MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Eğitim verilecek olan mesleki alanda çalışanlara ve bu alanlarda kariyer hedefi olan kişilere yönelik olarak düzenlenen mesleki gelişim eğitimleri, bu mesleğin gelişmesine ve devamına katkıda bulunmayı hedefler. Bu eğitimler çalışanların mesleklerinin niteliğini yükseltmeleri için yetiştirilmelerini amaçlayan kurs ve programları kapsamaktadır.

ÜRETİM ALANLARINDA SÜREKLİ İYİLEŞTİRME UYGULAMALARI EĞİTİMİ 
EĞİTİMİN İÇERİĞİSürekli iyileştirmenin amacı nedir?Standartlaştırmanın önemiHızlı Reaksiyon Sistemi oluşturmaPaydaşlar arası etkin iletişim ağı oluşturmaKalıcı problem çözmeSüreç doğrulamaHEDEFLENEN SONUÇÜretim bölümlerinde belirli hat veya alanlarda standartların oluşturulması ve iyileştirilmesi, hızlı reaksiyon sisteminin yürütülmesi ve iyileştirilmesi, paydaşlar arasında etkin iletişim ağının oluşturulması, problemlerin kalıcı olarak çözülmesi ve süreç doğrulamanın etkin uygulanmasının sağlanması
İncele
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI EĞİTİMİ
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 24 Ekim 2013 tarihinde, 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik gereği, “Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3‘te yer alan hükümlere göre, tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD) istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.”30 Haziran 2015 den itibaren yürülüğe girmiş olan bu zorunluluk şu firmaları kapsamaktadır: “Tehlikeli madde taşıma zincirinde yer alan; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmeler ile taşımacılık işletmeleri.”Kimler Başvurabilir?Geleceğin mesleği için gerçekleştirilecek TMGD eğitimlerine katılmak için ön koşullar:- Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak,Gerekli Belgeler:– Nüfus Cüzdanı fotokopisi (TC kimlik numarası içeren) – Adli Sicil Kaydı – Öğrenim Durumu Belgesi (Lisans Diploması ya da Lisans Mezuniyet Belgesi noter ya da kurum onaylı sureti) – Fotoğraf (renkli) 1 adetEğitim Başvurusu:Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimleri için, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı otomasyon sistemine kayıt yapılması gerekmektedir. ADR - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Sertifikası Nasıl Alınır?TMGD sertifikası almak için, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarında, TMGD eğitimi tamamlama belgesini almak gereklidir.Eğitim sonunda yapılan eğitimi tamamlama sınavından 70 puan ve üzeri alan katılımcılar, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belli tarihlerde yapılacak TMGD sınavlarına katılabilirler. Bakanlık tarafından yapılacak sınavdan 70 puan ve üzeri alan katılımcılar ADR-TMGD sertifikası almaya hak kazanır.Eğitim Süresi ve Detayları:İzmir Ekonomi Üniversitesi Ekosem TMGD eğitimleri toplam 49 saattir. Eğitime devam zorunludur.EKOSEM gerektiğinde ders saatlerini ve sınıfları değiştime, programı kısmen veya tamamen iptal etme hakkına sahiptir.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılacak olan TMGD sınavından önce kurumumuzdan bu eğitimi başarı ile tamamlamış katılımcılarımıza ücretsiz yenileme ve tazeleme eğitimi verilecektir.Eğitim İçeriğiTehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma veSözleşmeler .Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri.).Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler).İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları.Taşıma evrakı hakkında bilgiler.Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma).Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar.Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları.Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.Elleçleme ve istifleme kuralları.Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi vb.).Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar.Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları.Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması.Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın, kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması.İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esaslarıEğitimi tamamlama sınavı
İncele
İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI SERTİFİKA EĞİTİMİ
Modül 1: İnsan Kaynakları Yönetimine Genel Bakış İKY’nin Tanımı, Önemi ve Tarihsel GelişimiStratejik İnsan Kaynakları Yönetimiİnsan Kaynakları Organizasyon Yapıları-Rol ve Sorumluluklar İKY Süreçleri ve Entegre İKY Modeli Modül 2: İşgücü Planlama ve İş Değerlendirmeİşgücü Planlamaİş Değerlendirme Tanımı, amacıİş Değerlendirme TekniğiGörev Tanımlarının OluşturulmasıYetkinliklerin Belirlenmesi, Yetkinliklerin TanımlanmasıPozisyon-Yetkinlik MatrisiModül 3: Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması İnsan Kaynakları Planlaması Süreci ve Başarı GöstergeleriŞirket stratejileriİnsan Kaynakları StratejileriYetkinliklerin strateji ile uyumuOrganizasyonel PlanlamaYedeklemeKariyer PlanlamaKritik ik metrikleriModül 4: İşe Alma ve Yerleştirme İşe Alma ve Yerleştirme süreci ve başarı göstergeleriİşveren MarkasıMülakat TeknikleriDeğerlendirme AraçlarıOryantasyon ProgramıModül 5 Yetenek YönetimiYetenek Yönetimi ModeliYetenek Yönetiminde Yeni Jenerasyonun BeklentileriGünümüzde kariyer hareketliliğiYetenek Yönetimi ve Kariyer Planlama BileşenleriGelişim ProgramlarıKoçluk-MentorlukİK Yönetiminde koçluk yaklaşımıModül 6: Eğitim YönetimiEğitim İhtiyaç AnaliziEğitim Planı ve bütçeleme Eğitim etkinliği ölçme ve Değerlendirme Modül 7: Performans Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme ve Kullanım Amaçları Performans Yönetimi Süreci ve başarı göstergeleriPerformans Yönetim Sistemi Temel PrensipleriPerformans Değerlendirme Yöntemleri (Hedeflerle Yönetim, Hedef+Yetkinlik Bazlı Yönetim, 360 derece vs.) Çok Boyutlu-Dengeli Performans Sistemi Performans Değerlendirme Görüşmeleri ve Geri BildirimModül 8:Çalışan BağlılığıÇalışan bağlılığı modeliÇalışan bağlılığı araştırma süreciÇalışan bağlılığına etki eden faktörlerÇalışan bağlılığı çalışmaları, aksiyon planı Modül 9: Ücretlendirme ve Bordrolama Ücretlendirmede Ana İlkeler: İç dengenin Korunması, Piyasa Koşullarına Uygunluk Ücret Türleri: Baz(Kök) Ücret, Özendirici Ücretler Ücret SistemleriKıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Fazla Mesai Hesaplamaları Net Ücret ve İşverene Maliyet Hesaplaması Modül 10: İnsan Kaynaklarında Bütçeleme ve Maliyet Analizi Bütçeleme Nedir, Çeşitleri Nelerdir, Neden Bütçe Yapılır? İnsan Kaynakları Bütçelerinde Nelere Dikkat Edilmeli? Ücretlerin, Kıdem Tazminatlarının Bütçelenmesi Modül 11: İş Hukuku İş Hukukuna Yön Veren İlkeler İş Hukukunun Temel Kavramları İş Kanunu’nun Uygulama Alanı İş Sözleşmesi Türleri İş Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleriİş Güvencesi İş Sözleşmesinin Sona ErmesiFeshe Karşı Yargı Yolu Hizmet Akdinin Feshinin Sonuçları
İncele
ÜRETİM ALANLARINDA SÜREKLİ İYİLEŞTİRME UYGULAMALARI EĞİTİMİ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Sürekli iyileştirmenin amacı nedir? Standartlaştırmanın önemi Hızlı Reaksiyon Sistemi oluşturma Paydaşlar arası etkin iletişim ağı oluşturma Kalıcı problem çözme Süreç doğrulamaHEDEFLENEN SONUÇ:Üretim bölümlerinde belirli hat veya alanlarda standartların oluşturulması ve iyileştirilmesi, hızlı reaksiyon sisteminin yürütülmesi ve iyileştirilmesi, paydaşlar arasında etkin iletişim ağının oluşturulması, problemlerin kalıcı olarak çözülmesi ve süreç doğrulamanın etkin uygulanmasının sağlanması
İncele
YALIN GİRİŞİM İLE FİKİRDEN TİCARİLEŞMEYE
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Yalın girişim felsefesinin temelleriGirişimcilik türleri(bağımsız girişimci, sosyal girişimci, iç girişimci)Yenilikçi fikir üretmeFikri test etmeİş modeli oluşturmaFikri iş modeli üzerine kurgulamaİş modellini oluşturmaDeğer önerisini oluşturma(ürünün eşsiz yönünü belirleme)Müşteri segmentlerini ve pazarlama planıGelir modeli belirleme, maliyetleri belirlemeFinansal plan oluşturmaİş modelini kullanarak iş planı oluşturmaYatırıma giden yol ve etkili yatırımcı sunumuHEDEFLENEN SONUÇ:Girişimci olmak isteyenler: Fikirlerini nasıl doğru bir iş modeline kurgulayıp yatırım almak ve ticarileşmek için gereken bütün süreci öğreneceklerdir.Beyaz yakalı çalışanlar: Kendi kurumlarında üretecekleri projeler ve yenilikçi fikirlerin nasıl uygulayabileceklerini öğreneceklerdir.
İncele
SİMÜLASYONLA KALİTEYE YALIN BAKIŞ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Birebir imalat süreçlerinin simülasyonu ile yalının aşağıdaki temellerinin;Standart nedir?Standarttan sapma nedir?Uygunsuzluk avı (İşletmenin kendi hattında)Standarda göre uygunsuz durumların ortadan kaldırılması için yöntemlerSüreç doğrulamaİyileştirme çalışmalarıÇalışanlarla diyalog (Liderlik)Müşteri gereksinimlerinin anlaşılmasıProblem çözmeİş dengelemeÇalışma alanı düzenlemeKanBanTek parça akışıFIFO anlaşılmasıHEDEFLENEN SONUÇ:Kalite Hatalarının azaltılmasıVerimliliğin arttırılmasıBütünsel bakış yaratmaKendi işini denetleyen operatörlerGizli kayıpların yok edilmesiArtan müşteri memnuniyetiStandartların öneminin kavranmasıSüreçlere bütünsel bakış açısı ile standarttan sapmaların görülmesiKendi sürecinin denetçisi ve iyileştiricisi olan çalışanlar yaratmak
İncele
EĞİTİM YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Eğitim yönetimine GirişEğitim Kurumlarının özellikleri ve işlevleriEğitmen yönetimi 1: işe alım, motivasyon, görev dağılımı.Eğitmen yönetimi 2: gözlem, performans değerlendirme, geri bildirim, mesleki gelişim.Akreditasyon ve kalite, müfredat yönetimiDeğişim ve proje yönetimi Mali hususlarHEDEFLENEN SONUÇ:Eğitimcilere, eğitim yönetimi alanında edindikleri bilgi ve becerileri, bulundukları veya gelecekte bulunacakları yönetici pozisyonlarında uygulamalarına yardımcı olmaktır.Eğitimin başlangıç tarihi 10 Temmuz 2017 Pazartesi günüdür.Eğitim gün ve saatleri şu şekildedir:1. Hafta10 Temmuz Pazartesi 18:00-21:00 (3 Saat)11 Temmuz Salı 18:00-21:00 (3 Saat)12 Temmuz Çarşamba 18:00-21:00 (3 Saat)13 Temmuz Perşembe 18:00-21:00 (3 Saat)2. Hafta17 Temmuz Pazartesi 18:00-21:00 (3 Saat)18 Temmuz Salı 18:00-21:00 (3 Saat)19 Temmuz Çarşamba 18:00-21:00 (3 Saat)20 Temmuz Perşembe 18:00-21:00 (3 Saat)3. Hafta24 Temmuz Pazartesi 18:00-21:00 (3 Saat)25 Temmuz Salı 18:00-21:00 (3 Saat)26 Temmuz Çarşamba 18:00-21:00 (3 Saat)27 Temmuz Perşembe 18:00-21:00 (3 Saat)4. Hafta31 Temmuz Pazartesi 18:00-22:00 (4 Saat)Eğitimin gün ve saatlerinde, tüm katılımcılara uygun olması koşuluyla değişiklikler yapılabilir.
İncele
ÖĞRETMENLİK MESLEKİ GELİŞİM KURSU (ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ)
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Öğrenme ve Öğretme kuramlarıÖğrenme Stratejileri (Nasıl Öğreniyoruz?)Öğretme StratejileriÖğretim YöntemleriÖğretim TeknikleriÜst Düzey Düşünme BiçimleriKavram ÖğretimiHEDEFLENEN SONUÇ:Eğitim öğretim etkinliklerinin yapılamasındaki temel amaç; öğrenmelerin etkili ve verimli hale gelmesidir. Öğrenme öğretme etkinliklerinde; dersin, öğrencinin ve öğrenme ortamının doğru düzenlenmiş olması bu verimliliği artıracaktır. Düzenlenecek olan bu eğitimle katılımcılarımız çağdaş ve alternatif teknikleri kullanarak öğrenme ortamını desenleyebilecek ve ortaya çıkan öğrenmeleri yine çağdaş ve alternatif ölçme değerlendirme teknikleriyle daha anlamlı ve objektif değerlendirebileceklerdir.
İncele
ÖĞRETMENLİK MESLEKİ GELİŞİM KURSU (EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME)
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Eğitimde Ölçme ve DeğerlendirmeEğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin ÖnemiTest Geliştirmenin Aşamaları ve Belirtke Tablosu HazırlamaDuyuşsal Özelliklerin ÖlçülmesiDevinişsel Özelliklerin ÖlçülmesiBilişsel Özelliklerin ÖlçülmesiEğitimde Sıkça Kullanılan Ölçme AraçlarıÇağdaş Ölçme TeknikleriHEDEFLENEN SONUÇ:Eğitim öğretim etkinliklerinin yapılamasındaki temel amaç; öğrenmelerin etkili ve verimli hale gelmesidir. Öğrenme öğretme etkinliklerinde; dersin, öğrencinin ve öğrenme ortamının doğru düzenlenmiş olması bu verimliliği artıracaktır. Düzenlenecek olan bu eğitimle katılımcılarımız çağdaş ve alternatif teknikleri kullanarak öğrenme ortamını desenleyebilecek ve ortaya çıkan öğrenmeleri yine çağdaş ve alternatif ölçme değerlendirme teknikleriyle daha anlamlı ve objektif değerlendirebileceklerdir.
İncele
TEKNOLOJİ DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİMİ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ: EDMODO Oyun-odaklı Dijital Pedagoji (Game-based Digital Pedagogy) Ses ve video dosyalarıyla oynamak Interaktif internet sitelerin yabancı dil eğitiminde kullanımı HEDEFLENEN SONUÇ: Yabancı dil eğitimine teknolojik yenilikleri uygulamalı olarak entegre ederek dil eğitimi kalitesini arttırmak, öğrenci ve öğretmenlerin motivasyonunu yükseltmektir.
İncele
YANSITICI YAKLAŞIMLA MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:“Yansıtıcı Yaklaşım” Nedir?Nasıl uygulanır?Sınıf-içi öğretimin değişik yönleri ile ilgili uygulamalarGözlem formlarıTartışma gruplarıÖğretmenin güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin belirlenmesiAksiyon PlanıMesleki GelişimHEDEFLENEN SONUÇ:Katılımcı öğretmenlerin kurs süresince sunulacak olan “yansıtıcı” etkinlikleri yaparak öğretmen olarak güçlü ve zayıf yönlerini belirleyip, mesleki gelişimlerine yönelik olarak plan yapmalarının sağlanması. Kursun nihai amacı dil öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamaktır.
İncele
YETENEKLERİN GÜCŪ ADINA!!
EĞİTİM İÇERİĞİ:Konusma ve yazma nasil birlestirilir?Etkili dinleme, ogretme ve sonrasinda uretim nasil yapilir ?Etkili konusma okumadan sonra nasil gelir?Konusulan Ingilizce uretimi nasil arttirir?HEDEFLENEN SONUÇBirbirinden bagimsiz dört yetenegin -okuma, yazma, dinleme ve konusmanin etkili olarak bir araya getirildiginde Ingilizce ögretmenin ve ögrenmenin ne kadar keyifli ve bir o kadarda tatminkar bir tecrube oldugunu kanitlamak. Iyi planlanmis ve ogrencinin ilgisini ceken bilginin verildigi derslerde ogrencinin katilimi ve uretimin dogru orantida arttigini ögrentenler olarak bizzat tecrube etmek. Kursun sundugu ornekler, gorseller ve videolarin mumkun oldugunca cok gercek siniflara tasinmasi.
İncele
“PERAKENDECİ OLMAK”
Perakende  Sektöründe İş Kurma ve Geliştirme Becerileri    SERTİFİKA PROGRAMI HEDEF KİTLEYeni kişisel girişim yaratarak veya aile işletmesini sürdürerek geleceğin perakende markaları ve mağaza zincirleri arasında yer almak isteyen genç girişimciler;Türkiye genelinde veya Ege bölgesinde faaliyet gösteren yerli ve yabancı zincirlerin iş ortağı olmak ve  franchise (marka lisansı) sistemine dayalı  olarak gelişmek isteyen girişimcilerFIRSATBu sertifika programına katılan girişimciler için:Perakende sizin için doğru bir gelişme alanı mıdır? «Perakende aşkı» na sahip misiniz?  Bunu belirliyoruz.Seçtiğiniz işi kurmak veya aile işletmesini geliştirmek için gereken araçların neler olduğunu, bunların tedarikini ve nasıl kullanacağınızı öğretiyoruz.Operasyonda başarı sağlamak, işinizi geliştirmek ve marka değerinizi geliştirmek için gereken sistemi ve becerileri, izlemeniz gereken yolu adım adım gösteriyoruz.TAKIMPerakende sektörünün çeşitli uzmanlık alanlarından gelen 10+ yıl tecrübeli yöneticiler ve girişimciler ile akademisyenler, ilgili alanlarda tecrübe, bilgi, girişim ufku ve beceri geliştirme  tekniklerini paylaşacaklardır.Sınıf eğitimine ek olarak  izlenmesi gereken  bilgi kaynakları ve e-öğrenim anahtarları, programın bir parçası olarak gösterilecektir.Katılımcıların sahada kendi girişimlerini yaratmaları sırasında teknik destek olanakları hazırlanacaktır. İÇERİKSınıf öğretimi aşağıdaki ana başlıkları kapsamaktadır:PERAKENDECİ OLMAK: ( 6 SAAT)PERAKENDE İŞİ: (10 SAAT)İŞ KAVRAMI VE BİLEŞENLERİ: (15 SAAT)MATEMATİK: (15 SAAT)YATIRIM BİLEŞENLERİ   (15 SAAT)MARKA,   MÜŞTERİ  VE İNSAN KAYNAKLARI (15 SAAT)ÖRNEK OLAYLAR, MARKA   YÖNETİMİ VE FRANCHISE ÖYKÜLERİ (12 SAAT)TERCİH EDİLEN ALAN İLE İLGİLİ ÖRNEK İŞ PLANI HAZIRLAMA  DESTEĞİ TAKVİM(a) Sınıf öğretimi Perakende sektöründen seçilen 10+ yıl tecrübeli yöneticiler ve 2-3 akademisyen tarafından sunulacaktır.(b) İş Planı uygulamasıHer katılımcı için seçtiği iş alanına göre bir perakende işletmesi/yönetici ile yerinde çalışma programlanacaktır.SÜRE:  Programın tamamına katılım zorunludur.
İncele
YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROGRAMI
              EĞİTİM PROGRAMININ AMACI            Katılımcılara eğitim sonunda kazanmış olduğu eğitmenlik unvanı (Yangın Eğitmeni) ile, eğitim vereceği işletmelerdeki çalışanlara Kanun ve Yönetmelikler (Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Yerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik) göz önünde bulundurularak Temel Yangın Güvenlik Eğitimi verebilecek, çalışanlara başlangıç yangınlarına müdahale edebilecek, yangınla mücadele araç gereç ve ekipmanlarını tanıyıp kullanabilecek,  yangın önleme ve kurtarma ile tahliye tekniklerini öğretebilecek, Acil Durum Müdahale Ekipleri kurup görev ve çalışma şekillerini oluşturabilecek, işletmede eğitim programı oluşturabilecek ve eğitim verilen işyerinin yangın risklerini kapsayacak senaryolar geliştirip senaryolara uygun tatbikatlar gerçekleştirip, raporlayabilecek öğretme becerisini kazandırmaktır.                EĞİTİMİN  HEDEF KİTLESİEn az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışanlar,Üniversitelerin ön lisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar,Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A, B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları,Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,İSG Uzman adayları,Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite ön lisans Mezunları,Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları.Temel Yangın Güvenliği konusunda eğitim vermek isteyen en az 2 yıllık üniversite mezunları         EĞİTİMİN KATILIMCIYA  KAZANDIRACAKLARIYanma ve yangın kimyasını bilir.Isı ve dumanın yayılma hızı ve tehlikelerini bilir.Yangına sebep olacak faktörleri bilir.Yangın söndürme maddelerini bilir.Yangın türüne göre söndürme maddelerini bilir.Katı, sıvı, gaz yangınlarının nasıl oluştuğunu ve söndürme tekniklerini bilir.Yangın güvenlik önlemlerini alır.Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi, ilgili kişileri ve çevresini nasıl haberdar edeceğini bilir.Binadan tahliye olurken neler yapılacağını bilir.Kaçış yollarını bilir.Nasıl yardım çağıracağını bilir.Portatif Yangın Söndürme Cihazlarını kullanır.Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.Yangına müdahale organizasyonunun nasıl oluşturulacağını bilir.İleri derecedeki yangınlara nasıl müdahale edileceğini bilir.Yangın esnasında haberleşmeyi bilir.Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliği bilir.Acil Durum Müdahale Ekiplerinin kuruluş, görev ve sorumluluklarını bilir.Taşıma tekniklerini kullanarak yangında hayat kurtarma faaliyetini gerçekleştirir.Binada mahsur kalmış ise dışarıdakileri nasıl haberdar edeceğini bilir.Yangın suyu rezervlerini bilir.Yangın söndürmede gerekli olan araç-gereç ve malzemeleri bilir.Kişisel koruyucu giysileri ve ekipmanları tanır ve nasıl kullanılması gerektiğini bilir.Kişisel Koruyucu Solunum Cihazını kullanır.İtfaiye hortumlarını ve lanslarını kullanır.Yangın dolaplarını kullanır.Tatbikat senaryosu oluşturarak yapılan tatbikatları yönetebilir.Temel Yangın Bilgisi Eğitimini verebilir.Eğitim programları oluşturarak çalışanların düzenli eğitim almalarını sağlar.         EĞİTİMİN  UYGULANMASI ve ŞEKLİEğitimler;Uzaktan Eğitim,Yüz Yüze Eğitim veUygulamalı Eğitim modüllerinden oluşmaktadır.Her eğitim modülünün sonunda sınav yapılıp; sınavda başarılı olanlar bir sonraki modüle devam ederler. (Sınavda Başarısız Olanlar Tekrarlama Eğitimine Katılırlar.)1-Eğitim Grupları 20 Kişiyi geçmeyecektir.2-Yüz yüze eğitimler eğitim salonumuzda gerçekleştirilecektir.3-Uygulama eğitimleri, uygulama sahasında bulunan simülasyonlar vasıtası ile gerçekleştirilir.4-Eğitimde kullanılacak ekipmanlar okulumuz tarafından karşılanacaktır.  EĞİTİMİN SÜRESİ  ve TARİHLERİEğitimler 5 İş günü ve 40 saat sürecektir.1.   Gün: Uzaktan eğitim 8 Saat2.   Gün: Uzaktan eğitim 8 Saat3.   Gün: Uzaktan eğitim 8 Saat4.   Gün: Yüz yüze eğitim 8 Saat5.   Gün: Saha uygulaması 8 Saat  EĞİTİMİNİÇERİĞİ1.  GÜNI.OTURUMYanma Teorisi ve Yangın DavranışıYangının Evreleri ve Isı TransferiYangın Sebepleri ve Yangın EtkenleriYangın TürleriII.  OTURUMYangın Yerindeki TehlikelerLPG ve Doğalgazın Özellikleri, Tehlikeleri ve Güvenlik TedbirleriYangın Söndürme Prensipleri ve Yangın Söndürme MaddeleriPortatif Yangın Söndürme CihazlarıSINAV2.GÜNI.OTURUMYangın Söndürmede Kullanılan Araç, Gereç ve MalzemelerYangın Güvenlik ÖnlemleriYangın Algılama ve İhbar SistemleriOtomatik Söndürme SistemleriII.  OTURUMKişisel Koruyucu Kıyafetlerin teknik özellikleri, kullanımı, bakımı ve kontrolüTemiz Hava Solunum Cihazlarının teknik özellikleriTemiz Hava Solunum Cihazlarının kullanımı, bakımı ve kontrolüSINAV3.  GÜNI.OTURUMAcil Durum ve Acil Durum Planı HazırlanmasıAcil Durum OrganizasyonuII.  OTURUMAcil Durum Müdahale EkipleriAcil Durum Tahliye OrganizasyonuSINAV4.  GÜNI.OTURUMMasa Başı Tatbikat ÇalışmasıTahliye - Tatbikat senaryosu oluşturmaII. OTURUMYetişkin EğitimiEğitmenin özellikleriÖğrenme modelleriEtkili iletişimBeden diliEtkili sunum hazırlama teknikleriSINAV5.  GÜNI.OTURUM  (UYGULAMA)•          Kişisel Koruyucu elbiselerin kuşanılması uygulaması•          Temiz Hava Solunum Cihazlarının kuşanılması, kullanımı ve sökülüp takılması•          Yangın söndürmede kullanılan araç, gereç ve malzemelerin kullanımı ve bakımının yapılmasıII. OTURUM  (UYGULAMA)•          Portatif Yangın Söndürücülerle yangın söndürme uygulaması•          Ekip çalışmasının uygulamalı olarak yapılması
İncele
PERAKENDE MÜHENDİSLİĞİ & VERİMLİLİK YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
 Perakende Mühendisliği & Verimlilik Yönetimi Sertifika Programı’nda katılımcılara;Bir işletmenin ticari bir kar merkezi olarak verimli, sürdürülebilir büyümesini sağlamak adına,Satış / Stok / Kampanya / İnsan Kaynakları ve Karlılık Yönetimi konuları önemli hale gelmiştir. Bu konu başlıklarında,  uluslararası kabul görmüş, standartlara göre durum tespitlerinin, teşhis ve tedavi yöntemlerinin belirlenerek, iyileştirme & geliştirme noktalarının pratik/ güncel örneklerle çözüm süreçlerinin oluşturulması,Dünyada ve Türkiye’ de perakende trendleri nelerdir?Bütçe disiplini nedir? Nasıl oluşturulur, hangi dinamikleri içermelidir?Mali Tabloların Değerlendirilmesi ( Gelir Tablosu, Bilançolar), okunması, güncel örnekler üzerinden yorumlanması,Franchise Bayilik Sisteminin Kurulması ve geliştirilmesi süreçleri, Franchise sözleşmelerinin içeriği ve dikkat edilmesi gerekli konu başlıkları,Bir mağazanın ve/veya ticari kuruluşun oluşturulması noktasında fizibilitelerin yapılması, Kiralama modelleri ve Kira sözleşmelerinin içeriği ve dikkat edilmesi gerekli konu başlıkları, Personel Verimliliğinin geliştirilmesine yönelik taktikler ve ekip dinamikleri ve özellikleriKampanya Sistematiği, m2 satış verimliliklerinin takip ve kontrolünde dikkat edilmesi gerekli konu başlıkları,Stok Yönetiminde Temel Parametreler, Satın Alma Bütçelerinin oluşturulması ve içeriği,İşletmenin operasyonel ve mali denetim fonksiyonlarının oluşturulması ve periyodik takip süreçleri...Teorik, Pratik ve güncel örnekler ile aktarılacaktır.Eğitimimiz Ekim 2017 tarihinde başlayacaktır.Emrah İnel Özgeçmişi:1992-1998 Boyner Satış Müdürü1998-2000 Ekinciler Dış Ticaret Finans ve Kalite Koordinatörü2000-2007 YKM Satış ve Operasyon Müdürü2007-2011 YKM Satış, Operasyon ve Kiralama Grup Müdürü2011-2012 YKM Satış ve Kiralama Koordinatörü2012-2013 Boyner Satış Genel Müdür Yardımcısı2013-2015 Boyner Holding Kurumsal Gelişim ve Yatırım & Kiralama Direktörü2015-2016 Vakko Yatırım & Kiralama ve Satış Direktörü2017-Halen Vakko Yatırım & Kiralama ve Satış Grup Başkanı
İncele