İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI SERTİFİKA EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI SERTİFİKA EĞiTiMi

Eğitim Açıklaması

Modül 1: İnsan Kaynakları Yönetimine Genel Bakış
 İKY’nin Tanımı, Önemi ve Tarihsel Gelişimi
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Organizasyon Yapıları-Rol ve Sorumluluklar
 İKY Süreçleri ve Entegre İKY Modeli
Modül 2: İşgücü Planlama ve İş Değerlendirme
İşgücü Planlama
İş Değerlendirme Tanımı, amacı
İş Değerlendirme Tekniği
Görev Tanımlarının Oluşturulması
Yetkinliklerin Belirlenmesi, Yetkinliklerin Tanımlanması
Pozisyon-Yetkinlik Matrisi
Modül 3: Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması
 İnsan Kaynakları Planlaması Süreci ve Başarı Göstergeleri
Şirket stratejileri
İnsan Kaynakları Stratejileri
Yetkinliklerin strateji ile uyumu
Organizasyonel Planlama
Yedekleme
Kariyer Planlama
Kritik ik metrikleri
Modül 4: İşe Alma ve Yerleştirme
 İşe Alma ve Yerleştirme süreci ve başarı göstergeleri
İşveren Markası
Mülakat Teknikleri
Değerlendirme Araçları
Oryantasyon Programı
Modül 5 Yetenek Yönetimi
Yetenek Yönetimi Modeli
Yetenek Yönetiminde Yeni Jenerasyonun Beklentileri
Günümüzde kariyer hareketliliği
Yetenek Yönetimi ve Kariyer Planlama Bileşenleri
Gelişim Programları
Koçluk-Mentorluk
İK Yönetiminde koçluk yaklaşımı
Modül 6: Eğitim Yönetimi
Eğitim İhtiyaç Analizi
Eğitim Planı ve bütçeleme
 Eğitim etkinliği ölçme ve Değerlendirme
 Modül 7: Performans Yönetim Sistemi
 Performans Değerlendirme ve Kullanım Amaçları
Performans Yönetimi Süreci ve başarı göstergeleri
Performans Yönetim Sistemi Temel Prensipleri
Performans Değerlendirme Yöntemleri (Hedeflerle Yönetim, Hedef+Yetkinlik Bazlı Yönetim, 360 derece vs.)
Çok Boyutlu-Dengeli Performans Sistemi
 Performans Değerlendirme Görüşmeleri ve Geri Bildirim
Modül 8:Çalışan Bağlılığı
Çalışan bağlılığı modeli
Çalışan bağlılığı araştırma süreci
Çalışan bağlılığına etki eden faktörler
Çalışan bağlılığı çalışmaları, aksiyon planı
 Modül 9: Ücretlendirme ve Bordrolama
 Ücretlendirmede Ana İlkeler: İç dengenin Korunması, Piyasa Koşullarına Uygunluk
Ücret Türleri: Baz(Kök) Ücret, Özendirici Ücretler
Ücret Sistemleri
Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Fazla Mesai Hesaplamaları
Net Ücret ve İşverene Maliyet Hesaplaması
Modül 10: İnsan Kaynaklarında Bütçeleme ve Maliyet Analizi
 Bütçeleme Nedir, Çeşitleri Nelerdir, Neden Bütçe Yapılır?
 İnsan Kaynakları Bütçelerinde Nelere Dikkat Edilmeli?
Ücretlerin, Kıdem Tazminatlarının Bütçelenmesi
 Modül 11: İş Hukuku
 İş Hukukuna Yön Veren İlkeler
 İş Hukukunun Temel Kavramları
İş Kanunu’nun Uygulama Alanı
 İş Sözleşmesi Türleri
 İş Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleri
İş Güvencesi
İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
Feshe Karşı Yargı Yolu
 Hizmet Akdinin Feshinin SonuçlarıBaşvuru