ARABULUCULUK EĞİTİMİ

Arabuluculuk Eğitimi

Eğitim Açıklaması

PROGRAMIN AMACI

Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel bilgileri, iletişim becerileri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri, psikoloji ile diğer teorik ve pratik bilgileri içeren ve arabuluculuğun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlayan eğitimi ifade eder.


PROGRAM İÇERİĞİ

Arabuluculuk, 22, Haziran, 2012, 28331 no’lu Resmi Gazete’de sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak tanımlanır.

Arabulucu olacak kişilere asgari atmış sekiz saati teorik ve on altı saati uygulamalı olmak üzere toplam seksen dört saat arabuluculuk eğitimi verilir.


KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Diploma Fotokopisi

Kimlik Kart'ının asli ve fotokopisi veya Nüfus Cüzdanının asli ve fotokopisi

Ödeme dekontu


EĞİTMEN KADROSU

Hukuk 

Prof. Dr. Huriye Kubilay,

Doç. Dr. Zeynep Şişli,

Doç. Dr. S.Alp Limoncuoğlu,

Doç. Dr. Esra Katıman,

Doç. Dr. Barış Bahçeci, 

Dr. Öğr. Üyesi Begüm Bulak Uygun,

Dr. Öğr. Üyesi Cem Özcan,

Dr. Öğr. Üyesi Arzu Aşçı Zengin,

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Dögerlioğlu,

Dr. Öğr. Üyesi Özge Özsoy,

Dr. Öğr. Üyesi Mine Kasapoğlu Turhan,

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Işık,

Av. Neşem Batur,

Av. Nurdan Heris,

Arb. Av. P. Pelin Özşahinli ,

Arb. Av. Tuğba Balkan,

Arb. Av. Efsun Matur,

İletişim

Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu,

Doç.Dr. Sema Misçi Kip,

Doç. Dr. Selin Türkel,

Öğr. Gör. Burçin Önder,

Öğr. Gör. Burak Amirak,

Arş. Gör. Pınar Umul Ünsal,

Arş. Gör. Burcu Yaman Akyar,

Psikoloji

Prof. Dr. Canan Başar Eroğlu,

Doç. Dr. Seda Can,

Doç. Dr. Seda Dural,

Dr. Öğr. Üyesi Burak Erdeniz ,

Dr. Öğr. Üyesi Nevra Cem Ersoy,

Dr. Sedef Uzgören,

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Meral Öğütçü,

Öğr. Gör. Berrin YangınözüAşağıda bulunan başvuru formunu sadece iletişim amaçlı olup kesin kayıt için evrakların teslimi ve ücretin ödenmiş olması şartı bulunmaktadır.


Arabulucu olacak kişilere asgari atmış sekiz saati teorik ve on iki saati uygulamalı olmak üzere toplam seksen dört saat arabuluculuk eğitimi verilir.

Arabuluculuk Eğitimi Eğitim Takvimi

25 Ocak 2019 Cuma

13:30-22:20

26 Ocak 2019 Cumartesi
10:00-19:00
27 Ocak 2019 Pazar
10:00-19:00
28 Ocak 2019 Pazartesi
13:30-22:20
29 Ocak 2019 Salı
13:30-21:20
30 Ocak 2019 Çarşamba
13:30-22:20
31 Ocak 2019 Perşembe
13:30-22:20
1 Şubat 2019
Cuma
13:30-22:20
2 Şubat 2019
Cumartesi
10:00-19:00
3 Şubat 2019
Pazar
10:00-19:00
4 Şubat 2019
Pazartesi
13:30-20:20
Modul 2
Arabuluculuğun Tarihçesi
-Arabuluculuk Nedir?
Efsun    Matur
13:30-14:20
Modul 4
Arabulucu Kimdir?
Efsun Matur
10:00-10:50
Modul 5
Arabuluculuk Sürecine Genel Bakış
-Arabuluculuk Aşamaları ve Amaçları (Hazırlık, Başlangıç, İnceleme / Araştırma, Müzakere, Sonuç)
Nurdan    Heris
10:00-10:50
Modul 7
Arabulucunun Taraflarla Buluşması
Pelin    Özşahinli
13:30-14:20
Modul 1
Çatışma Nedir?
Burak    Amirak
13:30-14:20
Modul 8
Uyuşmazlığın Çözümünde Önemli Unsurların Belirlenmesi
-Arabulucunun Bilgi Toplaması
Özlem 
Dögerlioğlu
13:30-14:20
Modul 9
Müzakere Tanımı, Müzakerenin İcrası
Burak    Amirak
13:30-14:20
Modul 10
Arabuluculuk Sürecinin Sona Ermesi
Alp    Limoncuoğlu
13:30-14:20
Modul 12
Uygulama Eğitimi
Neşem    Batur
10:00-10:50
Modul 12
Uygulama Eğitimi
Neşem    Batur
10:00-10:50
Modul 14
-Arabuluculukta Etik: Etik Kurallar ve Uygulama Kuralları
-Gönüllülük ve Eşitlik Kuralı
-Tarafsızlık ve Bağımsızlık Kuralı
Esra    Katıman
13:30-14:20
Modul 2
-Arabuluculuğa Elverişli Alanlar
-Arabuluculuğa Başvurulması Tavsiye Edilen Hâller
Efsun    Matur
14:30-15:20
Modul 4
Arabulucunun Sicile Kayıt Zorunluluğu
Efsun    Matur
11:00-11:50
Modul 5
Arabuluculuk Sürecinin Planlanması
-Arabuluculuk Sürecinin Planlanmasında Arabuluculuk İlkelerinin Gözetilmesi
Nurdan    Heris
11:00-11:50
Modul 7
Arabulucunun Açılış Konuşması
Pelin    Özşahinli
14:30-15:20
Modul 1
Çatışma ve Uyuşmazlık Farkı
Burak    Amirak
14:30-15:20
Modul 8
Uyuşmazlığın Çözümünde Önemli Unsurların Belirlenmesi
-Arabulucunun Bilgi Toplaması
Özlem    Dögerlioğlu
14:30-15:20
Modul 9
Temel Müzakere Türleri: Kazan-Kazan ve Kazan-Kaybet
Burak    Amirak
14:30-15:20
Modul 10
Anlaşma Belgesi
Alp    Limoncuoğlu
14:30-15:20
Modul 12
Uygulama Eğitimi
Neşem    Batur
11:00-11:50
Modul 12
Uygulama Eğitimi
Neşem    Batur
11:00-11:50
Modul 14
-Gizlilik Kuralı
-Menfaat İlişkisi ve Çatışma Olmaması Kuralı
-Mesleki Yeterlilik Kuralı
Esra    Katıman
14:30-15:20
Modul 2
Arabuluculuğun Olumlu Yönleri ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Arabuluculuğun Türleri
Efsun    Matur
15:30-16:20
Modul 4
Arabulucuda Bulunması Gereken Temel Özellikler
Efsun    Matur
12:00-12:50
Modul 6
Ön Basamak: Arabuluculuk Süreci
Pelin    Özşahinli
12:00-12:50
Modul 7
Taraflara Konuşmalarını ve Sürece Dâhil Olmalarını Sağlayacak Güveni Vermek
Pelin    Özşahinli
15:30-16:20
Modul 1
Çatışmanın ve Uyuşmazlığın Analizi, Pozisyonlar ve İhtiyaçlar Arasındaki Farklılıklar
Burak    Amirak
15:30-16:20
Modul 8
-Pozisyonlar, Menfaatler ve İhtiyaçların Farkının Ortaya Çıkarılması Bakış Açısı Farkları
-Anlaşma Aralığının Saptanması
Özlem    Dögerlioğlu
15:30-16:20
Modul 9
Arabuluculukta Temel Müzakere Stratejileri (Rekabetçi – Kaçınmacı – Uyuşmacı – Uzlaşmacı – Problem Çözücü)
Burak    Amirak
15:30-16:20
Modul 10
Anlaşma Belgesinin İcra Edilmesi
Alp    Limoncuoğlu
15:30-16:20
Modul 12
Uygulama Eğitimi
Neşem    Batur
12:00-12:50
Modul 12
Uygulama Eğitimi
Neşem    Batur
12:00-12:50
Modul 14
-Unvan Kullanımı ile Reklam ve Tanıtım Kuralı
-Ücret ve Diğer Giderlerle İlgili Kural
-Arabuluculuk Sürecinin Niteliği, Görevin Özenle İfası ve Taraflarla İletişim Kurma Kuralı
-Arabuluculuk Uygulamasının Geliştirilmesi Kuralı
Esra    Katıman
15:30-16:20
Modul 2
Arabuluculuğun Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri İçindeki Yeri
-Arabuluculuk Sözleşmesi / Arabulucu Sözleşmesi
Efsun    Matur
16:30-17:20
Modul 4
Arabuluculuğun Diğer Benzer Mesleklerden Farkı Nedir
Efsun    Matur
13:00-13:50
Modul 6
Birinci Basamak: Kontrol Listesi Hazırlamak
Pelin    Özşahinli
13:00-13:50
Modul 7
Soruların Yanıtlanması
Pelin    Özşahinli
16:30-17:20
Modul 1
Çatışma Durumunda Bireyler Nasıl Davranırlar?
Burak    Amirak
16:30-17:20
Modul 8
-Pozisyonlar, Menfaatler ve İhtiyaçların Farkının Ortaya Çıkarılması Bakış Açısı Farkları
-Anlaşma Aralığının Saptanması
Özlem    Dögerlioğlu
16:30-17:20
Modul 9
Harvard Müzakere Modeli
Burak    Amirak
16:30-17:20
Modul 10
Son Tutanak
Kapanış Konuşması
Alp Limoncuoğlu
16:30-17:20
Modul 12
Uygulama Eğitimi
Neşem    Batur
13:00-13:50
Modul 12
Uygulama Eğitimi
Neşem    Batur
13:00-13:50
Modul 14
-Beyan ve Belgelerin Kullanım Yasağı Kuralı
-Tarafların Bilgilendirilmesi Kuralı
-Belge Saklama Yükümlülüğü Kuralı
-Arabuluculuğun Sona Erdirilmesi Kuralı
Esra    Katıman
16:30-17:20

ARA

Modul 3
Gönüllülük
Gizlilik
Efsun    Matur
18:30-19:20
Modul 4
Arabulucunun Görev ve İşlevleri
Efsun    Matur
15:00-15:50
Modul 6
İkinci Basamak: Taraflarla İlk Temasın Kurulması
Pelin Özşahinli
15:00-15:50
Modul 7
Sürecin Başladığının Belgelenmesi   Tuğba Balkan
18:30-19:20
Modul 1
Çatışma Çözme Genel Stratejileri
Burak    Amirak
18:30-19:20
Modul 8
-İnceleme Aşamasında Arabulucuya Yardımcı Olabilecek Unsurlar
-Tarafların Açılış Konuşması
Özlem    Dögerlioğlu
18:30-19:20
Modul 9
Müzakerelerde Temel Kavramlar ve Dinamikler
Burak    Amirak
18:30-19:20
Modul 10
Mevzuata Genel Bakış
-Kanun’un Amaç ve Kapsamı
Barış    Bahçeci
18:30-19:20
Modul 12
Uygulama Eğitimi
Neşem    Batur
15:00-15:50
Modul 12
Uygulama Eğitimi
Neşem    Batur
15:00-15:50
Modul 11
Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Farklılıklar
-Toplumsal Cinsiyet İhtiyaçları
-Toplumsal Farklılıklar, Cinsiyetler Arası Eşitlik ve Arabuluculuk
Esra    Katıman
18:30-19:20
Modul 3
Arabulucunun Tarafsızlığı
Efsun    Matur
19:30-20:20
Modul 4
Arabulucunun Sahip Olması Gereken Beceriler
Efsun    Matur
16:00-16:50
Modul 6
Üçüncü Basamak: Güvenli Bir Görüşme Ortamının Hazırlanması
Pelin    Özşahinli
16:00-16:50
Modul 7
Arabulucu Sözleşmesinin İmzalanması
Tuğba    Balkan
19:30-20:20
Modul 1
Problem Çözme ve Uzlaşma
Burak    Amirak
19:30-20:20
Modul 8
-İnceleme Aşamasında Arabulucuya Yardımcı Olabilecek Unsurlar
-Tarafların Açılış Konuşması
Özlem    Dögerlioğlu
19:30-20:20
Modul 9
Arabuluculukta Kullanılabilecek Müzakere Taktikleri ve Arabulucunun Müdahale Yöntemleri
Burak    Amirak
19:30-20:20
Modul 10
Arabuluculuk Faaliyeti
-Arabuluculuk Sicili
Barış    Bahçeci
19:30-20:20
Modul 12
Uygulama Eğitimi
Neşem    Batur
16:00-16:50
Modul 12
Uygulama Eğitimi
Neşem    Batur
16:00-16:50
Modul 11
Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Farklılıklar
-Toplumsal Cinsiyet İhtiyaçları
-Toplumsal Farklılıklar, Cinsiyetler Arası Eşitlik ve Arabuluculuk
Esra    Katıman
19:30-20:20
Modul 3
Kontrolün Taraflarda Olması
Efsun    Matur
20:30-21:20
Modul 4
Arabulucunun Sahip Olması Gereken Beceriler
Efsun    Matur
17:00-17:50
Modul 6
Dördüncü Basamak: Arabuluculuk Sözleşmesinin Hazırlanması
Pelin    Özşahinli
17:00-17:50
Modul 7
Tarafların Açılış Konuşması
Tuğba    Balkan
20:30-21:20
Modul 1
Çatışma Çözüm Yöntemleri
Burak    Amirak
20:30-21:20
Modul 8
-Soru Sormak
-Zor Durumlarla Mücadele Etmek
-Gündem Oluşturulması
Özel Oturumlar
-Yeniden Çerçeveleme
Özlem    Dögerlioğlu
20:30-21:20
Modul 9
Müzakereyi Sonuçlandırma Aşaması
Burak    Amirak
20:30-21:20
Modul 10
Arabuluculuk Eğitimi ve Eğitim Kuruluşları
-Sınav, Sınav Kurulunun Oluşumu ve Görevleri
Barış    Bahçeci
20:30-21:20
Modul 12
Uygulama Eğitimi
Neşem    Batur
17:00-17:50
Modul 12
Uygulama Eğitimi
Neşem    Batur
17:00-17:50

Modul 3
Eşitlik
Efsun    Matur
21:30-22:20
Modul 4
Arabulucunun Sahip Olması Gereken Beceriler
Efsun    Matur
18:00-18:50
Modul 6
Beşinci Basamak: Taraflarla Arabuluculuk Öncesi İlk Görüşme
Pelin    Özşahinli
18:00-18:50
Modul 7
Tarafların Açılış Konuşması
Tuğba    Balkan
21:30-22:20

Modul 8
-Soru Sormak
-Zor Durumlarla Mücadele Etmek
-Gündem Oluşturulması
Özel Oturumlar
-Yeniden Çerçeveleme
Özlem    Dögerlioğlu
21:30-22:20
Modul 9
Müzakereyi Sonuçlandırma Aşaması
Burak    Amirak
21:30-22:20
Modul 10
Denetim
-Kuruluş ve Teşkilat
Barış Bahçeci
21:30-22:20
Modul 12
Uygulama Eğitimi
Neşem    Batur
18:00-18:50
Modul 12
Uygulama Eğitimi
Neşem    Batur
18:00-18:50Başvuru
    Dikkat: İsim ve soyisim bilgilerinizin nüfüs cüzdanında yazan bilgilerle aynı olduğuna emin olunuz.