MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Eğitim verilecek olan mesleki alanda çalışanlara ve bu alanlarda kariyer hedefi olan kişilere yönelik olarak düzenlenen mesleki gelişim eğitimleri, bu mesleğin gelişmesine ve devamına katkıda bulunmayı hedefler. Bu eğitimler çalışanların mesleklerinin niteliğini yükseltmeleri için yetiştirilmelerini amaçlayan kurs ve programları kapsamaktadır.

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI EĞİTİMİ
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 24 Ekim 2013 tarihinde, 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik gereği, “Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3‘te yer alan hükümlere göre, tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD) istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.”30 Haziran 2015 den itibaren yürülüğe girmiş olan bu zorunluluk şu firmaları kapsamaktadır: “Tehlikeli madde taşıma zincirinde yer alan; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmeler ile taşımacılık işletmeleri.”Kimler Başvurabilir?Geleceğin mesleği için gerçekleştirilecek TMGD eğitimlerine katılmak için ön koşullar:- Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak,Gerekli Belgeler:– Nüfus Cüzdanı fotokopisi (TC kimlik numarası içeren) – Adli Sicil Kaydı – Öğrenim Durumu Belgesi (Lisans Diploması ya da Lisans Mezuniyet Belgesi noter ya da kurum onaylı sureti) – Fotoğraf (renkli) 1 adetEğitim Başvurusu:Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimleri için, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı otomasyon sistemine kayıt yapılması gerekmektedir. ADR - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Sertifikası Nasıl Alınır?TMGD sertifikası almak için, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarında, TMGD eğitimi tamamlama belgesini almak gereklidir.Eğitim sonunda yapılan eğitimi tamamlama sınavından 70 puan ve üzeri alan katılımcılar, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belli tarihlerde yapılacak TMGD sınavlarına katılabilirler. Bakanlık tarafından yapılacak sınavdan 70 puan ve üzeri alan katılımcılar ADR-TMGD sertifikası almaya hak kazanır.Eğitim Süresi ve Detayları:İzmir Ekonomi Üniversitesi Ekosem TMGD eğitimleri toplam 64 saattir. Eğitime devam zorunludur.EKOSEM gerektiğinde ders saatlerini ve sınıfları değiştime, programı kısmen veya tamamen iptal etme hakkına sahiptir.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılacak olan TMGD sınavından önce kurumumuzdan bu eğitimi başarı ile tamamlamış katılımcılarımıza ücretsiz yenileme ve tazeleme eğitimi verilecektir.Eğitim İçeriğiTehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma veSözleşmeler .Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri.).Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler).İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları.Taşıma evrakı hakkında bilgiler.Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma).Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar.Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları.Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.Elleçleme ve istifleme kuralları.Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi vb.).Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar.Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları.Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması.Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın, kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması.İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esaslarıEğitimi tamamlama sınavı
İncele
ÜRETİM ALANLARINDA SÜREKLİ İYİLEŞTİRME UYGULAMALARI EĞİTİMİ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Sürekli iyileştirmenin amacı nedir? Standartlaştırmanın önemi Hızlı Reaksiyon Sistemi oluşturma Paydaşlar arası etkin iletişim ağı oluşturma Kalıcı problem çözme Süreç doğrulamaHEDEFLENEN SONUÇ:Üretim bölümlerinde belirli hat veya alanlarda standartların oluşturulması ve iyileştirilmesi, hızlı reaksiyon sisteminin yürütülmesi ve iyileştirilmesi, paydaşlar arasında etkin iletişim ağının oluşturulması, problemlerin kalıcı olarak çözülmesi ve süreç doğrulamanın etkin uygulanmasının sağlanması
İncele
YALIN GİRİŞİM İLE FİKİRDEN TİCARİLEŞMEYE
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Yalın girişim felsefesinin temelleriGirişimcilik türleri(bağımsız girişimci, sosyal girişimci, iç girişimci)Yenilikçi fikir üretmeFikri test etmeİş modeli oluşturmaFikri iş modeli üzerine kurgulamaİş modellini oluşturmaDeğer önerisini oluşturma(ürünün eşsiz yönünü belirleme)Müşteri segmentlerini ve pazarlama planıGelir modeli belirleme, maliyetleri belirlemeFinansal plan oluşturmaİş modelini kullanarak iş planı oluşturmaYatırıma giden yol ve etkili yatırımcı sunumuHEDEFLENEN SONUÇ:Girişimci olmak isteyenler: Fikirlerini nasıl doğru bir iş modeline kurgulayıp yatırım almak ve ticarileşmek için gereken bütün süreci öğreneceklerdir.Beyaz yakalı çalışanlar: Kendi kurumlarında üretecekleri projeler ve yenilikçi fikirlerin nasıl uygulayabileceklerini öğreneceklerdir.
İncele
SİMÜLASYONLA KALİTEYE YALIN BAKIŞ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Birebir imalat süreçlerinin simülasyonu ile yalının aşağıdaki temellerinin;Standart nedir?Standarttan sapma nedir?Uygunsuzluk avı (İşletmenin kendi hattında)Standarda göre uygunsuz durumların ortadan kaldırılması için yöntemlerSüreç doğrulamaİyileştirme çalışmalarıÇalışanlarla diyalog (Liderlik)Müşteri gereksinimlerinin anlaşılmasıProblem çözmeİş dengelemeÇalışma alanı düzenlemeKanBanTek parça akışıFIFO anlaşılmasıHEDEFLENEN SONUÇ:Kalite Hatalarının azaltılmasıVerimliliğin arttırılmasıBütünsel bakış yaratmaKendi işini denetleyen operatörlerGizli kayıpların yok edilmesiArtan müşteri memnuniyetiStandartların öneminin kavranmasıSüreçlere bütünsel bakış açısı ile standarttan sapmaların görülmesiKendi sürecinin denetçisi ve iyileştiricisi olan çalışanlar yaratmak
İncele
EĞİTİM YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Eğitim yönetimine GirişEğitim Kurumlarının özellikleri ve işlevleriEğitmen yönetimi 1: işe alım, motivasyon, görev dağılımı.Eğitmen yönetimi 2: gözlem, performans değerlendirme, geri bildirim, mesleki gelişim.Akreditasyon ve kalite, müfredat yönetimiDeğişim ve proje yönetimi Mali hususlarHEDEFLENEN SONUÇ:Eğitimcilere, eğitim yönetimi alanında edindikleri bilgi ve becerileri, bulundukları veya gelecekte bulunacakları yönetici pozisyonlarında uygulamalarına yardımcı olmaktır.
İncele
ÖĞRETMENLİK MESLEKİ GELİŞİM KURSU (ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ)
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Öğrenme ve Öğretme kuramlarıÖğrenme Stratejileri (Nasıl Öğreniyoruz?)Öğretme StratejileriÖğretim YöntemleriÖğretim TeknikleriÜst Düzey Düşünme BiçimleriKavram ÖğretimiHEDEFLENEN SONUÇ:Eğitim öğretim etkinliklerinin yapılamasındaki temel amaç; öğrenmelerin etkili ve verimli hale gelmesidir. Öğrenme öğretme etkinliklerinde; dersin, öğrencinin ve öğrenme ortamının doğru düzenlenmiş olması bu verimliliği artıracaktır. Düzenlenecek olan bu eğitimle katılımcılarımız çağdaş ve alternatif teknikleri kullanarak öğrenme ortamını desenleyebilecek ve ortaya çıkan öğrenmeleri yine çağdaş ve alternatif ölçme değerlendirme teknikleriyle daha anlamlı ve objektif değerlendirebileceklerdir.
İncele
ÖĞRETMENLİK MESLEKİ GELİŞİM KURSU (EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME)
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Eğitimde Ölçme ve DeğerlendirmeEğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin ÖnemiTest Geliştirmenin Aşamaları ve Belirtke Tablosu HazırlamaDuyuşsal Özelliklerin ÖlçülmesiDevinişsel Özelliklerin ÖlçülmesiBilişsel Özelliklerin ÖlçülmesiEğitimde Sıkça Kullanılan Ölçme AraçlarıÇağdaş Ölçme TeknikleriHEDEFLENEN SONUÇ:Eğitim öğretim etkinliklerinin yapılamasındaki temel amaç; öğrenmelerin etkili ve verimli hale gelmesidir. Öğrenme öğretme etkinliklerinde; dersin, öğrencinin ve öğrenme ortamının doğru düzenlenmiş olması bu verimliliği artıracaktır. Düzenlenecek olan bu eğitimle katılımcılarımız çağdaş ve alternatif teknikleri kullanarak öğrenme ortamını desenleyebilecek ve ortaya çıkan öğrenmeleri yine çağdaş ve alternatif ölçme değerlendirme teknikleriyle daha anlamlı ve objektif değerlendirebileceklerdir.
İncele
TEKNOLOJİ DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİMİ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ: EDMODO Oyun-odaklı Dijital Pedagoji (Game-based Digital Pedagogy) Ses ve video dosyalarıyla oynamak Interaktif internet sitelerin yabancı dil eğitiminde kullanımı HEDEFLENEN SONUÇ: Yabancı dil eğitimine teknolojik yenilikleri uygulamalı olarak entegre ederek dil eğitimi kalitesini arttırmak, öğrenci ve öğretmenlerin motivasyonunu yükseltmektir.
İncele
YANSITICI YAKLAŞIMLA MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:“Yansıtıcı Yaklaşım” Nedir?Nasıl uygulanır?Sınıf-içi öğretimin değişik yönleri ile ilgili uygulamalarGözlem formlarıTartışma gruplarıÖğretmenin güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin belirlenmesiAksiyon PlanıMesleki GelişimHEDEFLENEN SONUÇ:Katılımcı öğretmenlerin kurs süresince sunulacak olan “yansıtıcı” etkinlikleri yaparak öğretmen olarak güçlü ve zayıf yönlerini belirleyip, mesleki gelişimlerine yönelik olarak plan yapmalarının sağlanması. Kursun nihai amacı dil öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamaktır.
İncele
YETENEKLERİN GÜCŪ ADINA!!
EĞİTİM İÇERİĞİ:Konusma ve yazma nasil birlestirilir?Etkili dinleme, ogretme ve sonrasinda uretim nasil yapilir ?Etkili konusma okumadan sonra nasil gelir?Konusulan Ingilizce uretimi nasil arttirir?HEDEFLENEN SONUÇBirbirinden bagimsiz dört yetenegin -okuma, yazma, dinleme ve konusmanin etkili olarak bir araya getirildiginde Ingilizce ögretmenin ve ögrenmenin ne kadar keyifli ve bir o kadarda tatminkar bir tecrube oldugunu kanitlamak. Iyi planlanmis ve ogrencinin ilgisini ceken bilginin verildigi derslerde ogrencinin katilimi ve uretimin dogru orantida arttigini ögrentenler olarak bizzat tecrube etmek. Kursun sundugu ornekler, gorseller ve videolarin mumkun oldugunca cok gercek siniflara tasinmasi.
İncele
SİVİL HAVACILIK MESLEĞİ İŞARET DİLİ EĞİTİMİ
Eğitimin AmacıÇevremizde yaygın olarak çeşitli engel sınıfına sahip bireyler bulunmaktadır. Bu problemi yaşayan bireylerden bir kısmı işitme engellilerdir. Tek iletişim aracı olan İşaret Dili ile iletişim kuran işitme engelliler ile günlük hayatta, sosyal yaşamda işitme engelli bireyle rahatlıkla iletişim kurulabilmektedirEğitim  Konularıİşaret Dili Alfabesi Kişiler, Soru Kalıpları ve  Bağlaçlar Sayılar ve Zaman Kavramları Sayı  kavramlarıGünlük konuşma terimleri Aile kavramları Duygular ve Eylemler Zıt Anlamlar Meslekler Sağlık Kavramları  Trafik ve Ulaşım Eşyalar . Renkler  Yiyecek ve İçecekler Türkiye’nin illeri ve Ülkeler  Teknik terimler ve kurallar I.Grup 3 Aralık Pazartesi 17:00-20:004 Aralık Salı 17:00-20:005 Aralık Çarşamba 17:00-20:006 Aralık Perşembe 17:00-20:007 Aralık Cuma 17:00-20:00II. Grup 10 Aralık Pazartesi 17:00-20:0011 Aralık Salı 17:00-20:0012 Aralık Çarşamba 17:00-20:0013 Aralık Perşembe 17:00-20:0014 Aralık Cuma 17:00-20:00III. Grup17 Aralık Pazartesi 17:00-20:0018 Aralık Salı 17:00-20:0019 Aralık Çarşamba 17:00-20:0020 Aralık Perşembe 17:00-20:0021 Aralık Cuma 17:00-20:00IV. Grup24 Aralık Pazartesi 17:00-20:0025 Aralık Salı 17:00-20:0026 Aralık Çarşamba 17:00-20:0027 Aralık Perşembe 17:00-20:0028 Aralık Cuma 17:00-20:00
İncele
YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROGRAMI
              EĞİTİM PROGRAMININ AMACI            Katılımcılara eğitim sonunda kazanmış olduğu eğitmenlik unvanı (Yangın Eğitmeni) ile, eğitim vereceği işletmelerdeki çalışanlara Kanun ve Yönetmelikler (Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Yerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik) göz önünde bulundurularak Temel Yangın Güvenlik Eğitimi verebilecek, çalışanlara başlangıç yangınlarına müdahale edebilecek, yangınla mücadele araç gereç ve ekipmanlarını tanıyıp kullanabilecek,  yangın önleme ve kurtarma ile tahliye tekniklerini öğretebilecek, Acil Durum Müdahale Ekipleri kurup görev ve çalışma şekillerini oluşturabilecek, işletmede eğitim programı oluşturabilecek ve eğitim verilen işyerinin yangın risklerini kapsayacak senaryolar geliştirip senaryolara uygun tatbikatlar gerçekleştirip, raporlayabilecek öğretme becerisini kazandırmaktır.                EĞİTİMİN  HEDEF KİTLESİEn az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışanlar,Üniversitelerin ön lisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar,Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A, B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları,Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,İSG Uzman adayları,Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite ön lisans Mezunları,Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları.Temel Yangın Güvenliği konusunda eğitim vermek isteyen en az 2 yıllık üniversite mezunları         EĞİTİMİN KATILIMCIYA  KAZANDIRACAKLARIYanma ve yangın kimyasını bilir.Isı ve dumanın yayılma hızı ve tehlikelerini bilir.Yangına sebep olacak faktörleri bilir.Yangın söndürme maddelerini bilir.Yangın türüne göre söndürme maddelerini bilir.Katı, sıvı, gaz yangınlarının nasıl oluştuğunu ve söndürme tekniklerini bilir.Yangın güvenlik önlemlerini alır.Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi, ilgili kişileri ve çevresini nasıl haberdar edeceğini bilir.Binadan tahliye olurken neler yapılacağını bilir.Kaçış yollarını bilir.Nasıl yardım çağıracağını bilir.Portatif Yangın Söndürme Cihazlarını kullanır.Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.Yangına müdahale organizasyonunun nasıl oluşturulacağını bilir.İleri derecedeki yangınlara nasıl müdahale edileceğini bilir.Yangın esnasında haberleşmeyi bilir.Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliği bilir.Acil Durum Müdahale Ekiplerinin kuruluş, görev ve sorumluluklarını bilir.Taşıma tekniklerini kullanarak yangında hayat kurtarma faaliyetini gerçekleştirir.Binada mahsur kalmış ise dışarıdakileri nasıl haberdar edeceğini bilir.Yangın suyu rezervlerini bilir.Yangın söndürmede gerekli olan araç-gereç ve malzemeleri bilir.Kişisel koruyucu giysileri ve ekipmanları tanır ve nasıl kullanılması gerektiğini bilir.Kişisel Koruyucu Solunum Cihazını kullanır.İtfaiye hortumlarını ve lanslarını kullanır.Yangın dolaplarını kullanır.Tatbikat senaryosu oluşturarak yapılan tatbikatları yönetebilir.Temel Yangın Bilgisi Eğitimini verebilir.Eğitim programları oluşturarak çalışanların düzenli eğitim almalarını sağlar.         EĞİTİMİN  UYGULANMASI ve ŞEKLİEğitimler;Uzaktan Eğitim,Yüz Yüze Eğitim veUygulamalı Eğitim modüllerinden oluşmaktadır.Her eğitim modülünün sonunda sınav yapılıp; sınavda başarılı olanlar bir sonraki modüle devam ederler. (Sınavda Başarısız Olanlar Tekrarlama Eğitimine Katılırlar.)1-Eğitim Grupları 20 Kişiyi geçmeyecektir.2-Yüz yüze eğitimler eğitim salonumuzda gerçekleştirilecektir.3-Uygulama eğitimleri, uygulama sahasında bulunan simülasyonlar vasıtası ile gerçekleştirilir.4-Eğitimde kullanılacak ekipmanlar okulumuz tarafından karşılanacaktır.  EĞİTİMİN SÜRESİ  ve TARİHLERİEğitimler 5 İş günü ve 40 saat sürecektir.1.   Gün: Uzaktan eğitim 8 Saat2.   Gün: Uzaktan eğitim 8 Saat3.   Gün: Uzaktan eğitim 8 Saat4.   Gün: Yüz yüze eğitim 8 Saat5.   Gün: Saha uygulaması 8 Saat  EĞİTİMİNİÇERİĞİ1.  GÜNI.OTURUMYanma Teorisi ve Yangın DavranışıYangının Evreleri ve Isı TransferiYangın Sebepleri ve Yangın EtkenleriYangın TürleriII.  OTURUMYangın Yerindeki TehlikelerLPG ve Doğalgazın Özellikleri, Tehlikeleri ve Güvenlik TedbirleriYangın Söndürme Prensipleri ve Yangın Söndürme MaddeleriPortatif Yangın Söndürme CihazlarıSINAV2.GÜNI.OTURUMYangın Söndürmede Kullanılan Araç, Gereç ve MalzemelerYangın Güvenlik ÖnlemleriYangın Algılama ve İhbar SistemleriOtomatik Söndürme SistemleriII.  OTURUMKişisel Koruyucu Kıyafetlerin teknik özellikleri, kullanımı, bakımı ve kontrolüTemiz Hava Solunum Cihazlarının teknik özellikleriTemiz Hava Solunum Cihazlarının kullanımı, bakımı ve kontrolüSINAV3.  GÜNI.OTURUMAcil Durum ve Acil Durum Planı HazırlanmasıAcil Durum OrganizasyonuII.  OTURUMAcil Durum Müdahale EkipleriAcil Durum Tahliye OrganizasyonuSINAV4.  GÜNI.OTURUMMasa Başı Tatbikat ÇalışmasıTahliye - Tatbikat senaryosu oluşturmaII. OTURUMYetişkin EğitimiEğitmenin özellikleriÖğrenme modelleriEtkili iletişimBeden diliEtkili sunum hazırlama teknikleriSINAV5.  GÜNI.OTURUM  (UYGULAMA)•          Kişisel Koruyucu elbiselerin kuşanılması uygulaması•          Temiz Hava Solunum Cihazlarının kuşanılması, kullanımı ve sökülüp takılması•          Yangın söndürmede kullanılan araç, gereç ve malzemelerin kullanımı ve bakımının yapılmasıII. OTURUM  (UYGULAMA)•          Portatif Yangın Söndürücülerle yangın söndürme uygulaması•          Ekip çalışmasının uygulamalı olarak yapılması
İncele
BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Bakanlık başvurusu gerekli evraklar ve bilgilendirme için http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/sayfalar/bilirkisiliğekabulevebilirkisilikbasvuru.html linkinden ulaşabilirsiniz.Bilirkişilik Temel eğitimiBeş yıllık meslekî kıdem kazanmış olan ve bilirkişilik yapmak isteyen kişilerin, bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren temel eğitim almaları gerekecek.Temel eğitim en az 24 ders saatinden oluşacak. Bunun 18 saati teorik ve altı saati uygulamalı eğitim olacak. Temel eğitime katılmak zorunlu olup, derslerin 1/12'sine devam etmeyenlerin (eğitime 2 ders saati katılmayanların) eğitim programıyla ilişiği kesilecek.Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsayacak.Uygulama eğitimi ise; Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerecek.Temel eğitimden muaf olanlarAlanlarındaki uzmanlıkları ve bilimsel yeterlilikleri dikkate alınarak, bilirkişilik temel eğitiminden ve listeye kaydolmaktan muaf tutulanlar da olabilecek.Öte yandan, Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları için, sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında görev yapmaları şartıyla, temel eğitim alma şartı aranmayacak.Bilirkişi olabilmek için gerekli şartlarBilirkişilik başvurusunda bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.-Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.-Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.-Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.-Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.-Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.-Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da daha fazla çalışma süresi aranan hallerde bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.-Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.-Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlenen (Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bilirkişilik Daire Başkanlığınca belirlenen) yeterlilik koşullarını taşımak.Öte yandan;Daha önce yaptığı başvurusu, meslekî olarak yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamayacak.Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduklarını ve bilirkişi olabilmek için gerekli şartları belgelendirmeleri halinde bilirkişiliğe kabul edilebilecek.Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları ile taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar için,Sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında bilirkişilik yapmaları halinde, fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmayacak.BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ MÜFREDATI  · BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA)· BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER· (300 DAKİKA)· BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (250 DAKİKA)· BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI (200 DAKİKA)· BÖLÜM 5: UYGULAMA (300 DAKİKA)EĞITMEN KADROMUZ1.    Prof. Dr. Hacı CAN   2.     Prof. Dr. Erol AKI 3.      Yrd. Doç. Dr. Hüseyin IŞIK4.      Yrd. Doç. Dr. Başak BAK5.      Yrd. Doç. Dr. Ebru AY CHELLİ6.      Yrd. Doç. Dr. Özge ÖZSOY7.      Yrd. Doç. Dr. Ebru KARADEMİR8.      Yrd. Doç. Dr. Arzu AŞÇI ZENGİN9.      Yrd. Doç. Dr. Özlem DÖGERLİOĞLU10.    Yrd. Doç. Dr. Yaşar Can GÖKSOY 11.    Yrd. Doç. Dr. Hasan KARAKILIÇ 12.    Yrd. Doç. Dr. Burak PINAR 13.    Yrd. Doç. Dr. Esra KATIMAN14.    Yrd. Doç.Dr. Ali G.TOKER15.   Yrd. Doç. Dr. Tayfun ERCAN Temel Eğitim Kayıt FormuKesin Kayıt Anında Temel Eğitim Kayıt Formunu Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze Teslim Ediniz.       Eğitimlerimiz Güzel Sanatlar Fakültesi Binamızda D Blok'ta gerçekleşecektir.                                                                                                                                                                                              Eğitim Progtamı 21    Kasım 2018Çarşamba 22    Kasım 2018Perşembe 23    Kasım 2018 CUMA HAFTA SONU24    Kasım 2018CUMARTESİ   17:30-18:20Rapor Yazılımı Usul ve EsaslarıBilirkişinin Nitelikleri Ödevleri ve Etik İlkelerYargılama Hukukuna İlişkin İlkelerİspat Hukukuna İ mlişkin Temel Kavramlar9:30-10:20Uygulama Eğitimi18:30-19:20Rapor Yazılımı Usul ve EsaslarıBilirkişinin Nitelikleri Ödevleri ve Etik İlkelerYargılama Hukukuna İlişkin İlkelerİspat Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar10:30-11:20Uygulama Eğitimi19:30-20:20Rapor Yazılımı Usul ve EsaslarıBilirkişinin Nitelikleri Ödevleri ve Etik İlkelerYargılama Hukukuna İlişkin İlkelerİspat Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar11:30-12:20Uygulama Eğitimi20:30-21:20Rapor Yazılımı Usul ve EsaslarıBilirkişinin Nitelikleri Ödevleri ve Etik İlkelerBilirkişi İncelemesiÖğle    arası   21:30-22:20Bilirkişi İncelemesi Bilirkişinin Nitelikleri Ödevleri ve Etik İlkelerBilirkişi İncelemesi13:00-13:50Uygulama Eğitimi22:30-23:20Bilirkişi İncelemesiBilirkişinin Nitelikleri Ödevleri ve Etik İlkelerBilirkişi İncelemesi14:00-14:50Uygulama Eğitimi   15:00-15:50Uygulama Eğitimi
İncele
UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ
         Adalet Bakanlığı 24/10/2017 tarihli "Olur"u ile Üniversitemize Türkiye genelinde 5 yıl süreyle Uzlaştırmacı Eğitimi izni verilmiştir.EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ Uzlaştırma eğitiminin kapsamı, uzlaştırmacı olarak görev yapacak kişilerin sahip olmaları gereken asgarî nitelikler, bilgi düzeyi ve kişisel yeteneklerinin geliştirilmesinden oluşur. Ayrıca onarıcı adalet anlayışı, mağdur-fail uzlaştırması, ceza muhakemesi hukukunda uzlaştırmanın yasal temeli, soruşturma aşamasında uzlaştırma, kovuşturma aşamasında uzlaştırma, iletişim becerileri, müzakere teknikleri ile ilgili teorik bilgilerdir.Uygulamalı eğitimi; adayların, bireysel ve gruplar hâlinde iletişim ve müzakere tekniklerini kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek uyuşmazlık çözüm çalışmaları ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içermektedir,Uzlaştırmacı eğitimi alan kişilerin en az bir örnek uyuşmazlık senaryosu ortaya koymaları, uzlaştırma yöntemini kullanarak sonuçlandırmaları ve eğitmenlerle birlikte grup değerlendirmeleri yapmaları beklenmektedir.Uzlaştırmacı eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımlarının zorunluluğu bulunmaktadır. Adayların derslere devam durumunu gösteren çizelgeler üniversitemizce düzenlenip derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiğinin kesilecektir.Eğitimlerin ders içerikleri, ders saatlerini de gösterir ders programı Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı açıklamalarına uygun olarak hazırlanmıştır.Eğitimi başarı ile tamamlayan kişilere en geç bir ay içinde uzlaştırmacı eğitimini tamamladıklarına dair bir belge verilecektir.EĞİTİME BAŞVURU KOŞULLARIUzlaştırmacı eğitimine avukatlar ve hukuk öğrenimi görmüş kişiler başvurabilecektir. Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendine göre hukuk öğrenimi görmüş kişiler; üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat veya Maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar olarak değerlendirilmektedir.Buradan hareket ile uzlaştırmacı eğitimine hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden, hukuk fakültesi mezunlarının yanı sıra üniversitelerin;- Siyasal Bilgiler Fakültesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- İktisat Fakültesi- İşletme FakültesiMezunlarından, müfredatında aşağıda belirtilen hukuk derslerinden en az ikisini görmüş olanlar başvurabilecektir:- Anayasa Hukuku- Ceza Hukuku (Genel Hükümler)- Ceza Hukuku (Özel Hükümler)- Ceza Muhakemesi Hukuku- Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk- Ticaret Hukuku- İş Hukuku- Borçlar HukukuUzlaştırmacı eğitimi her meslekten katılımcıları kabul etmediği için, başvuru esnasında katılımcılarımız yukarıda adı geçen fakültelerden mezun olduklarını gösterir  lisans diploması fotokopisi (aslı gibidir onaylı) ve nüfus cüzdanı fotokopisini EKOSEM'e elden teslim etmek zorundadırlar.Başvuru sürecinde paylaşılan bilgilerin doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur. Başvuru sahibi, paylaşılan bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından doğabilecek her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu bilir ve kabul eder.Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak/yaptırılacak ve sadece uzlaştırmacı eğitimini tamamlayanların katılabileceği “Uzlaştırmacı Sınavı” için başvuru şartlarına ilişkin yeterlilik ve yetkinlik başvuru sahibinin sorumluluğundadır.Başvuru onaylandıktan sonra, her ne sebeple olursa olsun, kesinlikle ücret iadesi yapılmamaktadır.Başvuru onaylandıktan sonra, herhangi bir sebeple eğitime katılınmaması durumunda bu kayıtla elde edilen hakları talep edemez.Bu programın Kontenjanı, 30 kişi olup eğitim çalışmaları İzmir Ekonomi Üniversitesi dersliklerinde gerçekleştirilecektir. İzmir dışında yapılacak eğitim çalışmaları Üniversitemiz standartlarına uygun olacak şekilde EKOSEM tarafından belirlenecektir.Katılımcılarımız eğitim süresince Üniversitemize ait, Güzel Sanatlar Fakültesi (Arka Kapı) altında bulunan kapalı otoparkı ücretsiz kullanabileceklerdir.  Eğitimimiz hafta içi (Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe)  ve Hafta sonu (Cuma-Cumartesi-Pazar) olmak üzere iki ayrı grup şeklinde düzenlenecektir.Hafta içi grubu dersleri 17:30-22:25 ve Hafta sonu grubu dersleri Cuma 17:00-23:15 Cumartesi ve Pazar 10:00-17:30 arasında yapılacaktır.    EĞİTİM PROGRAMITEORİK EĞİTİM KONULARI (28 saat Hukuk eğitimi, 8 saat İletişim ve Müzakere Teknikleri, toplam 36 saat teorik eğitim)                                                 UZLAŞTIRMA Onarıcı Adalet AnlayışıOnarıcı Adalet Programlarından Mağdur-Fail UzlaştırmasıMağdur-Fail Uzlaştırmasının Usûlü- Mağdur-Fail Uzlaştırmasının Aşamaları- Mağdur ile İlk Görüşme ve Özel Toplantı- Fail ile İlk Görüşme ve Özel Toplantı- Mağdur ve Failin Katıldığı Ortak Toplantının Yönetilmesi- Uzlaştırmanın Sonucu ve Anlaşmaya VarılmasıCeza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırmanın Yasal TemeliUzlaştırmanın Tanımı ve EsaslarıUzlaştırma Kapsamındaki Suçlar- Yetişkinler Tarafından İşlenen Suçlar-Çocuklar Tarafından İşlenen SuçlarSoruşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaştırma TeklifiUzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve EğitimiUzlaştırmacıya Soruşturma Dosyasında Yer Alan Belgelerin VerilmesiUzlaştırmacıya İlişkin Etik KurallarUzlaştırma Süresi ve Dava Zamanaşımının DurmasıUzlaştırma Müzakereleri- Uzlaştırmacının Müzakerelere Hazırlanması- Uzlaştırma Müzakerelerine Katılım- Cumhuriyet Savcısının Uzlaştırma Sürecindeki İşlevi- Uzlaştırmacının Müzakere Öncesinde Tarafları Bilgilendirmesi- Uzlaştırma Müzakerelerinin Yönetilmesi ve Müzakere Yöntemleri- Uzlaştırma Müzakerelerinin Gizliliği, Delil ve Tanıklık YasağıMağdurun Zararının GiderimiUzlaştırmanın Sonucu- Uzlaştırma Raporunun Hazırlanması- Uzlaştırma Sonucunda Cumhuriyet Savcısı Tarafından Verilecek Kararlar- Kararlaştırılacak Edim Türleri ve Nitelikleri- Kararlaştırılan Edimin Yerine Getirilmemesinin SonuçlarıUzlaştırmacı Ücreti ve GiderlerKovuşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaşma Teklifi- Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulabilecek Hâller- Mahkemenin Uzlaştırmaya Başvurması- Uzlaştırma Sonucunda Mahkeme Tarafından Verilecek KararlarİLETİŞİM İletişim Kavramıİnsan İlişkileri ve Uzlaştırma Süreciİletişim Ortamı ve Uzlaştırmaİletişim ModeliUzlaştırma Görüşmelerinde Sözlü ve Sözsüz İletişimUzlaştırma Sürecinde Kendini Tanıma ve Başkalarını AnlamaUzlaştırma Görüşmelerinde Dinleme BecerisiSavunucu ve Açık İletişimUzlaştırma Sürecinde Tutum ve Tutum DeğişimiMÜZAKERE TEKNİKLERİ Uzlaştırmacıların Kişisel Müzakerecilik Farkındalıklarının DeğerlendirmesiMüzakerenin Tanımı, Kapsamı, Özellikleri ve İşlevinin Ortaya KonulmasıUzlaştırmacıların Müzakerecilik Başlangıç Düzeyinin Tespit EdilmesiMüzakere Çeşitlerinin Ortaya KonulmasıMüzakere Dinamiklerinin Analizinin YapılmasıMüzakerelerde Uzlaştırmacılarca Kullanılacak Taktiklerin Analizi ve UygulamasıMüzakere EtiğiMüzakerelerdeki Hatalar ve Dikkat Edilmesi Gerekenlerin İncelenmesiAYRICA TOPLAM 12 SAAT UYGULAMALI EĞİTİMİ VERİLECEKTİR.EĞİTMEN KADROSUDoç. Dr. Seda DURAL ÇETİNKAYA- İzmir Ekonomi Üniversitesi /Psikoloji BölümüDoç. Dr. Seda CAN- İzmir Ekonomi Üniversitesi /Psikoloji BölümüDoç. Dr. Sema MİSÇİ KİP- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim FakültesiDoç. Dr. Ebru UZUNOĞLU- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim FakültesiYrd. Doç. Dr. Arzu AŞÇI ZENGİN- İzmir Ekonomi Üniversitesi/Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim DalıÖğr. Gör. Berrin YANGINÖZÜ- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEMÖğr. Gör. Burçin ÖNDER- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEMDr. Sedef UZGÖREN- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEMUzman Ferda Eser-Uzlaştırmacı (Kamu Hukuku)Av. Uğur Uluocak Acabey-UzlaştırmacıAv. Arb. Tuğba Balkan –UzlaştırmacıAv. Sinem Top- Ceza Hukuku Doktora ÖğrencisiAşağıda bulunan başvuru formunu sadece iletişim amaçlı olup kesin kayıt için evrakların teslimi ve ücretin ödenmiş olması şartı bulunmaktadır.
İncele