi Üniversitesi/ Hukuk FakültesiÖğr. Gör. (Kamu Hukuku)- Ferda ESER Av. Uğur ULUOCAK ACABEY -UzlaştırmacıAv. P. Pelin ÖZŞAHİNLİ UzlaştırmacıİZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİUZLAŞTIRMACI EĞİTİMİHAFTA SONU GRUBU DERS PROGRAMI 1. HAFTA 1. HAFTACUMA 1.HAFTACUMARTESİ PAZAR 17:00 – 17:45Onarıcı Adalet10:00 – 10:45Uzlaştırmanın Şartlarıİletişim17:50 – 18:35 Onarıcı Adalet10:50 – 11:35 Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve Eğitimiİletişim18:40 – 19:25Onarıcı Adalet11:40 – 12:25Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve EğitimiUzlaşma Teklifi19:30 – 20:15Uzlaştırmanın Esasları12:25 – 13:20ÖĞLE ARASIÖĞLE ARASI20:20 – 21:05Uzlaştırmanın Esasları13:20 – 14:05Uzlaştırmacıların Uyması Gereken Etik İlkelerUzlaşma Teklifi21:10 – 21:55Uzlaştırmanın Esasları14:10 – 14:55Uzlaştırmacıların Uyması Gereken Etik İlkelerUzlaştırmada Edim22:00 – 22:45Uzlaştırmanın Esasları15:00 – 15:45İletişimUzlaştırmada Edim22:50 – 23:35Uzlaştırmanın Şartları15:50 – 16:35İletişimUzlaştırma Raporu veya Belgesi 16:40 – 17:25İletişimUzlaştırma Raporu veya Belgesi    HAFTASONU GRUBU  DERS PROGRAMI 2. HAFTA 2. HAFTACUMA 2.HAFTACUMARTESİ PAZAR 17:00 – 17:45Müzakere10:00 – 10:45Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma UsûlüUygulama     17:50 – 18:35 Müzakere10:50 – 11:35 Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma UsûlüUygulama18:40 – 19:25Müzakere11:40 – 12:25Soruşturma ve Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki SonuçlarıUygulama19:30 – 20:15Müzakere12:25 – 13:20ÖĞLE ARASIÖĞLE ARASI20:20 – 21:05Müzakere13:20 – 14:05Soruşturma ve Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki SonuçlarıUygulama21:10 – 21:55Müzakere14:10 – 14:55UygulamaUygulama22:00 – 22:45Müzakere15:00 – 15:45Uygulama Uygulama22:50 – 23:35 Müzakere15:50 – 16:35Uygulama Uygulama 16:40 – 17:25UygulamaUygulama  İZMİR EKONOMİ  ÜNİVERSİTESİUZLAŞTIRMACI EĞİTİMİHAFTAİÇİ GRUBU DERS PROGRAMI 1.  HAFTA1. HAFTAPAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE  17:30 – 18:15Onarıcı AdaletUzlaştırmanın EsaslarıUzlaştırmacıların Uyması Gereken Etik İlkelerUzlaşma Teklifi18:20 – 19:05 Onarıcı AdaletUzlaştırmanın ŞartlarıİletişimUzlaşma Teklifi19:10 – 19:55Onarıcı AdaletUzlaştırmanın ŞartlarıİletişimUzlaştırmada Edim20:00 – 20:45Uzlaştırmanın EsaslarıUzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve Eğitimi İletişimUzlaştırmada Edim20:50 – 21:30Uzlaştırmanın EsaslarıUzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve EğitimiİletişimUzlaştırma Raporu veya Belgesi21:35 – 22:20Uzlaştırmanın Esasları Uzlaştırmacıların Uyması Gereken Etik İlkeler İletişimUzlaştırma Raporu veya Belgesi  HAFTAİÇİ GRUBU DERS PROGRAMI 2. HAFTA2. HAFTAPAZARTESİ SALI  ÇARŞAMBA PERŞEMBE  17:30 – 18:15MüzakereMüzakereUygulama  Uygulama18:20 – 19:05 MüzakereMüzakereUygulama  Uygulama 19:10 – 19:55MüzakereKovuşturma Evresinde Uzlaştırma UsûlüUygulama Uygulama20:00 – 20:45MüzakereKovuşturma Evresinde Uzlaştırma UsûlüUygulama Uygulama20:50 – 21:30MüzakereSoruşturma ve Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki SonuçlarıUygulamaUygulama21:35 – 22:20MüzakereSoruşturma ve Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki SonuçlarıUygulamaUygulama Aşağıda bulunan başvuru formunu sadece iletişim amaçlı olup kesin kayıt için evrakların teslimi ve ücretin ödenmiş olması şartı bulunmaktadır.
İncele
İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi

24

İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimiİş hukukunda arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili teorik ve pratik bilgileri içeren arabuluculuk uzmanlık eğitimini sicile kayıtlı arabulucular alabilir.Uzmanlık eğitiminin verilmesinde yüz yüze eğitim yöntemi uygulanır.Uzmanlık eğitimi, en az onsekiz saati teorik ve onsekiz saati uygulamalı olmak üzere en az otuzaltı ders saatinden oluşur. Her bir ders saati elli dakikadır. Dersler arası dinlenme süresi on dakikadan az olamaz. Günde sekiz saatten fazla ders verilemez.Teorik eğitim; iş hukukunda arabuluculuğa elverişli olan ve olmayan uyuşmazlıklar, iş hukukunda dava şartı olarak düzenlenen arabuluculuk süreci ve iş hukuku konularını kapsar.Uygulama eğitimi; her bir katılımcının somut olay çözümü şeklinde en az iki defa arabulucu rolüyle uygulama yapması, bu esnada diğer arabulucuların uyuşmazlık senaryosunda taraf veya taraf vekili olarak rol alması ve arabuluculuk becerilerini geliştirmelerini sağlayacak uygulama gözetimi ile arabuluculuk bürolarıyla irtibat kurulması, UYAP Arabulucu Portalının kullanılması, taraflara arabuluculuk toplantısına davet yazısı gönderilmesi, arabuluculuk süreci ile ilgili tutanakların ve özellikle de son tutanağın yazımına ilişkin faaliyetleri içerir.Teorik eğitim ve uygulama eğitimi sonucunda arabulucuların; işçi ve işverenin yasal hakları doğrultusunda arabuluculuk sürecini yönetme, işçi ve işverenin yasal haklarını bilerek hareket edip etmediğini değerlendirmek suretiyle avukattan veya uzmandan yardım almalarını sağlama ya da süreci sonlandırma konusunda gerekli yeterliliğe sahip olmaları amaçlanır.Uzmanlık eğitimi, en fazla üçhafta içinde tamamlanmak zorundadır.Uzmanlık eğitimi programı, bir sınıfta en fazla yirmidört katılımcı ile yürütülür.KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:Arabuluculuk sicil numarasıNüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi1 adet vesikalık fotoğrafÖdeme dekontuHafta sonu programı;   18 ARALIK 2020CUMA  19 ARALIK 2020CUMARTESİ 20 ARALIK 2020PAZAR16:00 – 16:50İş Hukukunun Temel KavramlarıGökhan Pekcan10:00 – 10:50İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sona Ermenin Hukuki SonuçlarıSevil Doğanİş Hukukunda Dava Şartı Olarak Düzenlenen Arabuluculuk SüreciGökhan Pekcan17:00 – 17:50 İş Sözleşmesi Hakkında Genel BilgilerGökhan Pekcan11:00 – 11:50 İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sona Ermenin Hukuki SonuçlarıSevil Doğan İş Hukukunda Dava Şartı Olarak Düzenlenen Arabuluculuk SüreciGökhan Pekcan18:00 – 18:50İş Sözleşmesi Hakkında Genel BilgilerGökhan Pekcan12:00 – 12:50İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sona Ermenin Hukuki SonuçlarıSevil Doğanİş Hukukunda Dava Şartı Olarak Düzenlenen Arabuluculuk SüreciGökhan Pekcan19:00 – 19:50İş Sözleşmesinden Doğan BorçlarGökhan Pekcan13:00 – 13:50İş Hukukunda ArabuluculukAlp Limoncuoğluİş Hukukunda İşçilik Alacaklarının HesaplanmasıGökhan Pekcan20:00 – 20:50İş Sözleşmesinden Doğan BorçlarGökhan Pekcan14:00 – 14:50Çalışma ve Dinlenme SüreleriAlp Limoncuoğluİş Hukukunda İşçilik Alacaklarının HesaplanmasıGökhan Pekcan21:00 – 21:50İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sona Ermenin Hukuki SonuçlarıSevil Doğan15:00 – 15:50Çalışma ve Dinlenme SüreleriAlp Limoncuoğluİş Hukukunda İşçilik Alacaklarının HesaplanmasıGökhan Pekcan  25 ARALIK 2020 CUMA  26 ARALIK 2020CUMARTESİ 27 ARALIK 2020PAZAR16:00 – 16:50 UygulamaEfsun Matur10:00 – 10:50 UygulamaEfsun Matur UygulamaNeşem Batur17:00 – 17:50  UygulamaEfsun Matur11:00 – 11:50  UygulamaEfsun Matur UygulamaNeşem Batur18:00 – 18:50 UygulamaEfsun Matur12:00 – 12:50 UygulamaEfsun Matur UygulamaNeşem Batur19:00 – 19:50 UygulamaEfsun Matur13:00 – 13:50 UygulamaNeşem Batur UygulamaNeşem Batur20:00 – 20:50 UygulamaEfsun Matur14:00 – 14:50 UygulamaNeşem Batur UygulamaNeşem Batur21:00 – 21:50  UygulamaEfsun Matur15:00 – 15:50 UygulamaNeşem Batur UygulamaNeşem BaturHafta içi programı;   14 ARALIK 2020PAZARTESİ 15 ARALIK 2020SALI 16 ARALIK 2020ÇARŞAMBA 17 ARALIK 2020 PERŞEMBE 18 ARALIK 2020CUMA  19 ARALIK 2020CUMARTESİ16:00 – 16:50İş Hukukunun Temel KavramlarıGökhan Pekcanİş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sona Ermenin Hukuki SonuçlarıSevil Doğanİş Hukukunda Dava Şartı Olarak Düzenlenen Arabuluculuk SüreciGökhan Pekcan UygulamaEfsun Matur UygulamaEfsun Matur10:00 – 10:50 UygulamaNeşem Batur17:00 – 17:50 İş Sözleşmesi Hakkında Genel BilgilerGökhan Pekcanİş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sona Ermenin Hukuki SonuçlarıSevil Doğanİş Hukukunda Dava Şartı Olarak Düzenlenen Arabuluculuk SüreciGökhan Pekcan UygulamaEfsun Matur UygulamaEfsun Matur11:00 – 11:50  UygulamaNeşem Batur18:00 – 18:50İş Sözleşmesi Hakkında Genel BilgilerGökhan Pekcanİş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sona Ermenin Hukuki SonuçlarıSevil Doğanİş Hukukunda Dava Şartı Olarak Düzenlenen Arabuluculuk SüreciGökhan Pekcan UygulamaEfsun Matur UygulamaEfsun Matur12:00 – 12:50 UygulamaNeşem Batur19:00 – 19:50İş Sözleşmesinden Doğan BorçlarGökhan Pekcan İş Hukukunda ArabuluculukAlp Limoncuoğluİş Hukukunda İşçilik Alacaklarının HesaplanmasıGökhan Pekcan UygulamaEfsun Matur UygulamaNeşem Batur13:00 – 13:50 UygulamaNeşem Batur20:00 – 20:50İş Sözleşmesinden Doğan BorçlarGökhan PekcanÇalışma Ve Dinlenme SüreleriAlp Limoncuoğluİş Hukukunda İşçilik Alacaklarının HesaplanmasıGökhan Pekcan UygulamaEfsun Matur UygulamaNeşem Batur14:00 – 14:50 UygulamaNeşem Batur21:00 – 21:50İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sona Ermenin Hukuki SonuçlarıSevil DoğanÇalışma Ve Dinlenme SüreleriAlp Limoncuoğluİş Hukukunda İşçilik Alacaklarının HesaplanmasıGökhan Pekcan UygulamaEfsun Matur UygulamaNeşem Batur15:00 – 15:50 UygulamaNeşem Batur
İncele
Learnıng Teachers: An ın-servıce Traınıng Program for ELT Teachers

15

ÖĞRENEN  ÖĞRETMENLERPek çok öğretmenin “öğretmenliği, öğretmenliğe başladıktan sonra öğrendim” dediğine çoğumuz şahit olmuşuzdur. Bu bize hem deneyimin hem de sürekli mesleki eğitimin önemini gösterir. Mesleki gelişim olmaksızın kaç yıllık tecrübe olursa olsun etkili öğretmen olunamayacağı herkesce kabul edilen bir gerçektir. Bu, İngilizce öğretmenleri için de geçerlidir. İşte tam da bu nedenle İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi ilk ve orta öğretim kademelerinde görev yapan İngilizce öğretmenleri için kaçırılmaz bir fırsat sunuyor. Merkez tarafından, öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlayarak, İngilizce derlerinin daha etkili kılınmasını amaçlayan 3 modülden oluşan, 60 saatlik bir program hazırlandı. Derslerin daha öğrenci merkezli, etkileşimsel ve iletişimsel olmasını hedefleyen programda:Dil Becerilerinin ÖğretimiÖlçme - Değerlendirme21. Yüzyıl Sınıfları için Etkin Öğretim Tasarımıadlı üç modül ilgilenen öğretmenleri bekliyor.Eğitime katılmak isteyen 4 eğitmene niyet mektupları göz önüne alınarak ücretsiz katılım hakkı tanınacaktır. Niyet mektubu yollamak isteyen adaylarımız ekosem@ieu.edu.tr adresine mektuplarını yönlendirebilirler. Learning Teachers: An In-service Training Program for  ELT TeachersThis in-service Training Program for ELT Teachers aims at equipping English language teachers working at K12 level with skills required to conduct their lessons more effectively and efficiently. The program will be 60 hours divided into three modules:Module 1: Teaching SkillsThis module focuses on giving the participant ELT teachers practical ideas about teaching four main language skills, and integrated skills as well as the language aspects such as grammar and pronunciation. The module ultimately aims at getting the teachers to engage their learners in their lessons by being involved in interactive and communicative activities and tasks.Module 2: AssessmentThe second module will focus on the main principles of language assessment. The module will cover topics such as; formative and summative assessments, assessment tools and tasks, testing productive and receptive skills, and designing rubrics.Module 3: Designing and Managing the 21st Century ClassroomThe purpose of this module is to help teachers internalize the skills and knowledge of 21st century skills both as an individual and professional to help their students in the generation of Z. The module will focus on student engagement using critical, creative, and problem-solving thinking skills; effective classroom management approaches; and effective use of instructional technologies in and outside the classroom. Module 1: Teaching SkillsPurpose:This course is aimed at K-12 English language teachers in and around İzmir. It mainly focuses on giving the participants practical ideas about teaching the four main core skills as well as integrated skills and language aspects such as grammar and pronunciation.The ultimate goal of the course is to empower the participant teachers to engage learners in their lessons by incorporating interactive and communicative activities and tasks.Content:The theoretical and practical aspects of the following will be included in the course:1. Writing2. Reading3. Listening4. Speaking5. Integrated Skills6. Vocabulary7. Pronunciation8. GrammarOutcomes:By the end of the course, the participants will be able to effectively design or select and adapt teaching materials to conduct language skills lessons in a more engaging manner.Assessment:The participants in the course will be expected to• Reflect on the topics presented in the course• Prepare a portfolio containing activities from the topics presented• Present a 15-minute demo activity using some of the ideas and techniques presented in the course Module 2: AssessmentPurpose:  This course is designed with the purpose of developing confidence and competence in testing among K12 English language teachers so that they will be able to administer and evaluate standardized tests. Another main purpose is to discover how tests are designed for receptive skills, productive skills, and integrated skills.Content:The syllabus will incorporate the following topics. It will focus on the practical application of testing and assessment theory and course module trainers will respond to the needs of the participants.1. Test specifications and test matching and analysis2. Receptive Skills Testingdiscrete item writingtask typestext-task difficultytext organization3. Productive Skills:Task preparationrubric preparationstandardization4. Language Use:Vocabulary: word formation, meaning, phonologyspelling/ grammar: function, structure, correct and acceptable answers5. Integrated SkillSample integrated test6. Follow up: FeedbackBackwashPreparing handbooks & guidelinesBasic statistics for testingAssessment:At the end of the course module, participants will complete a course project based on the course content.Module 3: Designing and Managing the 21st Century ClassroomPurpose:  The purpose of the module is to support participants to enhance their understanding of 21 century learning environments and explore various elements of managing lessons by implementing practical ways to ensure a positive classroom environment.Target  participants/audience: K-12 teachers, programme heads, coordinatorsOutcomes:  By the end of this module, the participant teachers will be able to• develop their understanding of 21 century skills and learner characteristics• design active and engaging learning environments• manage a strong classroom community through effective classroom management strategies• develop their knowledge and practice of formative assessment to foster students’ learning• explore a range of methods of continuous professional developmentThe participants who would like to receive a Pearson Assured Certificate are required to pay £25 for each module.  6    November 2021Saturday 7    November 2021Sunday 13    November 2021Saturday 14    November 2021Sunday10:0010:50Teaching WritingFunda    ÇetinTesting Receptive SkillsNesrin Oruç ErtürkThe four C’s of 21st Century SkillsEvrim Üstünlüoğlu Teaching SpeakingJennifer    Lacano11:0011:50Teaching WritingFunda    ÇetinTesting Receptive SkillsNesrin Oruç ErtürkThe four C’s of 21st Century SkillsEvrim Üstünlüoğlu Teaching SpeakingJennifer    Lacano12:0012:50Teaching WritingFunda    ÇetinTesting Receptive SkillsNesrin Oruç ErtürkThe four C’s of 21st Century SkillsEvrim ÜstünlüoğluTeaching Integrated SkillsBahar Gün LUNCHBREAK14:0014:50- Introduction to 21st century skills and competencies- Teaching Styles and the Characteristics of a 21st century teacherEvrim ÜstünlüoğluTesting Receptive SkillsNesrin Oruç ErtürkTeaching ListeningBahar GünCommon digital terms and concepts in the 21st century skillsHaldun    Kaya15:0015:50- Introduction to 21st century skills and competencies- Teaching Styles and the Characteristics of a 21st century teacherEvrim ÜstünlüoğluTeaching ReadingFunda    ÇetinTeaching ListeningBahar GünCreativity & Critical thinkingEsin Çağlayan16:0016:50- Introduction to 21st century skills and competencies- Teaching Styles and the Characteristics of a 21st century teacherEvrim ÜstünlüoğluTeaching ReadingFunda    ÇetinTeaching VocabularyAnita AfacanCreativity & Critical thinkingEsin Çağlayan  20    November 2021Saturday 21    November 2021Sunday 27    November 2021Saturday 28    November 2021Sunday10:0010:50Testing Productive SkillsAynur YürekliCollaboration and Project-Based LearningHaldun    KayaOnline AssessmentBeatrice YavaşerTesting Language UseAynur Yürekli11:0011:50Testing Productive SkillsAynur YürekliCollaboration and Project-Based LearningHaldun    KayaOnline AssessmentBeatrice YavaşerTesting Language UseAynur Yürekli12:0012:50Testing Productive SkillsAynur YürekliInformation, Media, and Technology SkillsHaldun    KayaOnline AssessmentBeatrice YavaşerTeaching GrammarBahar Gün LUNCH BREAK14:0014:50Testing Productive SkillsAynur YürekliTesting Integrated SkillsBeatrice YavaşerManaging and Assessing LearningEsin ÇağlayanTeaching GrammarBahar Gün15:0015:50Teaching PronunciationAnita AfacanTesting Integrated SkillsBeatrice YavaşerManaging and Assessing LearningEsin ÇağlayanInformation, Media, and Technology SkillsHaldun    Kaya16:0016:50Teaching PronunciationAnita AfacanTesting Integrated SkillsBeatrice YavaşerManaging and Assessing LearningEsin ÇağlayanCourse Evaluation and Reflection (21st Century)Esin Çağlayan Haldun Kaya Evrim Üstünlüoğlu  4    December 2021Saturday 5    December 2021Sunday10:0010:50Practical Application Demonstrations (5 sessions)Funda    ÇetinTestingFollow up: FeedbackAynur Yürekli 11:0011:50Practical Application Demonstrations (5 sessions)Funda    ÇetinTestingFollow up: FeedbackAynur Yürekli12:0012:50Practical Application Demonstrations (5 sessions)Jennifer    LacanoTestingCourse Assessment Follow up & FeedbackNesrin Oruç ErtürkAynur Yürekli Beatrice  YavaşerLUNCH BREAK 14:0014:50Practical Application Demonstrations (5 sessions)Anita AfacanLife and Career Skills and Engaging in Continuous Professional DevelopmentEsin Çağlayan15:0015:50Practical Application Demonstrations (5 sessions)Bahar GünLife and Career Skills and Engaging in Continuous Professional DevelopmentEsin Çağlayan16:0016:50TestingFollow up: FeedbackAynur YürekliCourse Evaluation and ReflectionEsin Çağlayan Haldun Kaya Evrim Üstünlüoğlu
İncele
ÇAĞIMIZI ANLAMAK I : SİMÜLASYON KURAMI (JEAN BAUDRILLARD)

15

Eğitimin AmacıYaklaşık iki yüzyıl önce başlayan sanayileşme metafizik düşüncenin egemenliğine bir son vererek maddi yaşamın ön plana çıkmasına neden olmuştur. Kısaca ekonomi, bilim, teknoloji, sanayileşme, toplumsal hatta eğitim-kültür ve ahlak alanları akılcı düşüncenin egemenliği altına girmiştir. Başlangıçta özellikle Kuzey Batı Avrupa ve Anglo-Sakson ülkelerini etkisi altına alan “sanayileşmiş kapitalizm” zamanla az yada çok tüm dünyaya yayılmıştır.Sanayileşmiş kapitalizmi yalnızca ekonomi-teknoloji ağırlıklı biçimden ibaret bir sistem olarak görmenin yanlışlığına dikkat çeken Fernand Braudel kapitalizm aynı zamanda bir ideoloji, bir kültürdür demiştir. Bu doğru bir düşüncedir, çünkü teknolojinin kitlelere boyun eğdirme aracı olarak kullanılması ortaya kitleleri uyanmaya davet eden Marx, Marksist ideoloji ve Marksizm adı altında bir düşünce hareketinin çıkmasına neden olmuştur.Sanayileşmiş kapitalizm modernleşmeye önem verirken başlangıçta kitleleri dışlamış ve bu da onları modern-çağdaş bir demokrasi mücadelesi vermeye zorlamıştır. Her soruna metafizik bir açıklama getirme çağından her soruna akılcı-bilimsel çözüm getirme çağına geçilmiştir.Ancak kendinden önceki her düzen gibi yıpranan, yaşlanan kapitalizm 1950-1960’lı yıllarda gerçekleştirdiği “Tüketim toplumu” hamlesiyle bir mutasyon yaşayarak yoluna devam etmiş gibidir!İşte bu noktada devreye ünlü Fransız düşünür Jean Baudrillard’ın biçimlendirip, tanımladığı “Simülasyon kavramı ve kuramı” girmektedir.Bu seminer/ders iletişim alanında düşünce üretimiyle ilgilenen herkesi, geleceği planlamaya çalışan iş adamları, nasıl bir dünyada yaşadıklarını kavramaya çalışan (lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde eğitim gören) tüm üniversite öğrencileri, sanatçılar, sinemacılar, politikayla ilgilenenler ve tarihi, insan yada sosyal bilimleri seven ve kişisel gelişimlerine önem veren tüm insanları ilgilendirebilir. Özetle günümüze yada çağdaş dünyaya bugüne kadar bildiklerinden, öğrendiklerinden farklı bir şekilde bakmak isteyenlerin ilgisini çekebilecek bu düşünce yada kuram Marksizm sonrası dünyada belki de en çok tartışılan düşüncedir.   Eğitim İçeriği Toplumsal, politik, ekonomik, kültürelin yanı sıra iletişim, bilim, felsefe ve genelde yaşamın hemen her alanını kapsayan simülasyon kuramı Marksizmden sonra ortaya çıkan belki de en önemli eleştirel-düşünsel kuramdır.Simülasyon kuramını kavramak ondan önce gelen önemli çağdaş düşünce akımı yada akımlarını az çok tanımayı gerektirir. Bu yüzden Jean Baudrillard’ın ilk dönem çalışmalarının birçoğu Marksizm ve benzeri düşüncelerle görece bir hesaplaşma dönemi olarak nitelendirilebilir.Dolayısıyla bu kuram kendinden önce gelen ve güncel toplumsal, politik, ekonomik, kültürel yaşamı yansıtan düşüncelerin artık geçerliklerini yitirdiklerini göstermeden kendini kanıtlamakta zorlanabilirdi.Simülasyon kuramı dünya üzerindeki belli bir coğrafyada belli bir tarihsel-toplumsal süreç yaşandıktan sonra ortaya çıkmıştır. Bu sürece özgü en önemli unsurlar kitle iletişim araçları ancak daha özelinde televizyon, moda ve reklamlardır. Bunlar Baudrillard’a göre“Tüketim Toplumu” yada bir başka ifadeyle simülasyon evreninin en önemli gösterge yada kavramlarıdır.  Çağımızda öncelikle teknolojik bir terim olarak yaygınlaşan simülasyon daha sonra Baudrillard’ın dünyada giderek ünlenmesiyle birlikte sosyal bilimler, felsefe ağırlıklı açıklama/çözümlemelerde kilit bir rol üstlenen terim ve aynı anda simülasyon kuramının temel kavramlarından birine dönüşmüştür. Hiperakılcılık, hipergerçek, toplumsal ötesi, politika ötesi, ekonomi ötesi, transestetik, sessiz yığınlar, nesne, tüketim toplumunda yeniden tanımlanan fetişizm, arzunun yanı sıra müstehcenlik, obezite vs gibi daha pek çok terim ve deyimle simülasyon kuramının ürettiği çözümlemelerde karşılaşılmaktadır.Jean Baudrillard tarafından üretilen bu kurama özgü çözümleme ve ulaşılan sentezlerden hareketle Türkiye vb ülkeler yada toplumlarda bunların bir karşılığı ve alternatifleri olup olmadığı tartışılmaktadır.Bu etkinliğe katılmak isteyenlere etkinlik öncesinde bir yol haritası çizilerek içerik düzeyinde olabildiğince kapsamlı bilgi sahibi olmalarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz.Sonuç olarak içinde yaşadığımız dünyayı daha yakından tanımak isteyen insanlar “simülasyon kuramı” hakkında bilgi sahibi olduklarında çevreye ve dünyaya başka bir gözle bakılabileceğini göreceklerdi.Eğitmen Hakkında Prof. Dr. Oğuz ADANIR1951, İzmir. Saint-Joseph, Atatürk Lisesi, Lisans-Yüksek Lisans-Doktora Paris I, PANTHEON-SORBONNE.1979-1982 Ege Üniversitesi GSF Sinema-TV Blm1985- 2018 Dokuz Eylül GSF Film Tasarım Blm.Paris’te doktora öğrenimi sırasında önce Jean Baudrillard’ın metinleriyle  (1978) birkaç yıl sonra da kendisiyle (1982)  tanıştı. Dostlukları ünlü düşünür 2007 yılında aramızdan ayrılıncaya kadar sürdü. Jean Baudrillard’ın düşünceleri ve kitaplarını ülkemize tanıtıp 14 eserini Türkçeye kazandırdı. Bu konuda  “Baudrillard” (SAY Yay.) ve “Simülasyon Kuramı Üzerine Notlar ve Söyleşiler” (Eylül Sanat Yay.) adlı iki özgün kitap yayınladı. 2004 yılında Jean Baudrillard ve eşini İzmir Fransız Kültür Merkezinin de katkılarıyla İzmir’e bir konferans vermek üzere davet etti. “Simülasyon kuramı” ile ilgili yüksek lisans ve doktora düzeyinde seminerler düzenledi.
İncele
ESNEK AMBALAJ YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

30

Programın Amacı: Eğitim, katılımcıların ambalaj yöneticiliği konusunda  gerekli  donanıma  sahip  olmalarını  ve  güncel bilgilere ulașarak kariyerlerinde ilerleme fırsatını edinmelerini amaçlamaktadır. Program içerisinde esnek ambalaj baskısı kapsamında kalite güvence ve gıda güvenliği, proses güvenliği,  rotogravür  baskı  silindirleri,  flekso  baskı  klișe,  baskı prosesleri, baskı hataları, filmler ve laminasyon gibi teknik konular olduğu gibi kișisel liderliğin kadim sırları, iletișim ve zaman yönetimi gibi alanlar da ișlenecektir.Kimler için:Fleksibıl Baskı Yöneticileri Fleksibıl Baskı Yönetici Adayları, İșletme ve Üretim Müdürleri, İșletme ve Üretim Șefleri, Satıș Yöneticileri2 kiși ve üzeri %10 iskonto uygulanacaktır. Kontejan sınırlıdır, bașvuru sırasına göre katılımcılar kabul edilecektir.1. Hafta13 Mart 2021 CumartesiKalite Güvence ve Gıda Güvenliği (Hasan Salih ACAR )• Gıda güvenliği nedir?• Yasal düzenlemelerde ambalajın gıda güvenliğine etkisi• Ambalaj mevzuatı• Ambalaj ön gereksinim programları ve risk analizi• ISO 22000 ve HACCPProses Güvenliği (Figen ÖNDER)• Proses güvenliği nedir• Proses güvenliği yönetimi sistemi• Proses güvenliği metotları• Ülkemizde proses güvenliği sistemleri• 6331 Sayılı İș Sağlığı Kanunu’na genel bakıș• Proseslerde alınması gereken güvenlik önlemleri(tehlike ve riskler)• Risk değerlendirme örnekleri ve acil durum planlarınagenel bakıș• Esnek ambalaj sektörlerinde iș sağlığı ve güvenliğ2. Hafta20 Mart 2021 CumartesiRotogravür Baskı Silindirleri (Serap DEMİRKENT)• Silindir kaplama prosesi• Silindir yüzey hazırlama prosesi• Silindir gravür prosesi• Prova ve prova kontrol prosesi• Baskı sırasında rotogravür silindiri kaynaklı yașanması olasıproblemlerFlekso Baskı Klișe (Haluk SOYYÖRÜK)• Klișenin tanımı• Klișe teknolojileri• Klișenin baskıya olan etkileri• Aniloksların önemi ve özellikleri3. Hafta27 Mart 2021 Cumartesiİletișim ve Zaman (Öğr. Gör. Șükrü KARA)• Temel iletișim• Sözsüz iletișim ve Beden dili• Sözlü iletișim ve Diksiyon• Nefes kontrolü ve Diyafram kullanımı• Topluluk önünde konușma• Öfke kontrolü ve Stres• Zaman yönetimi4. Hafta3 Nisan 2021 CumartesiBaskı Prosesleri (Prof.Dr. Efe Nejat GENÇOĞLU)• Fleksibıl ambalajlarda baskı türleri• Rotogravür baskı prosesi• Flekso baskı prosesi• Baskı proseslerinde kürlenmeBaskı Hataları (Prof.Dr. Efe Nejat GENÇOĞLU)• Mürekkep viskozite problemleri• Mürekkep renk tonu problemleri• Baskı malzemeleri seçimleri• Corona problemleri5. Hafta10 Nisan 2021 CumartesiBaskı Öncesi Așamaları (Göksel ȘEN)• Baskı öncesi ekran prova eșleșmesi• Baskı öncesinde kalite kontrol süreçleri• Pantone renk kontrolü ve spektrofotometre kullanımı• PANTONE Certified Printer Program sertifikasyon yönetimi6. Hafta17 Nisan 2021 CumartesiKișisel Liderliğin Kadim Sırları (Oğuz BENLİOĞLU)• İnanmak• Saat ve pusula• Pencereni açık tut• Hedefini gözünün önünden ayırma• Verimliğin adımları7. Hafta24 Nisan 2021 CumartesiSolvent Bazlı Baskı Mürekkepleri (Günay VATANSEVER)• Fleksibıl mürekkep çeșitleri• Fleksibıl mürekkeplerin ana bileșenleri• Mürekkeplerin haslık ve dayanım özellikleri• Mürekkeplerin kalite testleriFilmler ve Laminasyon (Günay VATANSEVER)• Fleksibıl ambalajlarda kullanılan filmler• Filmlere uygulanan yüzey ișlemleri• Filmlerde yapılan kalite testleri• Fleksibıl ambalajlarda kullanılan laminasyon çeșitleri• Laminasyon tutkalları• Laminasyon hataları ve delaminasyon sebepleri
İncele
YLSY Yurtiçi Dil Eğitimi

20

YLSY (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme) Bursiyerlerinin Yurtiçi Dil Eğitimi1416 Sayılı Kanun Kapsamında Yurtiçinde Yabancı Dil Öğrenimi Görmesine İlişkin Katılımcıların Dikkatine!2020 YLSY Yurt İçi Dil Kursları İkinci Dönem Dönem Kayıtları Başlamıştır.Yurt İçi Dil Kursu Başvurusu;  Başlangıç 17 Haziran 2021 Perşembe                                                    Bitiş 25 Haziran 2021 CumaDers programlarımız hafta içi ve hafta sonu olarak planlanmıştır. Ders sürelerimiz 50 dakikadır. Haftalık toplam ders saatimiz 15 saatir.Hafta içi programıSalı - Çarşamba - Perşembe günleri 4'er saat, Cuma günü 3 saat olacak şekilde planlanmıştır.SalıÇarşambaPerşembeCuma17.3018.2018.3019.2019.3020.2020.3021.20Hafta sonu programıPazartesi günü 3 saat, Cumartesi ve Pazar günleri 6'şar saat olacak şekilde planlanmıştır. Pazartesi CumartesiPazar19.0019.509.3010.2020.0020.5010.3011.2021.0021.5011.3012.2012.3013.00ÖĞLE   ARASI13.0013.5014.0014.5015.0015.50Kabul belgelerine ulaşabilmek için ön kayıt yapınız.1416 Sayılı Kanun Kapsamında Yabancı Dil Öğrenimine İlişkin Usul ve EsaslarAyrıntılı Bilgi İçin; TIKLAYINIZ
İncele
YÖKDİL Hazırlık Kursu

20

29 Temmuz 2021 YÖKDİL Sınavına Hazırlık KursuYÖKDİL  hazırlık kurslarımız, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu denetiminde, üniversitemizin öğretim görevlileri tarafından verilmektedir. Adaylar, girecekleri seviye tespit sınav sonuçlarına göre (B2 ve üzeri adaylar) 4 haftalık yoğunlaştırılmış programımıza katılabilirler.Kurslarımız çevrimiçi (online) eğitim olup minimum %80 devam zorunluluğu vardır.Hafta Sonu Grubu(5 Temmuz 2021 – 27 Temmuz 2021)4 hafta – Yoğun Program Cumartesi – Pazar13:00 - 15:45Toplam: 24 ders saatiÖğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi YÖKDİL sınavına;doçent adayları,doktora adayları,araştırma görevlisi olmak isteyenler,tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık yapmak isteyenler,üniversite 3 veya 4'üncü sınıfta okuyanlar,yurt dışında bir yükseköğretim programını bitiren ve denklik almak isteyenlerKPSS adayları,kamu personelleri,ve memuriyette dil tazminatı almak isteyenler,başvurabilir.Derslere en az % 85 oranında devam zorunluluğu bulunmaktadır. Ders saatlerimiz 40 dakika olarak planlanmıştır.Eğitimin gün ve saatlerinde, tüm katılımcılara uygun olması koşuluyla değişiklikler yapılabilir.
İncele
Farkındalık Temelli Stres Yönetimi Programı

24

Farkındalık Temelli Stres Yönetimi ProgramıFarkındalık Programı Mindfulness Based Stress ReductionOdaklanabilmek ve sakin kalabilmek, modern yaşamın en büyük zorlukları arasında yer alıyor. Aynı anda birden fazla işle ilgilenme alışkanlıklarımız yüzünden, tek bir işe odaklanabilmek neredeyse imkansız hale gelmiş durumda. Bu ise, “dağınık zihin” dediğimiz probleme yol açıyor. Bunun yanında düşünceleri sürekli zihnimizde döndürmemiz, stresimizi daha da artırıyor.Pandemi sürecinde stresle baş etmek daha da önemli bir hale gelmiş durumda. Bu programda, evlerimizden kısıtlı bir şekilde çıkabilirken hem bu dönemle hem de genel olarak hayatımızdaki zorlu dönemlerle nasıl daha rahat baş edebileceğimizi öğreneceğiz. Ayça Erinç Yıldırım Akademisyen, yoga ve doğasever. 2015 yılında Elif Öney’in yoga eğitmenlik eğitimi programına katıldı. 2017 yılında Massachuttes Üniversitesi’nde 8 haftalık online Farkındalık Temelli Stres Azaltma (MBSR) programına katıldı. Ardından Christopher Willard’dan Çocuklar ve Gençlerle Farkındalık Temelli Uygulamalar ile Aylin Tokcan’dan 9 – 16 Yaş, Ergen ve Gençlik Yogası Hocalık Eğitimlerini aldı. Çeşitli yaş gruplarıyla, ama en çok da gençlerle yoga ve farkındalık temelli çalışmalar yapmayı seviyorİdil GökselAkademisyen, eğitmen ve koç. İçsel yolculuğuna 2011 yılında yoga ile başlayan İdil Göksel daha sonra Eğitim Koçluğu, NLP Practioner eğitimleri ile bu yolculuğu ilerletmiş ve vipassana kampları ile derinleştirdi. Rob Dreaming’ten “Council’e Giriş” ve “The Way of Council” eğitimlerini alarak çember uygulayıcısı (facilitator) olmaya hak kazanmıştır. 2016 yılında Yaşam Atölyesi’nden Kişisel Dönüşüm Danışmanlığı sertifikasını almış ve 2017-2018 döneminde atölyenin İzmir’de ilk kez açtığı eğitmenlik ve danışmanlık programının mentorluğunu yapmıştır. 2018’de bir yıl süren eğitim sürecinin ardından Yi Jin Jing eğitmeni olmuştur. 2019 yılından beri yi jin jing ve yazarak arınma atölyeleri düzenlemektedir.  Yaptığı her şeyi eğlenceli hale getirmeyi ve öğrenmeyi çok seven İdil Göksel bloğunda deneyimlerini paylaşmakta, DerKi ve The Wise dergilerinde de yazarlık yapmaktadır. Eğitim 8 hafta sürecek olup toplamda 12 saatlik bir eğitimdir. Eğitim her hafta 1,5 saat gerçekleşecektir. Eğitim programı aşağıda yer almaktadır.12 Nisan 202119:00-20:30 Tanıtım DersiEğitim programının içeriğinin aktarımı, tanışma ve soruların cevaplandırılması15 Nisan 202119:00-20:30 BaşlangıçFarkındalık tanımı Yeme farkındalığı Beden tarama22 Nisan 202119:00-20:30 Beden farkındalığıFarkındalıkla hareket etme (yoga) Nefes farkındalığı Hoşumuza Giden Olaylar Egzersizi29 Nisan 202119:00-20:30 Düşüncelerin farkındalığıDüşünce izleme Yürüme farkındalığı06 Mayıs 202119:00-20:30 Hoşumuza gitmeyen deneyimlerIzdırap döngüsü Farkındalıkla yoga Düşünce farkındalığı13 Mayıs 202119:00-20:30 Duyguların farkındalığıFarkındalıkla yoga Affetme Çalışması Meditasyon20 Mayıs 202119:00-20:30 (Bu tarih, Ramazan Bayramı’na denk gelmektedir. Eğitim tarihi, grup ile ortak bir karar ile belirlenerek değiştirilecektir.)Stres nedir?İletişimde farkındalık Affetme çalışması27 Mayıs 202119:00-20:30 ÖzşefkatDağ meditasyonu Şefkat çalışması03 Haziran 202119:00-20:30 Bitiş... ve Yeni Bir BaşlangıçRAIN meditasyonu (veya 20 dk oturma medit.) Dersin değerlendirilmesi
İncele
Çocuklar, Topluluklar ve Şirketler için Felsefe (P4C) Eğitmen Eğitimi

15

P4C  Nedir?P4C’nin açılımı P4C’nin ne olduğunu bize söyler. Logodaki 4C’si dört düşünme biçimine karşılık gelir. Aynı zamanda Philosophy for Community’nin açılımıdır.Ülkemizde daha çok çocuklarla felsefe kısmıyla anılmaktadır ve daha çok bu alanda çalışılmaktadır. Matthew Lipman Harvard Üniversite’nde felsefe profesörü olduğu dönemlerde, derslerinde öğrencilerinin tartışma usulünü bilmediklerini, doğru akıl yürütemediklerini, düşüncelerini temellendiremediklerini tartışma adabını bilmediklerini gözlemledikten sonra çok daha küçük yaşlarda geliştirilmesi gerektiğini düşünmüş ve hayata geçirmiştir.Sokratik diyalog yöntemini temel alan P4C’nin temeli 1960’lı yıllarda Mattew Lipman tarafından Amerika’da ortaya atıldı. P4C yöntemi, ezberci eğitim sistemine karşı bir reform olarak ortaya çıkmıştır. Montclair State Üniversitesi’nde Institute fort he Advancement of Philosophy for Children adlı enstitü 1074’te kuruldu.Dünya’da 50 yıldır uygulanıyor, İngiltere’de yaklaşık 3000 okulda ders olarak uygulanmaktadır. Türkiye’de de hızla artmaktadır.Eğitimin Amacı;Eğitimin yöntemini, ortamını, öznelerini yeniden tanımlamak; eğitimcileri Phiosophy for Children (P4C) metodolojisi ile tanıştırmak; P4C uygulama örnekleriyle buluşturmak, etkin biçimde sürece dahil ederek P4C yöntemini deneyimletmek.Eğitimcileri “Çocuklar için Felsefe” alanıyla tanıştırarak mesleki donanımlarına yeni bir perspektif kazandırıp, öğretmenlik becerilerini güçlendirmek.Eğitimin İçeriği;P4C nedir?P4C uygulama 1Felsefe Nedir?Felsefe Alt Dalları Nelerdir?Felsefi Soru OluşturmaKolaylaştırıcının Rolü ve SorumluluklarıKolaylaştırıcının StratejileriP4C Uygulama 2Soruşturan Topluluk OluşturmaP4C Uygulama 3KaynaklarDeğerlendirme  1. Seviye Eğitimi 15 Saattir. Seviye sonunda P4C ve Soruşturan Topluluk Metoduyla tanışırlar. Soruşturan topluluk içinde P4C uygulamasının temel ögelerini kavrarlar. Seviyeyi tamamlayan katılımcılar 2. Seviyeye devam edebilir.*Eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir. 3 seviyeyi tamamlayan katılımcılar sertifika almaya hak kazanacaktır.Eğitim tarihleri güncellenecektir.
İncele