YÜZLERCE EĞİTİM PROGRAMI İÇİNDEN

ÖNE ÇIKAN GÜNCEL EĞİTİMLER

Arabuluculuk Eğitimi

20

PROGRAMIN AMACIArabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel bilgileri, iletişim becerileri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri, psikoloji ile diğer teorik ve pratik bilgileri içeren ve arabuluculuğun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlayan eğitimi ifade eder.PROGRAM İÇERİĞİArabuluculuk, 22, Haziran, 2012, 28331 no’lu Resmi Gazete’de sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak tanımlanır.Arabulucu olacak kişilere asgari otuz altı saati teorik ve on iki saati uygulamalı olmak üzere toplam kırk sekiz saat arabuluculuk eğitimi verilir.Teorik eğitimin altı saati (a) bendinde belirtilen arabuluculuk için gerekli olan temel hukuk bilgisinin, otuz saati ise (b) bendinde belirtilen arabuluculuk için gerekli olan teknik bilginin ve becerinin verilmesinden oluşur.a) Arabuluculuk için gerekli olan temel hukuk bilgisi eğitimi; arabuluculuğa elverişli alanlar, yargılama aşamasında arabuluculuğa başvurulması hâlinde dikkat edilmesi gereken hususlar, arabuluculuk müzakereleri sonunda yapılması gereken işlemler ile bir anlaşmanın ortaya çıkması hâlinde bu anlaşmanın düzenlenmesi ve hukuki niteliği gibi hususları kapsar.b) Teknik bilgi eğitimi; iletişim becerileri ve beden dili, müzakere yöntemleri, toplantı yönetimi, psikoloji, gelişim psikolojisi, kişilik, davranış bozuklukları, öfke kontrolü ve sosyal psikoloji ile sorun çözme becerileri, uyuşmazlık analizi ve uyuşmazlık çözümünde uygulanacak yöntemler, arabuluculuk süreci ve arabuluculukta uyulması gereken etik kurallar gibi arabuluculuğa yönelik eğitimleri içerir.Uygulama eğitimi; adayların bireysel ve gruplar hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek uyuşmazlık çözüm çalışmaları ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir. Bu kapsamda; eğitim alanlardan örnek bir uyuşmazlık senaryosu ortaya koymaları ve arabuluculuk yöntemini kullanarak uyuşmazlığı çözüme kavuşturmaları, akabinde eğitmenlerle birlikte grup değerlendirmeleri yapmaları beklenir.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi

20

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 24 Ekim 2013 tarihinde, 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik gereği, “Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3‘te yer alan hükümlere göre, tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD) istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.”30 Haziran 2015 den itibaren yürülüğe girmiş olan bu zorunluluk şu firmaları kapsamaktadır: “Tehlikeli madde taşıma zincirinde yer alan; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmeler ile taşımacılık işletmeleri.”Kimler Başvurabilir?Geleceğin mesleği için gerçekleştirilecek TMGD eğitimlerine katılmak için ön koşullar:- Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak- Eğitim Başvurusu:Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimleri için, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı otomasyon sistemine kayıt yapılması gerekmektedir. .ADR - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Sertifikası Nasıl Alınır?TMGD sertifikası almak için, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarında, TMGD eğitimi tamamlama belgesini almak gereklidir.Eğitim sonunda yapılan eğitimi tamamlama sınavından 70 puan ve üzeri alan katılımcılar, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belli tarihlerde yapılacak TMGD sınavlarına katılabilirler. Bakanlık tarafından yapılacak sınavdan 70 puan ve üzeri alan katılımcılar ADR-TMGD sertifikası almaya hak kazanır.Eğitim Süresi ve Detayları:İzmir Ekonomi Üniversitesi Ekosem TMGD eğitimleri toplam 49 saattir. Eğitime devam zorunludur.EKOSEM gerektiğinde ders saatlerini ve sınıfları değiştime, programı kısmen veya tamamen iptal etme hakkına sahiptir.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılacak olan TMGD sınavından önce kurumumuzdan bu eğitimi başarı ile tamamlamış katılımcılarımıza ücretsiz yenileme ve tazeleme eğitimi verilecektir.Eğitim İçeriğiTehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma veSözleşmeler .Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri.).Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler).İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları.Taşıma evrakı hakkında bilgiler.Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma).Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar.Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları.Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.Elleçleme ve istifleme kuralları.Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi vb.).Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar.Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları.Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması.Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın, kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması.İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esaslarıEğitimi tamamlama sınavı
Anne - Baba Akademisi

0

EĞİTİMİN AMACIÇocuklarımızın fizyolojik ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağımızı birçoğumuz biliriz peki ya psikolojik ihtiyaçları? Anne ve babalar sağlıklı çocuklar yetiştirmek için çocuklarıyla etkili ve sağlıklı iletişim kurabilmeli ve çocukla iletişim dilini uygulayabilmelidir. Ekosem olarak düzenlediğimiz bu eğitimin genel olarak amacı, 0-18 yaş aralığında çocuk sahibi olan anne ve babalara ihtiyaç duydukları alanlarda uzmanlar tarafından destek vererek sağlıklı ve özgüvenli çocuklar yetiştirmelerine yardımcı olmak ve belirli konularda farkındalık kazandırmaktır.KİMLER KATILMALI?Anne-Babalar ve Anne-Baba adayları,Çocuk Gelişimi öğrencileri ve ilgili tüm bireyler bu eğitim serisine katılabilir.EĞİTİMİN İÇERİĞİANNE BABA COCUK İLETİŞİMİ (0-12 yaş)12 ARALIK 2015 11.00-13.00 Psikolog ve Aile Danışmanı Neslihan GirginSINAV KAYGISI HEDEF BELİRLEME MOTİVASYON (6-18 yaş)12 ARALIK 2015 14.00-16.00 Psikolog Levent OkanDİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE (6-15 yaş) - 9 OCAK 2016 11.00-13.00 Uzman Psikolog Şebnem Türkdalı TemizocakCOCUKTA DAVRANIŞ SORUNLARI VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ (0-6 yaş) - 9 OCAK 2016 14.00 -16.00 Uzman Psikolog Şebnem Türkdalı TemizocakVELİLER ACISINDAN KARİYER PLANLAMANIN PSİKOLOJİK SURECLERİ (12-18 yaş) - 23 OCAK 2016 11.00- 13.00 Psk Dr Zübeyit GünÖFKE YÖNETİMİ (0-12 yaş) 23 OCAK 2016 14.00-16.00 Uzman Psikolog Şebnem Türkdalı TemizocakBOSANMA VE COCUKUZERİNDEKİ ETKİLERİ (Tüm Veliler) 13 SUBAT 2016 11.00-13.00 Uzman Psikolog Mustafa EkizlerSINAV KAYGISI (12-18 yaş) 13 ŞUBAT 2016 14.00 -16.00 Uzman Klinik Psikolog Özge GündoğduSINAV SÜRECİNDE ANNE BABA OLMAK (12-18 yaş) 27 ŞUBAT 2016 11.00-13.00 D002 Çok Amaçlı SalonPsikolog Levent OkanEYVAH NASIL YANITLAYACAĞIM ŞİMDİ ? ÇOCUGA CİNSEL GELİŞİM NASIL ANLATILIR? 27 ŞUBAT 2016 14.00 -16.00 Dr.Psikodramatist Berna GökenginCOCUGUN KORKU VE KAYGILARIYLA BAS ETME (9-15 yaş) 12 MART 2016 11.00- 13.00 Belin Guner NasANNE BABA DERS CALIŞ DEMEKTEN KURTULUYOR (6-15 yaş) 12 MART 2016 14.00 16.00 Sebnem Turkdalı TemizocakEMEKLİLİĞİ OLMAYAN MESLEK ANNE BABA OLMAK (0-12 yaş) 26 MART 2016 11.00 -13.00 Dr.Psikodramatist Berna GökenginSTRESLE BAŞETME YÖNTEMLERİ (6-12 yaş) 26 MART 2016 14.00 -16.00 Uzman Klinik Psikolog Özge GündoğduİNDİRİMLEREbeveyn Katılımı (2 kişi)75 TLEbeveyn Olarak (2 kişi) 3 Oturum İçin Ön Rezervasyon150 TL
Bağımsız Denetçilik Eğitimi

0

Bağımsız Denetçilik Eğitimi EKOSEM ve KGK işbirliği ile başarıyla tamamlanmıştır.Eğitim dönemi 31 Aralık 2014 ‘te sona ermiş ve başvurular bitmiştir.PROGRAMIN AMACI: Uygulamalı ve kuramsal olmak üzere iki farklı metot ile eğitim verilmektedir.Son dönem eğitim takvimi aşağıdaki gibidir.21-NovCumaTarık Saygılı8Denetim10:00-18:00AB10122-NovCumartesiTarık Saygılı8Denetim10:00-18:00M10428-NovCumaTarık Saygılı8Denetim10:00-18:00C50229-NovCumartesiTarık Saygılı8Denetim10:00-18:00M10405-DecCumaTarık Saygılı8Denetim10:00-18:00C50206-DecCumartesiSerdar Özkan8UFRS10:00-18:00M10412-DecCumaSerdar Özkan8UFRS10:00-18:00C50213-DecCumartesiSerdar Özkan8UFRS10:00-18:00M10419-DecCumaSerdar Özkan8UFRS10:00-18:00C50220-DecCumartesiSerdar Özkan8UFRS10:00-18:00M10423-DecSalıSınav2+210:00-18:00C505
Montessori Matematiği Eğitmen Eğitimi

24

            Montessori Matematiği Eğitmen Eğitimiİzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim merkezi olarak Türkiye’de ilk kez düzenlenecek Vedic  ve Montessori Matematik Eğitmen Eğitimi ve Singapur Matematiği Eğitmen Eğitimleri başlıyor. Hangi düzeyde olursa olsun, matematik, fizik ve kimya öğreten, üniversitelerin bu bölümlerinde okuyan ve ileride bu işi meslek olarak yapmayı planlayan tüm eğitim fakültesi mezun ve öğrencilerimizi, meslektaşlarımızı bu eğitimlere davet ediyoruz. Eğitimlerimiz Türkiye’de bir ilk olan “TALES Matematik Müzesi” ortaklığında gerçekleşecek ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi koordinatörlüğünde, Üniversitemizin Balçova kampüsünde yapılacaktır. Öğretmenlerimiz bu sertifikalı eğitimler sonucunda çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren matematikle ilgili aktivitelerin içine katarak, onların ileriki yaşantılarındaki olumlu kazanımlarını da gerçekleştirmesi adına önemli bir adım atmış olacaklar. Matematiği seven, sayılara aşık, matematik öğrenmekten zevk alan öğrencileriniz olsun ve dolayısıyla daha üretken ve yetenekli, özgür düşünceli insanlar yetiştirelim diyorsanız bu eğitimlere katılmalısınız. Matematik Materyalleri kullanımı ile Maria Montessori’nin “Yapabilmem İçin Yardım Et” felsefesi ışığında soyut kavramları somutlaştırarak basitten zora matematik eğitimi vermektir.3 Şubat 2016       09:00-17:00      7 Saat4 Şubat 2016      09:00-17:00      7 Saat5 Şubat 2016      09:00-17:00      7 Saat6 Şubat 2016      09:00-17:00      7 Saat
Singapur Matematiği Eğitmen Eğitimi

24

                      Singapur Matematiği Eğitmen Eğitimiİzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim merkezi olarak Türkiye’de ilk kez düzenlenecek Vedic  ve Montessori Matematik Eğitmen Eğitimi ve Singapur Matematiği Eğitmen Eğitimleri başlıyor. Hangi düzeyde olursa olsun, matematik, fizik ve kimya öğreten, üniversitelerin bu bölümlerinde okuyan ve ileride bu işi meslek olarak yapmayı planlayan tüm eğitim fakültesi mezun ve öğrencilerimizi, meslektaşlarımızı bu eğitimlere davet ediyoruz. Eğitimlerimiz Türkiye’de bir ilk olan “TALES Matematik Müzesi” ortaklığında gerçekleşecek ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi koordinatörlüğünde, Üniversitemizin Balçova kampüsünde yapılacaktır. Öğretmenlerimiz bu sertifikalı eğitimler sonucunda çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren matematikle ilgili aktivitelerin içine katarak, onların ileriki yaşantılarındaki olumlu kazanımlarını da gerçekleştirmesi adına önemli bir adım atmış olacaklar. Matematiği seven, sayılara aşık, matematik öğrenmekten zevk alan öğrencileriniz olsun ve dolayısıyla daha üretken ve yetenekli, özgür düşünceli insanlar yetiştirelim diyorsanız bu eğitimlere katılmalısınız.29 Ocak 2016       09:00-18:00      8 Saat30 Ocak 2016       09:00-18:00      8 Saat1 Şubat 2016       09:00-18:00      8 Saat2 Şubat 2016      09:00-18:00      8 SaatSingapur Matemetiği öğrendikleri yeni yöntem ve teknikleri okul derslerinde veya günlük hayatlarında kullanmayı sağlar
Vedic Matematiği Eğitmen Eğitimi

24

                                             Vedic Matematik Eğitmen Eğitimiİzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim merkezi olarak Türkiye’de ilk kez düzenlenecek Vedic  ve Montessori Matematik Eğitmen Eğitimi ve Singapur Matematiği Eğitmen Eğitimleri başlıyor. Hangi düzeyde olursa olsun, matematik, fizik ve kimya öğreten, üniversitelerin bu bölümlerinde okuyan ve ileride bu işi meslek olarak yapmayı planlayan tüm eğitim fakültesi mezun ve öğrencilerimizi, meslektaşlarımızı bu eğitimlere davet ediyoruz. Eğitimlerimiz Türkiye’de bir ilk olan “TALES Matematik Müzesi” ortaklığında gerçekleşecek ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi koordinatörlüğünde, Üniversitemizin Balçova kampüsünde yapılacaktır. Öğretmenlerimiz bu sertifikalı eğitimler sonucunda çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren matematikle ilgili aktivitelerin içine katarak, onların ileriki yaşantılarındaki olumlu kazanımlarını da gerçekleştirmesi adına önemli bir adım atmış olacaklar. Matematiği seven, sayılara aşık, matematik öğrenmekten zevk alan öğrencileriniz olsun ve dolayısıyla daha üretken ve yetenekli, özgür düşünceli insanlar yetiştirelim diyorsanız bu eğitimlere katılmalısınız.  Vedic Matematiği çok büyük işlemleri çok kısa sürede zihinden yapabilme yeteneği kazandırır.25 Ocak 2016       09:00-18:00      8 Saat26 Ocak 2016       09:00-18:00      8 Saat27 Ocak 2016       09:00-18:00      8 Saat28 Ocak 2016      09:00-18:00      8 Saat
Bir Anne - Bir Şef Eğitimi

100

Seminer; çocukların beslenme alışkanlıklarının doğar doğmaz başladığı, anne ve babanın beslenme alışkanlıklarında rolü, 1-2, 3-4, 5-6 yaş gruplarındaki çocuklarda sağlıklı beslenme nedir, çocuk ne kadar yer, ne kadar ve ne yemesi gerekir, örnek menüler ve yemek yemeyen ve seçici olan çocuklar için önerileri kapsamaktadır.Seminerimiz ücretsiz olup genel katılıma açıktır.
Ceza Uyuşmazlıklarında Uzlaşma Eğitimi

0

Adalet Bakanlığı'nın Ceza Uyuşmazlıklarında Uzlaşma El Kitabına göre, Ceza adalet sistemimizde, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253. maddesiyle uzlaşmaya başvurulması olanaklı kılınmıştır. Uzlaştırmanın amacı, ceza adalet sisteminde, mağdurun yararlarının gözetilmesi, mağdurun tatmin edilmesi, suça karşı salt ceza yaptırımı uygulamak yerine zararın giderilmesi ve onarıma ağırlık verilmesidir. Uzlaştırmanın hedefi, suçun işlenmesinden sonra fail ve mağdur arasında meydana gelen çekişmeyi, bir uzlaştırmacının girişimiyle çözmektir.Uzlaşmanın amacı, kural olarak, faillerin kendi fiillerinin sonuçlarını görerek bizzat anlamaları için, suçun faili ile mağduru arasında doğrudan iletişim kurulmasıdır. Bu tür toplantılar mağdurların, klasik yargı sisteminin üstesinden gelmekte zorlandığı zayıflık duygusunu yenmelerine yardımcı olur. Eğitimli ve gönüllü uzlaştırmacılar, tarafların anlaşmaya varmalarına yardım etmek suretiyle adalet sistemini, mücadeleci ve cezalandırıcı bir süreçten işbirliğine dayalı bir sürece dönüştürebilir. Uzlaşma, mağdurların ve faillerin, gerçek anlamda sorumluluklarını bilmeleri ve uzlaşmaları için neye ihtiyaç duyduklarını anlamalarını sağlar. Uzlaşmada, hem faillerin, hem mağdurların topluma yeniden kazandırılarak, uğradıkları zararların giderildiğine inanılır. Uzlaşmaya katılım her iki taraf için de tamamen gönüllüdür ve süreçte gizlilik ilkesi esastır. Uzlaştırma süreci, kişilerin, etkin iletişim ve sorun çözme hünerlerini kullanma yoluyla, anlaşmazlıkları korkuya, baskıya ve cezalandırmaya dayalı olmayan bir ortamda çözmelerine imkân tanır. Özellikle çocukların taraf olduğu anlaşmazlıklarda uzlaşmaya başvurulması çok yararlıdır. Zira çocuk adalet sistemi, çocuklarla ilgili sorunların çözülmesinde her zaman uygun bir süreç olmamaktadır. Bunun yanında uzlaştırma süreci, çocuklar için başlı başına önemli bir eğitim sayılır. Anlaşmazlıkların ifade edilmesi ve çözülmesinde yeni yöntemlerin oluşturulması, sosyal ve kişiler arası müzakere hünerlerinin gelişmesine yardım eder.