YÜZLERCE EĞİTİM PROGRAMI İÇİNDEN

ÖNE ÇIKAN GÜNCEL EĞİTİMLER

Arabuluculuk Eğitimi

30

PROGRAMIN AMACIArabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel bilgileri, iletişim becerileri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri, psikoloji ile diğer teorik ve pratik bilgileri içeren ve arabuluculuğun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlayan eğitimi ifade eder.PROGRAM İÇERİĞİArabuluculuk, 22, Haziran, 2012, 28331 no’lu Resmi Gazete’de sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak tanımlanır.Arabulucu olacak kişilere asgari atmış sekiz saati teorik ve on altı saati uygulamalı olmak üzere toplam seksen dört saat arabuluculuk eğitimi verilir.KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELERDiploma FotokopisiKimlik Kart'ının asli ve fotokopisi veya Nüfus Cüzdanının asli ve fotokopisiÖdeme dekontuEĞİTMEN KADROSUHukuk Prof. Dr. Huriye Kubilay,Doç. Dr. Zeynep Şişli,Doç. Dr. S.Alp Limoncuoğlu,Doç. Dr. Esra Katıman,Doç. Dr. Barış Bahçeci, Dr. Öğr. Üyesi Begüm Bulak Uygun,Dr. Öğr. Üyesi Cem Özcan,Dr. Öğr. Üyesi Arzu Aşçı Zengin,Dr. Öğr. Üyesi Özlem Dögerlioğlu,Dr. Öğr. Üyesi Özge Özsoy,Dr. Öğr. Üyesi Mine Kasapoğlu Turhan,Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Işık,Av. Neşem Batur,Av. Nurdan Heris,Arb. Av. P. Pelin Özşahinli ,Arb. Av. Tuğba Balkan,Arb. Av. Efsun Matur,İletişimProf. Dr. Ebru Uzunoğlu,Doç.Dr. Sema Misçi Kip,Doç. Dr. Selin Türkel,Öğr. Gör. Burçin Önder,Öğr. Gör. Burak Amirak,Arş. Gör. Pınar Umul Ünsal,Arş. Gör. Burcu Yaman Akyar,PsikolojiProf. Dr. Canan Başar Eroğlu,Doç. Dr. Seda Can,Doç. Dr. Seda Dural,Dr. Öğr. Üyesi Burak Erdeniz ,Dr. Öğr. Üyesi Nevra Cem Ersoy,Dr. Sedef Uzgören,Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Meral Öğütçü,Öğr. Gör. Berrin YangınözüAşağıda bulunan başvuru formunu sadece iletişim amaçlı olup kesin kayıt için evrakların teslimi ve ücretin ödenmiş olması şartı bulunmaktadır.Arabulucu olacak kişilere asgari atmış sekiz saati teorik ve on iki saati uygulamalı olmak üzere toplam seksen dört saat arabuluculuk eğitimi verilir.
Zeytinyağı Tadım Pratiği Uygulaması

30

Zeytinyağı nedir? Zeytinyağının kalitesini nasıl anlarız? Sadece laboratuvar analizleri yeterli midir yoksa zeytinyağının duyusal analizi de yapılmalı mıdır? Zeytinyağı duyusal analizinin tarihçesi nedir? İlk ne zaman zeytinyağı tadımı başladı ve o zamandan bu zamana neler değişti? Zeytinyağı nasıl tadılır ve değerlendirilir? Zeytinyağı bu değerlendirme sonucu nasıl sınıflandırılır?Bunlar gibi pek çok soruların cevabını bulacağınız bir etkinliğe davet ediyoruz sizi.Anadolu'nun binlerce yıldır aşina olduğu zeytinyağının günümüzde kalitesinin nasıl değerlendirildiğini ve öğrenilen bu bilgilerin pratikte nasıl kullanılacağını sizlerle paylaşacağız.Bu bilgileri anlatmak üzere üniversitemizde Zeytin, Zeytinyağı ve Mutfak Kültürü dersini veren, aynı zamanda zeytinyağı üreticisi ve Zeytindostu Derneği Tadım Panel Başkanı Dr. Dilşen Oktay sizlerle birlikte olacaktır.Eğitim esnasında zeytinyağları tadılacaktır. Bu nedenle eğitime gelmeden önce sabah kahvaltısında baharatlı ya da yoğun aromalar içeren bir kahvaltı yapmamanızı, parfüm, deodorant, kolonya, tıraş losyonu veya herhangi bir başka güçlü koku içeren kozmetik ürünü kullanmamanızı, sigara içmemenizi önemle hatırlatırız.Eğitimimiz 2 Şubat 2019 tarihinde saat 10:00 ile 13:00 arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi Balçova kampüsünde gerçekleşecektir.
YÖNETİCİLER İÇİN SORUMLULUK HUKUKU ve RİSK YÖNETİMİ

15

TEMEL  ÖNERMESİ;Yöneticilerin; bir yandan şirket, çalışanlar, rakipler ve piyasa  gibiişhayatının aktörleri ile ilgili riskleri doğru tanımlamaları, diğer  yandanda ticari hedeflerine koşarlarken oyunun kurallarını unutmamaları ana felsefesi ile oluşturulmuş bir programdır. Yöneticilerin karar verme ve doğru inisiyatif kullanmaları ile şirketin risklerini yasal şekilde yönetmelerine destek olmayı amaçlamaktadır.
ULUSLARARASI HUKUK İNGİLİZCESİ

20

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Uluslararası Hukuki İngilizce’ye Başlangıç Kursu en az “Orta” seviyede (Intermediate) İngilizce’ye sahip olan ve akademik sebeple ya da işleri gereği Hukuki İngilizce’yi aktif olarak kullanma ihtiyacı olan kursiyerlere hitap etmektedir. Kursiyerler bir yandan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini Hukuk içerikli metinler ile geliştirirken bir yandan da ILEC (The International Legal English Certificate) ve TOLES (Test of Legal Skills) gibi Uluslararası Hukuki İngilizce Sınavlarına hazırlanma imkânına sahip olacaklardır. Kurs bitiminde katılımcıların hukuki kelime bilgilerinin, eleştirel düşünme becerilerinin, hukuki konularda yazma becerilerinin ve yine hukuk içerikli sözlü mülakat ve sunum becerilerinin artması hedeflenmektedir.19 Ocak tarihinde başlamak üzere 10 hafta boyunca her cumartesi Saat 09:00 ile 12:00 arasında gerçekleşecek eğitimimiz (toplam 30 saat) Üniversitemiz dersliklerinde yapılacaktır.HEDEFLENEN SONUÇ:Kurs aşağıdaki belirtilen ve dört ana beceri altında toplanan hedefleri içermektedir:DİNLEMEHukuk içerikli bir konuşma metninin konusunu, ana fikirlerini, detaylarını tanımlama ve not almaOKUMAHukuk içerikli bir yazılı metnin konusunu, ana fikirlerini, detaylarını ve amacını tanımlamaKONUŞMAHukuk içerikli bir tartışmaya aktif olarak katılarak fikirlerini gerektiğinde sorular da sorarak açık bir şekilde ifade etmeHukuki konularda bilgi alışverişinde bulunup ilgili konularda tavsiyelerde bulunmaHukuki içerikli tartışmalarda uygun açıklamalar, karşı tezler ve yorumlarda bulunarak fikirlerini beyan etmeHukuk içerikli bir konuda önemli noktalara dikkat çekerek anlaşılır ve iyi yapılandırılmış bir sunum yapma ve sunum içeriği ile ilgili gelebilecek tüm sorulara uygun cevaplar verebilmeYAZMAHukuk içerikli bir konuda sebeplerini bildirerek o konuyu desteklediğini ya da karşı görüşte olduğunu yazılı olarak ifade edebilmeHukuk içerikli bir problem ile ilgili göz önünde bulundurulabilecek çeşitli çözüm olasılıklarının avantaj ve dezavantajlarını yazılı olarak açıklayabilmeHukuk içerikli konularda bilgi verme ya da bilgi edinme amaçlı yazışma yapabilme
UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ

30

         Adalet Bakanlığı 24/10/2017 tarihli "Olur"u ile Üniversitemize Türkiye genelinde 5 yıl süreyle Uzlaştırmacı Eğitimi izni verilmiştir.EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ Uzlaştırma eğitiminin kapsamı, uzlaştırmacı olarak görev yapacak kişilerin sahip olmaları gereken asgarî nitelikler, bilgi düzeyi ve kişisel yeteneklerinin geliştirilmesinden oluşur. Ayrıca onarıcı adalet anlayışı, mağdur-fail uzlaştırması, ceza muhakemesi hukukunda uzlaştırmanın yasal temeli, soruşturma aşamasında uzlaştırma, kovuşturma aşamasında uzlaştırma, iletişim becerileri, müzakere teknikleri ile ilgili teorik bilgilerdir.Uygulamalı eğitimi; adayların, bireysel ve gruplar hâlinde iletişim ve müzakere tekniklerini kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek uyuşmazlık çözüm çalışmaları ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içermektedir,Uzlaştırmacı eğitimi alan kişilerin en az bir örnek uyuşmazlık senaryosu ortaya koymaları, uzlaştırma yöntemini kullanarak sonuçlandırmaları ve eğitmenlerle birlikte grup değerlendirmeleri yapmaları beklenmektedir.Uzlaştırmacı eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımlarının zorunluluğu bulunmaktadır. Adayların derslere devam durumunu gösteren çizelgeler üniversitemizce düzenlenip derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiğinin kesilecektir.Eğitimlerin ders içerikleri, ders saatlerini de gösterir ders programı Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı açıklamalarına uygun olarak hazırlanmıştır.Eğitimi başarı ile tamamlayan kişilere en geç bir ay içinde uzlaştırmacı eğitimini tamamladıklarına dair bir belge verilecektir.EĞİTİME BAŞVURU KOŞULLARIUzlaştırmacı eğitimine avukatlar ve hukuk öğrenimi görmüş kişiler başvurabilecektir. Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendine göre hukuk öğrenimi görmüş kişiler; üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat veya Maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar olarak değerlendirilmektedir.Buradan hareket ile uzlaştırmacı eğitimine hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden, hukuk fakültesi mezunlarının yanı sıra üniversitelerin;- Siyasal Bilgiler Fakültesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- İktisat Fakültesi- İşletme FakültesiMezunlarından, müfredatında aşağıda belirtilen hukuk derslerinden en az ikisini görmüş olanlar başvurabilecektir:- Anayasa Hukuku- Ceza Hukuku (Genel Hükümler)- Ceza Hukuku (Özel Hükümler)- Ceza Muhakemesi Hukuku- Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk- Ticaret Hukuku- İş Hukuku- Borçlar HukukuUzlaştırmacı eğitimi her meslekten katılımcıları kabul etmediği için, başvuru esnasında katılımcılarımız yukarıda adı geçen fakültelerden mezun olduklarını gösterir  lisans diploması fotokopisi (aslı gibidir onaylı) ve nüfus cüzdanı fotokopisini EKOSEM'e elden teslim etmek zorundadırlar.Başvuru sürecinde paylaşılan bilgilerin doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur. Başvuru sahibi, paylaşılan bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından doğabilecek her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu bilir ve kabul eder.Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak/yaptırılacak ve sadece uzlaştırmacı eğitimini tamamlayanların katılabileceği “Uzlaştırmacı Sınavı” için başvuru şartlarına ilişkin yeterlilik ve yetkinlik başvuru sahibinin sorumluluğundadır.Başvuru onaylandıktan sonra, her ne sebeple olursa olsun, kesinlikle ücret iadesi yapılmamaktadır.Başvuru onaylandıktan sonra, herhangi bir sebeple eğitime katılınmaması durumunda bu kayıtla elde edilen hakları talep edemez.Bu programın Kontenjanı, 30 kişi olup eğitim çalışmaları İzmir Ekonomi Üniversitesi dersliklerinde gerçekleştirilecektir. İzmir dışında yapılacak eğitim çalışmaları Üniversitemiz standartlarına uygun olacak şekilde EKOSEM tarafından belirlenecektir.Eğitimimiz hafta içi (Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe)  ve Hafta sonu (Cuma-Cumartesi-Pazar) olmak üzere iki ayrı grup şeklinde düzenlenecektir.Hafta içi grubu dersleri 17:30-22:25 ve Hafta sonu grubu dersleri Cuma 17:00-23:15 Cumartesi ve Pazar 10:00-17:30 arasında yapılacaktır.    EĞİTİM PROGRAMITEORİK EĞİTİM KONULARI (28 saat Hukuk eğitimi, 8 saat İletişim ve Müzakere Teknikleri, toplam 36 saat teorik eğitim)                                                 UZLAŞTIRMA Onarıcı Adalet AnlayışıOnarıcı Adalet Programlarından Mağdur-Fail UzlaştırmasıMağdur-Fail Uzlaştırmasının Usûlü- Mağdur-Fail Uzlaştırmasının Aşamaları- Mağdur ile İlk Görüşme ve Özel Toplantı- Fail ile İlk Görüşme ve Özel Toplantı- Mağdur ve Failin Katıldığı Ortak Toplantının Yönetilmesi- Uzlaştırmanın Sonucu ve Anlaşmaya VarılmasıCeza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırmanın Yasal TemeliUzlaştırmanın Tanımı ve EsaslarıUzlaştırma Kapsamındaki Suçlar- Yetişkinler Tarafından İşlenen Suçlar-Çocuklar Tarafından İşlenen SuçlarSoruşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaştırma TeklifiUzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve EğitimiUzlaştırmacıya Soruşturma Dosyasında Yer Alan Belgelerin VerilmesiUzlaştırmacıya İlişkin Etik KurallarUzlaştırma Süresi ve Dava Zamanaşımının DurmasıUzlaştırma Müzakereleri- Uzlaştırmacının Müzakerelere Hazırlanması- Uzlaştırma Müzakerelerine Katılım- Cumhuriyet Savcısının Uzlaştırma Sürecindeki İşlevi- Uzlaştırmacının Müzakere Öncesinde Tarafları Bilgilendirmesi- Uzlaştırma Müzakerelerinin Yönetilmesi ve Müzakere Yöntemleri- Uzlaştırma Müzakerelerinin Gizliliği, Delil ve Tanıklık YasağıMağdurun Zararının GiderimiUzlaştırmanın Sonucu- Uzlaştırma Raporunun Hazırlanması- Uzlaştırma Sonucunda Cumhuriyet Savcısı Tarafından Verilecek Kararlar- Kararlaştırılacak Edim Türleri ve Nitelikleri- Kararlaştırılan Edimin Yerine Getirilmemesinin SonuçlarıUzlaştırmacı Ücreti ve GiderlerKovuşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaşma Teklifi- Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulabilecek Hâller- Mahkemenin Uzlaştırmaya Başvurması- Uzlaştırma Sonucunda Mahkeme Tarafından Verilecek KararlarİLETİŞİM İletişim Kavramıİnsan İlişkileri ve Uzlaştırma Süreciİletişim Ortamı ve Uzlaştırmaİletişim ModeliUzlaştırma Görüşmelerinde Sözlü ve Sözsüz İletişimUzlaştırma Sürecinde Kendini Tanıma ve Başkalarını AnlamaUzlaştırma Görüşmelerinde Dinleme BecerisiSavunucu ve Açık İletişimUzlaştırma Sürecinde Tutum ve Tutum DeğişimiMÜZAKERE TEKNİKLERİ Uzlaştırmacıların Kişisel Müzakerecilik Farkındalıklarının DeğerlendirmesiMüzakerenin Tanımı, Kapsamı, Özellikleri ve İşlevinin Ortaya KonulmasıUzlaştırmacıların Müzakerecilik Başlangıç Düzeyinin Tespit EdilmesiMüzakere Çeşitlerinin Ortaya KonulmasıMüzakere Dinamiklerinin Analizinin YapılmasıMüzakerelerde Uzlaştırmacılarca Kullanılacak Taktiklerin Analizi ve UygulamasıMüzakere EtiğiMüzakerelerdeki Hatalar ve Dikkat Edilmesi Gerekenlerin İncelenmesiAYRICA TOPLAM 12 SAAT UYGULAMALI EĞİTİMİ VERİLECEKTİR.EĞİTMEN KADROSUDoç. Dr. Seda DURAL ÇETİNKAYA- İzmir Ekonomi Üniversitesi /Psikoloji BölümüDoç. Dr. Seda CAN- İzmir Ekonomi Üniversitesi /Psikoloji BölümüDoç. Dr. Sema MİSÇİ KİP- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim FakültesiDoç. Dr. Ebru UZUNOĞLU- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim FakültesiDr. Öğr. Üyesi Dr. Arzu AŞÇI ZENGİN- İzmir Ekonomi Üniversitesi/Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim DalıÖğr. Gör. Berrin YANGINÖZÜ- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEMÖğr. Gör. Burçin ÖNDER- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEMDr. Sedef UZGÖREN- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEMUzman Ferda Eser-Uzlaştırmacı (Kamu Hukuku)Av. Uğur Uluocak Acabey-UzlaştırmacıAv. Arb. Tuğba Balkan –UzlaştırmacıAv. Sinem Top- Ceza Hukuku Doktora ÖğrencisiAv. P. Pelin Özşahinli Aşağıda bulunan başvuru formunu sadece iletişim amaçlı olup kesin kayıt için evrakların teslimi ve ücretin ödenmiş olması şartı bulunmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU VE İŞLETMELERE ETKİSİ

15

Eğitim programının hedefi:İŞLETMENİZ KVK MEVZUATI İLE GETİRİLEN VE GETİRİLECEK OLAN DEĞİŞİKLİKLERE HAZIR MI?Tekstilden hazır giyime, turizmden haberleşemeye, bilişimden e-ticarete kadar her sektörün dikkate alması ve uyum göstermesi gereken bir yeni nesil hukuk alanı KVK. Tüm sektörlerde ve kamuda alışkanlık haline gelmiş bulunan her bilginin rahatlıkla alınıp işlenmesinin olağan görüldüğü kişisel veri işleme davranışının yeniden tanımlandığı, güncel uluslararası hukuk kurallarının da etkisiyle sil baştan yorumlandığı bir iklime girilmiş bulunmaktadır.Bu iklim artık her türlü kişisel verinin dileyen herkes tarafından işlenmesine imkan vermemekte, kişilerin iletişim bilgilerinin flash disklerle satıldığı günlerin geride kaldığına işaret etmektedir. Üstelik bu konuda yasal muhatabı, kuruluşların yetkilileri olarak tespit etmek suretiyle konuya en üst düzeyde farkındalık oluşturma iradesini de ortaya koymaktadır.Uluslararası düzenlemeler, anayasa maddesi, ana kanun, diğer kanun maddeleri, yönetmelik, tebliğ, kurul kararları ve kurul rehber ilkeleri gibi bu alanı düzenleyen pek çok hukuk kuralı yürürlüğe girmiş ve geçiş süreci ile ilgili tanınmış olan tüm süreler sona ermiştir. Üstelik sürekli yayınlanmaya devam eden kurul kararları ve getirilen yeni kurallar ile  de yaşayan canlı bir süreç ile karşı karşıya olduğumuz muhakkaktır. Bu noktada tüm şirketlerin mevzuatın öngördüğü gerekliliklere ne şekilde uyum sağladığı ve belirtilen yasal yaptırımlara karşı ne kadar güvende olduğunun tespitine ihtiyaç bulunmaktadır.Ülkemizdeki her şirket, gerek çalışanları ve ziyaretçileri, gerekse müşterileri ve tedarikçileri yönünden yürütmekte olduğu her türlü kişisel veri işleme faaliyetini bu mevzuatlar bütününe uygun olarak yürütmek durumundadır.Eğitim programının içeriği:Kişisel verilerin korunması kanunun amacı nedir ve kimleri kapsarKişisel veri, özel nitelikli kişisel veri gibi tanımlardan ne anlamalıyızKişisel veri işlemek tanımına neler dahil neler dahil değildirVeri sorumlusu kimdir sorumluluğunu devredebilir miVeri aktarımı halleri ve bu durumda karşı karşıya kalınan risklerMevzuata uyum için yerine getirilmesi gereken yasal adımlarVERBİS kayıt yükümlülüğüKişisel veri işleme envanteri nasıl oluşturulmalıAydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza nasıl uygulanmalı, hangi durumlarda zorunlu değilEski ve yeni veriler ne şekilde yönetilmelidirKişisel verilerin silinmesi gereken haller nelerdir ve nasıl yerine getirilmelidirVeri işleme ilkelerine uygun hareket etmek için dikkat edilmesi gereken ana faktörler nelerdirÖzel nitelikli kişisel veriler hangi durumlarda işlenebilirYurt dışına veri aktarımı olarak kabul edilen hallerVeri sahipleri tarafından yapılan başvuruların yanıtlanması gerekliliğiVeri güvenliğini sağlayamamanın sonuçlarıKanundaki idari, hukuki ve cezai yasal yaptırımlarÖrnek kurul kararları ve vakalar